1. aste: Holistiline treening

Pühenda üks aasta iseendale!

Uksed on avatud – veebis!

6. mail kell 18.00 veebikeskkonnas Zoom.
Kui oled tegus ning hõivatud, hindad enesearengut ning uusi võimalusi, tule ja kohtu meie koolitajatega ning saa ülevaade holistilise treeningu õppekavast kodust lahkumata!

Uus grupp alustab!

Järgmine eestikeelne holistilise treeningu grupp
HT 243 alustab 6. juunil 2024.
Grupi juhendaja on Heili Laido.

REGISTREERIMINE ON AVATUD!

Üldinfo

Holistiline treening on esimene osa kaheastmelisest koolitusest “Holistiline treening ja regressiooniteraapia”. Holistiline treening on enesearengu koolitus inimestele, kes tahavad parandada oma elukvaliteeti, osata paremini suhelda nii tööl kui eraelus ning elus esinevate väljakutsetega edukalt hakkama saada. Koolitusel õpitut saavad oma kutsetöös kasutada kõik õppijad, kuid eriti just need, kelle töö nõuab suhtlemist inimestega. See on koolitus neile, kes tahavad paremini mõista iseennast, otsivad oma kohta maailmas ning soovivad õppida kasutama oma intuitsiooni. Üldinimlike psühholoogiliste teemade süvakäsitlus, õpetus inimese energiaväljast ja tšakratest, kvantfüüsikale põhinev maailmanägemus, teadvusseisundid, regressioon, teadvustamine, suhted, mehelik ja naiselik energia, inimese võimed ja kasutamata potentsiaal, avatud süda, vaimsus argipäevas, on mõned koolitust iseloomustavad märksõnad.

Koolituse 2. aste on kolm aastat kestev terapeudiväljaõpe. Loe lähemalt koolituse 2. astme kohta.

Holistika Instituut viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 209059 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registrist. Holistika Instituudi õppekorralduse alustega saad tutvuda siin.

Täiskasvanute täienduskoolitusel osalejal on õigus saada õppepuhkust kokku 30 kalendripäeva aastas. Kas täienduskoolitusel õppija saab õppepuhkuse ajal keskmist töötasu, on tööandja otsustada. Tasu makstakse, kui tööandja leiab, et koolitus on suunatud tööalasele enesetäiendamisele. Tööalase enesetäiendamise vajadust hinnatakse tööst või ametikohast lähtuvalt.

Õppijal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses.
Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise. Kui ülekandeid teeb keegi teine, kas vanemad, vanavanemad, vend, õde, või keegi kolmas isik, saab see isik tulumaksu tagasi vaid juhul, kui instituudis õppija on alla 26 aasta vana. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt toimub ainult reaalselt makstud summadelt, mitte maksegraafiku ega esitatud arvete järgi.

Holistiline treening

Pühenda üks aasta iseendale!

Koolituse toimumise kuupäevad leiad menüüpunkti KUUPÄEVAD alt.

Holistiline treening on kaheastmelise koolituse esimene osa. Koolitus on mõeldud neile, kes tunnevad huvi holistilise ehk tervikliku maailma- ja inimesekäsitluse vastu, mille kohaselt on inimesel peale keha, intellekti ning tunnete ka hing ja ühendus vaimuga. Koolituse keskmes on kaks olulist küsimust:

