Holistika Instituut

Holistika Instituut

Holistika Instituut on täiskasvanute täienduskoolitusasutus, mis tegeleb holistilise maailmanägemuse tutvustamise ja holistilise regressiooniteraapia arendamisega. Pakume kaheastmelist rahvusvaheliselt tunnustatud enesearengu, tervise ja heaolu valdkonda kuuluvat õpet inimestele, kes soovivad oma tegelikku potentsiaali avastada ja ellu rakendada. Koolitused toimuvad nii eesti kui vene keeles. Holistika Instituudi õppekorralduse alustega saad tutvuda siin.

Meie missioon on olla inimestele teenäitajaks ja toeks enesearengus, et igaühest saaks iseenda parim väljaanne.

Meie visioon on inimene, kes mõtleb selgelt ja kriitiliselt ning teeb oma elus otsustusi/valikuid, mis teevad teda õnnelikumaks, tervemaks, loovamaks ja edukamaks. Holistiline inimene teab, et kõik on üks ja kõik on kõigega seotud ning seetõttu ta arvestab teiste inimeste ja elukeskkonnaga kõige laiemas mõttes.

Edukas Eesti Ettevõte – selle tiitli on Holistika Instituut mitmel korral saanud Krediidiinfo AS-ilt. AA klassi kuuluvad reitingud räägivad ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ning korrektsest maksekäitumisest. Juba seitse aastat oleme olnud ära märgitud Äripäeva koolitusfirmade TOP–is ja 2015. aastal olime koolitusettevõtete edetabelis 8. kohal. Neljal aastal järjest – 2019, 2020, 2021 ja 2022 – on meid tunnustatud auväärse märgiga “Äripäeva TOP ettevõte”. Bisnode Estonia AS on meid mitu korda paigutanud krediidireitingu kõrgeimasse AAA® klassi. Sellise reitingu on saavutanud ainult 3,8% kõigist Eesti ettevõtetest.

Veidi ajaloost
Holistika Instituudi asutas 1998. aastal psühholoogiamagister Marina Paula Eberth, kes elas tol ajal Kopenhaagenis. Taani Kuningriigi litsentsiga psühholoog-psühhoterapeut Marina Paula Eberth on loonud instituudi õppekavad ja ta on instituudi juhataja tänaseni.

Algusaegadel korraldati transpersonaalse psühholoogia valdkonda kuuluvaid koolitusi, kursusi ja loenguid Taanis. Alates 2006. aastast toimuvad koolitused Eestis ja eesti keeles. Praeguseks on holistilise treeningu lõpetanud ligi 60 gruppi kokku rohkem kui tuhande inimesega. Kuni aastani 2014 oli instituudi nimeks Holistilise Teraapia Instituut. 2017. aastal avasime holistilise treeningu esimese venekeelse grupi.

Terapeudiõppe on tänaseks läbinud üle 160 spetsialisti, kes tegutsevad aktiivselt terapeutidena erapraksises või kasutavad koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi muus kutsetöös. 2022. aasta kevadel lõpetas juba ka esimene vene õppekeelega holistilise regressiooni terapeutide lend.

Loe instituudi ajaloost pikemalt meie mahukas artiklitekogus.

Meie inimesed: Holistika Instituudi särav tiim. Pildil esimeses reas vasakult paremale: Tania Haasma (koolitaja), Mare Kargu (koolitaja), Marina Paula Eberth (instituudi looja, juhataja ja koolitaja), Katariina Liisa Martens (koolitaja), Tiina Pedak (koolitaja) ja Inge Ojakäär (koolitusjuht). Pildil teises reas vasakult paremale: Nadiya Bazaraliyeva (koolitaja), Viktoria Vorobjova (koolitaja), Signe Arusoo (tegevjuht), Ivar Raav (koolitaja-assistent), Heili Laido (koolitaja, haldus- ja kvaliteedijuht), Marju Heinlaid (sekretär ja majahaldjas) ja Evelin Pissarenko (turundusjuht). Foto tehtud 8.05.2023 Holistika Instituudis.

Koolituse esimene aste, aasta kestev enesearengu koolitus “Holistiline treening”, on saanud väga populaarseks. Kuna soovijaid on palju, siis viimasel kahel aastal oleme avanud koguni 6 uut gruppi aastas. Meie tegevusaastate jooksul on holistilises treeningus osalenud kokku üle tuhande inimese. Osa holistilise treeningu lõpetanuist jätkab õpinguid koolituse teises astmes “Holistiline regressiooniteraapia”.

2016. aasta algul alustasime venekeelse koolitussuuna ettevalmistamist. Samal aastal sai valmis meie kodulehe venekeelne osa ja 2017 jaanuaris alustas teekonda esimene holistilise treeningu grupp. Oleme rõõmsad selle üle, et venekeelne koolitus on hästi käima läinud ja huvi venekeelse õppe vastu suureneb iga aastaga.

