Holistika Instituut

Holistika Instituut

Holistika Instituut on täiskasvanute täienduskoolitusasutus. Me pakume tervise ja heaolu valdkonda kuuluvaid koolitusi ning tegeleme holistilise maailmanägemuse tutvustamise ja holistilise regressiooniteraapia arendamisega.

Meie missiooniks on olla inimestele teenäitajaks ja toeks enesearengus, et igaühest saaks iseenda parim väljaanne.

Meie visiooniks on inimene, kes mõtleb selgelt ja kriitiliselt ning teeb oma elus otsustusi/valikuid, mis teevad teda õnnelikumaks, tervemaks, loovamaks ja edukamaks. Holistiline inimene teab, et kõik on üks ja kõik on kõigega seotud ning seetõttu ta arvestab teiste inimeste ja elukeskkonnaga kõige laiemas mõttes.

Edukas Eesti Ettevõte – sellise tiitli on Holistika Instituut mitmel korral saanud Krediidiinfo AS-ilt. AA klassi kuuluvad reitingud räägivad ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ning korrektsest maksekäitumisest. Bisnode Estonia AS on meid mitu korda paigutanud krediidireitingu kõrgeimasse AAA® klassi. Sellise reitingu on saavutanud ainult 3,8% kõigist Eesti ettevõtetest. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is olime 2015. aasta edetabelis 8. kohal ja aastal 2019 anti meile auväärne märk “Äripäeva TOP ettevõte 2019”.

Instituudi asutas 1998. aastal Kopenhaagenis psühholoogiamagister, Taani Kuningriigi litsentsiga psühholoog-psühhoterapeut Marina Paula Eberth, kes on instituudi juhatajaks ka täna. Instituudis on läbi viidud transpersonaalse psühholoogia valdkonda kuuluvaid koolitusi, kursusi ja loenguid algul Taanis ja 2006.aastast alates peamiselt Eestis. Instituudi nimeks oli Holistilise Teraapia Instituut kuni aastani 2014. Loe instituudi ajaloost pikemalt meie mahukas artiklitekogus.

Koolituse esimene aste, aasta kestev enesearengu koolitus “Holistiline treening”, on saanud väga populaarseks. Kuna soovijaid on palju, siis viimasel kahel aastal oleme avanud koguni 6 uut gruppi aastas. Meie tegevusaastate jooksul on holistilises treeningus osalenud kokku 794 inimest. Osa holistilise treeningu lõpetanuist jätkab õpinguid koolituse teises astmes “Holistiline regressiooniteraapia”.

2016. aasta algul alustasime ettevalmistusi, et avada venekeelne koolitussuund. Samal aastal sai valmis meie kodulehe venekeelne osa. Oleme rõõmsad selle üle, et Tania Haasma poolt juhendatud kolm venekeelset gruppi on holistilise treeningu juba lõpetanud.

Esimene regressiooniterapeutide koolitus Eestis algas 2003. aastal ja esimene lend sai oma tunnistused 2006. aasta suvel. Viieteiskümnest tolleaegsest lõpetajast seitse töötab ka täna terapeudina, olles rohkem kui kümne tööaasta jooksul kogunud soliidse kogemuste pagasi. Teine lend terapeute lõpetas 2010. aasta juulis ning kolmas 2012. aasta mais. Meie neljas lend sai lõputunnistused 2014. aasta septembris. Nemad olid esimesed, kes lõpetasid instituudi koos kutseeksami sooritamisega. Kutsetunnistus annab kvalifikatsiooni “holistilise regressiooni terapeut”, mis kuulub elukutsete klassifikatsioonis täiendmeditsiini ja loodusravi alla. 2019. aasta novembris õnnitlesime üheksanda lennu lõpetajaid. Terapeudiväljaõppe on läbinud 127 spetsialisti, kes tegutsevad aktiivselt terapeutidena või kasutavad koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi muus kutsetöös.

Instituudi koolitusi, kursusi ja töötubasid viivad läbi põhiliselt Eesti holistilise regressiooni terapeudid, koolitajad, arstid ja psühholoogid, kuid me teeme koostööd ka külalisõppejõududega Taanist, Soomest ja Venemaalt.

Ühtekokku õpib Holistika Instituudis hetkel üle 200 inimese.

Seisuga 19. jaanuar 2020 on koolituse esimese astme “Holistiline treening” läbinud 794 inimest.