 • Kuidas muuta tavapäraselt „normaalne“ elu õnnelikuks, täis rahulolu ja heaolu? “Edu ei too alati õnne, aga õnn toob edu!”, on positiivses psühholoogias tuntud deviis. Aasta jooksul ongi võimalus uurida „oma õnne“, seada uusi sihte ning teha endas ja oma elus just selliseid muutusi, mida on vaja elukvaliteedi tõstmiseks.
 • Kuidas saada „iseenda parimaks väljaandeks? Kuidas sinu unikaalsus, tugevad küljed ja loomulikud anded saaksid avalduda? Holistilise inimkäsitluse seisukohalt selgitatakse paljusid probleeme ja tervisehädasid sellega, et inimene ei ole enda juures kodus, ta on ühenduse iseendaga kaotanud. Sellega kaasneb ka üsna madal energiatase.
  Mida tähendab – „ei ole enda juures kodus“?
  • See tähendab, et tähelepanu on kogu aeg iseendast väljaspool – kõigi nende tööde ja tegemiste juures, millega sa tahad hakkama saada.
  • See tähendab elamist ainult oma peas ja keha unarusse jätmist. Sa ei märka väsimuse märke õigel ajal ja keha peab oma puhkusevajadusest märku andma mõne haiguse või valuga.
  • See tähendab elamist teiste inimeste ja eesmärkide täitmise nimel ning oma vajaduste kõrvalejätmist. Teisi aidata, teha asju teiste pärast, on inimlik ja hea, aga kui sa iseendale piisavalt tähelepanu ei anna, siis on su enda aku ühel hetkel täiesti tühi. Kui su enda pihud on tühjad, pole sul midagi ka teistele anda. Sul pole enam häid ideid, sa pole oma töös enam loominguline. Raske on olla rahulik ja paindlik ning seetõttu võivad ka suhted kannatada.

Koolitus ühendab tänapäevased transpersonaalse psühholoogia meetodid ammutuntud teadmistega inimese energiasüsteemist ja keha-vaimu seostest. Terve koolituse jooksul toimub teoreetiline ja praktiline õpetus vaheldumisi. Iga läbivõetava teema alla käib rida praktilisi harjutusi ja ülesandeid.

Treening on üles ehitatud seitsme põhitšakra ümber ja aasta jooksul käiakse läbi kogu tšakrasüsteem. Energeetilisest tšakraõpetusest olulisemad on elulised, kõiki inimesi puudutavad psühholoogilised õppetunnid, mis on tšakratega seotud. Koolituse ajal toimub õppija enda infovälja puhastamine ja ümberstruktureerimine terapeutiliste ja ka energeetiliste tehnikate abil. Lisaks teoreetilisele infole ja grupiaruteludele tehakse palju praktilisi harjutusi, mille eesmärgiks on: inimese energiavälja tundmaõppimine ja blokeeringute kõrvaldamine, ülitajude arendamine, ajurütmide juhtimine ja muutunud teadvusseisundite kasutamine igapäevases elus.

Kas on võimalik alati heas vormis olla?
Jah, on küll, kui tunda võtteid, mis aitavad tagasi iseenda juurde koju jõuda ja iseendaga ühendusse jääda. Meie kõigi sees on allikas, millest saab igal hetkel väge juurde ammutada. Selle sisemise allika ülesleidmine vaimsuse treenimise abiga, on üks koolitusaasta ülesannetest. Vaimsus ei tähenda elukauget pühalikkust ja askeetlikkust. Me saame vaimsusest rohkem kasu, kui oskame seda oma igapäevase eluga ühendada. Seepärast õpitakse holistilises treeningus:

 • hoidma vaimuväega kontakti ning kasutama seda küllusliku elu loomisel;
 • hoidma stabiilset energiataset;
 • kuulama oma intuitsiooni;
 • tundma oma võimeid ja tugevaid külgi;
 • teadvustama oma kasutamata potentsiaali.

Holistilise coachingu läbiviimise oskus. Kõigi jaoks, eriti nende jaoks, kes töötavad inimestega, on oluline osata kasutada sõna jõudu ja suhelda nii, et sõnadel oleks mõju. Seetõttu pöörame esimesel aastal eraldi tähelepanu vestlustehnikate õppimisele. Holistilises treeningus osalejatel on võimalus harjutada arengut ja muutusi toetava vestluse läbiviimist. Holistilises coachingus keskendutakse sellele, mida klient tahab, seejärel sellele, mis teda takistab saamast seda, mida ta tahab ning siis aidatakse kliendil soovitut saavutada. Õpitakse püstitama eesmärke, motiveerima klienti, leidma kliendi positiivset, kuid veel kasutamata potentsiaali ja koostama koos kliendiga konkreetset tegevuskava, et eesmärgi poole liikuda. Verbaalsetest tehnikatest harjutatakse kuulamist, peegeldamist, küsimuste esitamist, kokkuvõtete tegemist.