Koolituse teine aste
Esimene regressiooniterapeutide koolitus Eestis algas 2003. aastal ja esimene lend sai oma tunnistused 2006. aasta suvel. Viieteiskümnest tolleaegsest lõpetajast seitse töötab ka täna terapeudina, olles pea viieteistkümne tööaasta jooksul kogunud soliidse kogemustepagasi. Teine ja kolmas lend terapeute lõpetasid vastavalt 2010. ja 2012. aastal. Meie neljas lend 2014. a oli eriline, nemad said korraga 2 tunnistust, sest nad lõpetasid instituudi koos kutseeksami sooritamisega. Kutsetunnistus annab kvalifikatsiooni “holistilise regressiooni terapeut”, mis kuulub elukutsete klassifikatsioonis täiend- ja alternatiivmeditsiini alla. 2021. aasta lõpus õnnitlesime juba üheteistkümnenda lennu lõpetajaid. Terapeudiväljaõppe on lõputunnistusega läbinud üle 160 spetsialisti, kes tegutsevad terapeutidena erapraksises või kasutavad koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi muus kutsetöös.

Koolitajad
Instituudi koolitusi, kursusi ja töötubasid viivad läbi põhiliselt Eesti holistilise regressiooni terapeudid, koolitajad, arstid ja psühholoogid, kuid me teeme koostööd ka külalisõppejõududega Taanist, Soomest ja Venemaalt.

Ühtekokku õpib Holistika Instituudis hetkel rohkem kui 230 inimest.

Seisuga 1. mai 2023 on koolituse esimese astme “Holistiline treening” läbinud 1241 inimest.