2020. aastal lõpetas holistilise treeningu:
 • Jaanuaris 20 inimest, grupp HT 185, koolitaja Kristiina Garancis
 • Jaanuaris 18 inimest, grupp HT 186, koolitaja Tania Haasma (õppetöö toimus vene keeles)
2019. aastal lõpetas holistilise treeningu 5 gruppi:
 • Jaanuaris 21 inimest, grupp HT 176, koolitaja Heili Laido
 • Aprillis 19 inimest, grupp HT 181, koolitaja Tiina Pedak
 • Juunis 16 inimest, grupp HT 182, koolitaja Kristiina Garancis
 • Augustis 20 inimest, grupp HT 183, koolitaja Tiina Pedak
 • Detsembris 22 inimest, grupp HT 184, koolitaja Heili Laido
2018. aastal lõpetas holistilise treeningu 6 gruppi:
 • Veebruaris 23 inimest, grupp HT 164, koolitaja Heili Laido.
 • Märtsis 16 inimest, grupp HT 171, koolitaja Tania Haasma (õppetöö toimus vene keeles)
 • Aprillis 15 inimest, grupp HT 172, koolitaja Tiina Pedak
 • Juunis 18 inimest, grupp HT 173, koolitaja Katariina L. Martens
 • Novembris 18 inimest, grupp HT 174, koolitaja Tania Haasma (õppetöö toimus vene keeles)
 • Novembris 20 inimest, grupp HT 175, koolitaja Kristiina Garancis
2017. aastal lõpetas holistilise treeningu 4 gruppi:
 • Jaanuaris 24 inimest, grupp HT 154, koolitaja Heili Laido.
 • Aprillis 22 inimest, grupp HT 161, koolitaja Tiina Pedak.
 • Juunis 14 inimest, grupp HT 162, koolitaja Katariina Martens.
 • Detsembris 20 inimest, grupp HT 163, koolitaja Kristiina Garancis.
2016. aastal lõpetas holistilise treeningu 4 gruppi:
 • Jaanuaris 22 inimest, grupp HT 142, koolitaja Kristiina Garancis.
 • Märtsis 23 inimest, grupp HT 151, koolitaja Heili Laido.
 • Juunis 22 inimest, grupp HT 152, koolitaja Katariina Martens.
 • Detsembris 24 inimest, grupp HT 153, koolitaja Kristiina Garancis.
2015. aastal lõpetas holistilise treeningu 2 gruppi:
 • Jaanuaris 23 inimest, grupp HT 134, koolitaja Katariina Liisa Martens.
 • Juunis 20 inimest, grupp HT 141, koolitaja Heili Laido
2014. aastal lõpetas holistilise treeningu 3 gruppi:
 • Märtsis 20 inimest, grupp HT 131, koolitaja Katariina Liisa Martens.
 • Juunis 18 inimest, grupp HT 132, koolitaja Heili Laido
 • Detsembris 20 inimest, grupp HT 133, koolitaja Kristiina Garancis.
2013. aastal lõpetas holistilise treeningu 4 gruppi:
 • Jaanuaris 19 inimest, grupp HT 113, juhendas Kristiina Garancis.
 • Märtsis 22 inimest, grupp HT 121, juhendas Katariina Liisa Martens.
 • Juunis 18 inimest, grupp HT 122, juhendas Heili Laido.
 • Detsembris 20 inimest, grupp HT 123, juhendas Kristiina Garancis.
2012. aastal lõpetas holistilise treeningu 3 gruppi:
 • Veebruaris 20 inimest, grupp HT 102, juhendas Kristiina Garancis.
 • Aprillis 16 inimest, Tartu grupp HT 111, juhendas Heili Laido.
 • Juunis 18 inimest, grupp HT 112, juhendas Heili Laido.
2011. aastal lõpetas holistilise treeningu 2 gruppi:
 • Grupp HT 101, 22 inimest, juhendas Katariina Liisa Martens.
 • Grupp HT 209, 20 inimest, juhendas Heili Laido
2010. aastal lõpetas holistilise treeningu 1 grupp:
 • Grupp HT 109, 16 inimest, juhendas Katariina Liisa Martens.
2009. aastal lõpetas holistilise treeningu 3 gruppi:
 • Grupp HT 108, 20 inimest, juhendas Marina Paula Eberth.
 • Grupp HT 208, 14 inimest, juhendas Heili Laido.
 • Grupp HT 308, 19 inimest, juhendas Katariina Liisa Martens.
2008. aastal lõpetas holistilise treeningu 2 gruppi:
 • Grupp HT 107, 17 inimest, juhendas Marina Paula Eberth.
 • Grupp HT 207, 19 inimest, juhendas Marina Paula Eberth.

2006. aastal lõpetas 3-aastase koolituse esimene eesti grupp 18 osalejaga, juhendas Marina Paula Eberth.

Holistika Instituudi pere:

Telli uudiskiri


Blogi artiklite teemad

Regressiooniteraapia bänner

Salasõna meditatsioonid