Õppetöö korraldus. Koolitus toimub moodulite kaupa. Holistilises treeningus on 8 moodulit. Üks õppemoodul koosneb neljast järjestikusest õppepäevast: neljapäev, reede, laupäev ja pühapäev. Iga koolituspäev algab kell 10 ja lõppeb kell 18. Päeva keskel on 1 tunni pikkune lõunapaus. Õppetöö toimub Holistika Instituudi koolitusruumides Tallinnas, aadressil Endla 15. Suvelaagri pikkuseks on 6 päeva ja see toimub väljaspool Tallinna.

Avame aasta jooksul 3–4 holistilise treeningu gruppi. Koolituse toimumise kuupäevad avaldame kodulehel umbes 2 kuud enne iga uue grupi avamist.

HT moodul 1: VAIMU ÄRATAMINE

 • Tutvumine. Ootused koolitusele. Isiklike eesmärkide paikapanek. Grupi tulevikunägemused.
 • Initsiatsioon.
 • Sissejuhatus vaimuteadusesse:
  • Holistiline maailmanägemus: ühtne energiaväli ja maailm kui tervik, inimene kui osa sellest tervikust. Alanev ja ülenev põhjuslikkus. Universumi vaimsed seadused. Palve jõud.
  • Inimese energeetiline ülesehitus. Seitse tšakrat: inimese seitse väge ja seitse suurt õppetundi.
  • Aju ja teadvus. Teadvusseisundid, nende muutmise tehnikad. Ajulained: alfa, beeta, teeta, delta, gamma. Muutunud teadvusseisundid teraapias.
  • Keha on vaimu peegel. Keha sõnumite teadvustamine. Haigus kui keha sõnum, tunnete ja mõttemustrite seos tervise ja haigustega.
  • Teadvus ja alateadvus. Kolm “mina”.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine.
 • Töötuba „Teadvuse mitu nägu“. Juhendab: Marina P. Eberth, Taani Kuningriigi litsentsiga psühholoog-psühhoterapeut.

HT moodul 2: MINA ELAN

 • Esimene tšakra. Juurtšakra: „Kõik on üks” – hõimu vägi. Õppetunnid, mis on seotud füüsilise maailmaga. Elutahe, oskus ellu jääda, maaühendus ja turvatunne, suhted emaga ja Emakese Maaga.
 • Suhe materiaalsete ressurssidega: puuduseteadvus ja külluseteadvus.
 • Teadvus ja alateadvus. Teadvus ja tähelepanu. Teadlikkus. Teadlik Mina ja tahe.
 • Väärtused ja uskumused kui psüühika ja elu alustalad.
 • Verbaalsed oskused: kuulamine, peegeldamine, küsimuste esitamine.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine.
 • Meistri teadvuseseisund: oskus lõdvestuda. Beeta-rütm: mõtete taltsutamine, hingamine ja tähelepanu fookus.
 • Sissejuhatus holistilisse coachingusse.

HT moodul 3: MINA TUNNEN

 • Teine tšakra. Haratšakra: “Austage üksteist!” – suhete vägi. Õppetunnid seoses seksuaalsuse, loomingu, tugevate tunnete, loomisvõime ja rahaga. Mehelik ja naiselik energia.
 • Duaalsuse teke, vastandid. Eraldatus, võrdlemine, arvustamine, hindamine, kritiseerimine. Universumi paradoksaalne loomus.
 • Sünkroonsus. Põhjus ja tagajärg. Tähendusrikkad juhused.
 • Valikute tegemine. Spontaansus, areng, üldine tundetoonus.
 • Seksuaalsus. Seksuaalne polaarsus, mäng meheliku ja naiseliku vahel.
 • Kollektiivne alateadvus. Arhetüübid. Anima ja Animus. Esoteeriline abielu.
 • Kõrgem Mina.
 • Polaarsused ja oma Varju teadvustamine.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine.
 • Meistri teadvuseseisund. Alfa-rütm: visualiseerimine on silla ehitamine argiteadvuse ja teadvuse sügavamate kihtide vahele.