2023. aastal on lõpetanud holistilise treeningu 6 gruppi:
 • 15. jaanuaril 2023 lõpetas koolituse 16 inimest, grupp HT 217, koolitaja Heili Laido
 • 12. veebruaril 2023 lõpetas koolituse 18 inimest, grupp HT 216, koolitaja Nadiya Bazaraliyeva
 • 12. märtsil 2023 lõpetas koolituse 23 inimest, grupp HT 221, koolitaja Tiina Pedak
 • 9. juulil 2023 lõpetas koolituse 22 inimest, grupp HT 222, koolitaja Katariina Liisa Martens
 • 20. augustil 2023 lõpetas koolituse 19 inimest, grupp HT 223, koolitaja Viktoria Vorobjova
 • 15. oktoobril 2023 lõpetas koolituse 23 inimest, grupp HT224, koolitaja Mare Kargu
2022. aastal lõpetas holistilise treeningu 9 gruppi:
 • 4. detsembril 2022 lõpetas koolituse 21 inimest, grupp HT 215, koolitaja Mare Kargu
 • 13. novembril 2022 lõpetas koolituse 22 inimest, grupp HT 211, koolitaja Katariina Liisa Martens
 • 9. oktoobril 2022 lõpetas koolituse 20 inimest, grupp HT 214, koolitaja Tiina Pedak
 • 11. septembril 2022 lõpetas koolituse 17 inimest, grupp HT 208, koolitaja Viktoria Vorobjova
 • 28. augustil 2022 lõpetas koolituse 18 inimest, grupp HT 212, koolitaja Mare Kargu
 • 14. augustil 2022 lõpetas koolituse 19 inimest, grupp HT 213, koolitaja Heili Laido
 • 12. juunil 2022 lõpetas koolituse 17 inimest, grupp HT 209, koolitaja Tiina Pedak
 • 6. märtsil 2022 lõpetas koolituse 15 inimest, grupp HT 206, koolitaja Mare Kargu
 • 13. veebruaril 2022 lõpetas koolituse 18 inimest, grupp HT 207, koolitaja Heili Laido
2021. aastal lõpetas holistilise treeningu 7 gruppi:
 • Mais 15 inimest, grupp HT 195RU, koolitaja Nadiya Bazaralieva (õppetöö toimus vene keeles)
 • Mais 18 inimest, grupp HT 201 koolitaja Mare Kargu
 • Mais 16 inimest, grupp HT 196, koolitaja Heili Laido
 • Augustis 24 inimest, grupp HT 204, koolitaja Katariina Liisa Martens
 • Augustis 21 inimest, grupp HT 202, koolitaja Tiina Pedak
 • Septembris 14 inimest, grupp HT 205RU, koolitaja Nadiya Bazaralieva (õppetöö toimus vene keeles)
 • Oktoobris 15 inimest, grupp HT 203RU, koolitaja Nadiya Bazaralieva (õppetöö toimus vene keeles)
2020. aastal lõpetas holistilise treeningu 6 gruppi:
 • Jaanuaris 20 inimest, grupp HT 185, koolitaja Kristiina Garancis
 • Jaanuaris 18 inimest, grupp HT 186, koolitaja Tania Haasma (õppetöö toimus vene keeles)
 • Mais 19 inimest, grupp HT 191, koolitaja Tiina Pedak
 • Oktoobris 15 inimest, grupp HT 192RU, koolitaja Tania Haasma (õppetöö toimus vene keeles)
 • Oktoobris 20 inimest, grupp HT 193, koolitaja Katariina Liisa Martens
 • Novembris 24 inimest, grupp HT 194, koolitaja Tiina Pedak
2019. aastal lõpetas holistilise treeningu 5 gruppi:
 • Jaanuaris 21 inimest, grupp HT 176, koolitaja Heili Laido
 • Aprillis 19 inimest, grupp HT 181, koolitaja Tiina Pedak
 • Juunis 16 inimest, grupp HT 182, koolitaja Kristiina Garancis
 • Augustis 20 inimest, grupp HT 183, koolitaja Tiina Pedak
 • Detsembris 22 inimest, grupp HT 184, koolitaja Heili Laido
2018. aastal lõpetas holistilise treeningu 6 gruppi:
 • Veebruaris 23 inimest, grupp HT 164, koolitaja Heili Laido.
 • Märtsis 16 inimest, grupp HT 171, koolitaja Tania Haasma (õppetöö toimus vene keeles)
 • Aprillis 15 inimest, grupp HT 172, koolitaja Tiina Pedak
 • Juunis 18 inimest, grupp HT 173, koolitaja Katariina L. Martens
 • Novembris 18 inimest, grupp HT 174, koolitaja Tania Haasma (õppetöö toimus vene keeles)
 • Novembris 20 inimest, grupp HT 175, koolitaja Kristiina Garancis
2017. aastal lõpetas holistilise treeningu 4 gruppi:
 • Jaanuaris 24 inimest, grupp HT 154, koolitaja Heili Laido.
 • Aprillis 22 inimest, grupp HT 161, koolitaja Tiina Pedak.
 • Juunis 14 inimest, grupp HT 162, koolitaja Katariina Martens.
 • Detsembris 20 inimest, grupp HT 163, koolitaja Kristiina Garancis.
2016. aastal lõpetas holistilise treeningu 4 gruppi:
 • Jaanuaris 22 inimest, grupp HT 142, koolitaja Kristiina Garancis.
 • Märtsis 23 inimest, grupp HT 151, koolitaja Heili Laido.
 • Juunis 22 inimest, grupp HT 152, koolitaja Katariina Martens.
 • Detsembris 24 inimest, grupp HT 153, koolitaja Kristiina Garancis.
2015. aastal lõpetas holistilise treeningu 2 gruppi:
 • Jaanuaris 23 inimest, grupp HT 134, koolitaja Katariina Liisa Martens.
 • Juunis 20 inimest, grupp HT 141, koolitaja Heili Laido
2014. aastal lõpetas holistilise treeningu 3 gruppi:
 • Märtsis 20 inimest, grupp HT 131, koolitaja Katariina Liisa Martens.
 • Juunis 18 inimest, grupp HT 132, koolitaja Heili Laido
 • Detsembris 20 inimest, grupp HT 133, koolitaja Kristiina Garancis.
2013. aastal lõpetas holistilise treeningu 4 gruppi:
 • Jaanuaris 19 inimest, grupp HT 113, juhendas Kristiina Garancis.
 • Märtsis 22 inimest, grupp HT 121, juhendas Katariina Liisa Martens.
 • Juunis 18 inimest, grupp HT 122, juhendas Heili Laido.
 • Detsembris 20 inimest, grupp HT 123, juhendas Kristiina Garancis.
2012. aastal lõpetas holistilise treeningu 3 gruppi:
 • Veebruaris 20 inimest, grupp HT 102, juhendas Kristiina Garancis.
 • Aprillis 16 inimest, Tartu grupp HT 111, juhendas Heili Laido.
 • Juunis 18 inimest, grupp HT 112, juhendas Heili Laido.
2011. aastal lõpetas holistilise treeningu 2 gruppi:
 • Grupp HT 101, 22 inimest, juhendas Katariina Liisa Martens.
 • Grupp HT 209, 20 inimest, juhendas Heili Laido
2010. aastal lõpetas holistilise treeningu 1 grupp:
 • Grupp HT 109, 16 inimest, juhendas Katariina Liisa Martens.
2009. aastal lõpetas holistilise treeningu 3 gruppi:
 • Grupp HT 108, 20 inimest, juhendas Marina Paula Eberth.
 • Grupp HT 208, 14 inimest, juhendas Heili Laido.
 • Grupp HT 308, 19 inimest, juhendas Katariina Liisa Martens.
2008. aastal lõpetas holistilise treeningu 2 gruppi:
 • Grupp HT 107, 17 inimest, juhendas Marina Paula Eberth.
 • Grupp HT 207, 19 inimest, juhendas Marina Paula Eberth.
2006. aastal lõpetas 3-aastase koolituse esimene eesti grupp 18 osalejaga, juhendas Marina Paula Eberth.

Telli meie uudiskiri

Blogi artiklite teemad

Regressiooniteraapia bänner

Koostööpartnerid