HT moodul 4: MINA TAHAN

 • Kolmas tšakra. Päikesepõimik: „Austa iseennast!” – isiklik vägi. Õppetunnid seoses ego, isiksuse ja enesehinnanguga. Eneseusaldus, eneseväärtustunne. Projektsioonid ja isiklikud piirid. Tunded: hirm, ärevus ja viha.
 • Väe avaldumise reeglid.
 • Kontakt, selle loomine, suhtlemise faasid.
 • Sisemine Laps: Haavatud Laps ja Õnnelik /Vaba/Loominguline Laps.
 • Häbi- ja süütunne. Hirm ja eraldatus.
 • Projektsioonid.
 • Keha on vaimu peegel: toidu kolm aspekti. Seedimine ja seedeorganid.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine.

HT moodul 5: MINA ARMASTAN

 • Neljas tšakra. Südametšakra: „Armastus on jumalik jõud!” – tunnete vägi. Õppetunnid seoses armastuse, andestamise ja kaastundega. Tingimustega ja tingimusteta armastus.
 • Südame püha ruum.  Südametšakra puhastamine.
 • Kriitika, tundlikkus kriitika suhtes, enesekriitika. Töö sisemise Kriitikuga.
 • Andestamise kunst.
 • Armastus iseenda vastu.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine.
 • Meistri teadvuseseisund. Teeta-rütm: sukeldumine teadvuse süvakihtidesse ja sealt info väljatoomine.

HT moodul 6: MINA KÕNELEN

 • Viies tšakra. Kurgutšakra: „Kooskõlasta oma tahe Looja tahtega!” – tahte vägi. Õppetunnid seoses eneseväljenduse ja info vastuvõtuga, usu ja tahtega. Meie eesmärgid tulenevad meie uskumustest ja väärtushinnangutest, tahe aga aitab meil oma eesmärke saavutada.
 • Kogu elu on heli: heli loob vorme, resonants, helilaine on teadvuse kandja. Ülemhelid. Mantrad.
 • Hirm ja usk, tasakaal südame ja pea vahel, suhtlemine, kommunikatsioon.
 • Inimhääl. Hääl kannab su sõnumit maailma. Sõna on tegu.
 • Suhtlemise vägi.
 • Tahte etapid.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine.
 • Meditatsioonid.
 • Töötuba „Hääletreening“, 2 päeva. Juhendab Oleg Rossiiskii.

HT moodul 7: MINA NÄEN

 • Kuues tšakra. Laubatšakra ehk kolmas silm: “Otsi ainult tõde!” – mõistuse vägi. Õppetunnid seoses mõistuse, intuitsiooni, tarkuse ja teadlikkusega. Tõde ja vale, maailma nägemine kolmanda silmaga. Mõtlemine ja intuitiivne teadmine.
 • Manifesteerimine mõttejõu ja kujutluste abil.
 • Müüdid, sümbolid, unenäod.
 • Eluülesanne.
 • Isiklik müüt.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks.
 • Meditatsioonid. Kolmanda silma ja intuitsiooni treenimine.
 • Meistri teadvusseisund: Delta rütm: Intuitiivne radar. Tervendav energia.

Lõputöö. Holistilise treeningu käigus õpitakse vaimsust ühendama igapäevase eluga. Oma eksperimendi “Vaimsus argielus” tulemused võtab iga koolitusest osavõtja kokku essees, mis tuleb esitada 1 kuu enne koolituse lõppu.

HT moodul 8: MINA OLEN

 • Seitsmes tšakra. Kroontšakra: “Ela olevikus!” – ühendus Loojaga. Õppetunnid, mis on seotud vaimse ärkamisega. Vaimuga teadliku kontakti loomine ja hoidmine. Tunnetus “Kõik on üks!” Minevik, olevik, tulevik.
 • Suhted isa ja autoriteetidega.
 • Otseühendus Kõrgema Minaga.
 • Hingede rändamine ja areng: sünd, elu planeedil Maa, surm, elu elude vahel.
 • Karma, dharma ja vaba tahe.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine. Meditatsioonid.
 • Gamma lained: ühendus suure Terviku ehk Loojaga.
 • Kokkuvõte holistilise coachingu gruppide tööst.
 • Töötuba „Surm ja suremine“, 1 päev.

Koolituse pidulik lõpetamine. Lõputunnistuste kätteandmine.

Maailmavaade

Koolituse „Holistiline treening ja regressiooniteraapia“ teoreetiliseks baasiks on kolm valdkonda:

 • Holistiline maailma- ja inimesekäsitlus, mille kohaselt keha, meel, hing ja vaim moodustavad ühtse lahutamata terviku.
 • Positiivne psühholoogia – 21.sajandi särav täht psühholoogiamaailmas.
 • Salutoloogia – teadus tervisest, mis uurib, kuidas olla terve ja kuidas jääda terveks.
 1. Holistiline maailma- ja inimesekäsitlus, mille kohaselt keha, meel, hing ja vaim moodustavad ühtse lahutamata terviku. Kõik täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudid lähtuvad oma töös sellest käsitlusest ning holistilises regressiooniteraapias tegeldakse kõigi eespool nimetatud aspektidega, st teraapiaprotsessi on haaratud inimene tervikuna koos oma vajadustega nii füüsilisel, psüühilisel kui hingetasandil.

Holistilise käsitluse olulised osad:

 • Kvantfüüsikale põhinev maailmanägemus, mille kohaselt kõige olemasoleva aluseks ja ühendajaks on ühendväli, elava teadvuse väli (D. Bohmi, W. Pauli, M. Plancki, A. Goswami jt seisukohad).
 • Teadvuse mõiste on kesksel kohal. Teadvuse fenomeni käsitletakse märksa laiemalt kui traditsioonilises psühholoogias. Teadvus on väli, täpsemalt infoväli, mis sisaldab infot ja loob pidevalt uut infot. Informatsioon on Universumi loov energia. Tuginetakse R. Sheldrake’i morfiliste väljade teooriale, K. Pribrami holonoomse aju teooriale.
 • Süsteemne lähenemine inimesele, avatud süsteemide toimimise ja arenemise seaduspärasuste tundmine. Inimene on keskkonna lahutamatu osa, ta mõjutab keskkonda  kogu aeg ning keskkond mõjutab omakorda inimest.
 • Transpersonaalse psühholoogia vallas tehtud teadvuse uuringud, eriti aju töö ja muutunud teadvusseisundite uuringud. Tänu neile uurimustele osatakse täna teadvusseisundeid palju paremini juhtida, kuna on teada, et peamine on arendada keskendumisvõimet ning tahte abil tähelepanu koondamise oskust. Muutunud teadvusseisundite kasutamine teraapias on muutnud teraapiaprotsessi palju efektiivsemaks. Meditatiivses seisundis töötab aju teisiti kui argiteadvuse tasandil ning alateadvusele on vabam juurdepääs, psüühika on muutustele vastuvõtlikum ning tunde- ja mõtteblokeeringuid on kergem kõrvaldada. Holistilise regressiooniteraapia seanss ei ole lihtsalt vestlus terapeudi ja kliendi vahel – osa teraapiaajast viibib klient meditatiivses ehk muutunud teadvusseisundis ning just see osa tööst on tugeva tervendava mõjuga.
 • Holistlik õpetus inimese energeetikast (energiaväli, erinevad energiakehad, energiameridiaanid ja energiakeskused) ja keha-vaimu seostest, mille kohaselt saab keha tervendada vaimu abil. Holistilise tervishoiu üks põhimõtetest on, et terviseabis tuleb arvestada inimese erinevate “osade” koostoimimist. Holistilise käsitluse kohaselt on inimesel võime end ise ravida, s.t. normaalsesse tasakaaluseisundisse tagasi liikuda. Tasakaal on harmoonia keha, meele ja hinge vahel ning harmoonia inimese ja keskkonna vahel.
 • Meta-tervise kontseptsioonid: kaasaegne, uudne ja integratiivne tervisekäsitlus. Meta-tervis on integratiivse meditsiini diagnostika- ja teraapiamudel, mis baseerub bio-psühho-sotsiaalsete tegurite seostel. See mudel aitab meil mõista ja parandada tervislikku olukorda, kuna osutab haiguste algsetele tekkepõhjustele, võimaldades sel moel meil saavutada heaolu ning tervis. Meta-tervise põhimõtete kohaselt on kõik probleemid, kehalised haigused kaasa arvatud, alguse saanud emotsionaalse konflikti poolt põhjustatud šokist. Meie kehaorganid, meel ja aju moodustavad lahutamatu terviku ning iga tugev emotsionaalne reaktsioon väljendub üheaegselt (holistiliselt) kogu organismis: psüühika, aju, organite/keha ja käitumise tasandil. Traumaatilisena kogetud elusündmus on psüühiliste ja füüsiliste muutuste alguspunkt. Meta-tervis annab meile täpse, kõikide haiguslike seisundite empiiriliselt tõestatud mõistmise, olgu selleks siis seljavalu, vähk, diabeet, südamehaigus, ekseem või lihtsalt külmetushaigus.Vaata ka: www.metatervis.ee ja www.meta-health.info
 • Südame matemaatika. Südame Matemaatika Instituudi Uurimiskeskus (Institute of HeartMath Research Center)on rohkem kui 25 aastat uurinud neid füsioloogilisi mehhanisme, mille abil süda suhtleb ajuga, mõjutades infotöötlust, tajuprotsesse, emotsioone ja tervist. Süda on teadvuse ja füsioloogiliste reaktsioonide vaheline liides, mis juhib emotsioone. Südamele keskendumine ja positiivsed tunded loovad meie kehas ja meeles koherentseid seisundeid, mis on vajalikud optimaalseks terviseks ja heaks sooritusvõimeks nii õppimises, töös kui spordis. Holistilise regressiooni terapeudid kasutavad neid teadmisi teraapiaprotsessi juhtimisel ning rakendavad instituudi poolt välja töötatud tehnikaid töös klientidega.
 1. Positiivne psühholoogia on 21.sajandi särav täht. Tekkinud on psühholoogiaharu, mis aitab inimestel, peredel ja kogukondadel olla edukad, elujõulised ja õitsvad ning pakub ühtlasi õnne ja heaolu teaduspõhise mõistmise ja ka efektiivse sekkumise alused. Tulipunkt on liikunud inimeste vaimsete häirete diagnoosimiselt ja kannatuste leevendamiselt kõige selle uurimisele, mis muudab elu rahuldustpakkuvaks. Kui varem käsitleti inimeste elu ja psüühikat skaalal „ebanormaalne-normaalne“, siis viimased paarkümmend aastat on toonud skaalale juurde uue dimensiooni – optimaalne elu.

Uuritakse teaduslikult teemasid nagu rõõm ja nauding, tugevused, voorused, anded. Töötatakse välja praktikaid, mis aitavad inimestel õnnelikult elada ja keskendutakse ka sellele, kuidas sotsiaalsed süsteemid ja institutsioonid saaksid oma tegevusega inimeste heaolu toetada.

 1. Salutoloogia on teadus tervisest, mis uurib, kuidas olla terve ja kuidas jääda terveks. Meditsiinis on haigusekeskse patogeneesi mudeli kõrvale tekkinud tervisekeskne salutogeneesi mudel ja see on kaasaegses rahvatervise valdkonnas saanud arvestatavaks kontseptsiooniks. Küsimuse „Kuidas diagnoosida ja ravida haigusi?“  kõrval saab aina olulisemaks küsimus „Kuidas säilitada tervist?“

Tervishoius pööratakse aina rohkem tähelepanu haiguste ennetamisele, aina olulisem on inimese enda vastutus oma tervise ja heaolu eest. Inimene pole mitte ainult tervendamise objekt, ta on iseenda tervendaja, kelle tervis paraneb ja elukvaliteet tõuseb tema enda mõtteviiside, eluhoiakute ja tegevuse muutmise tulemusena. Suur vajadus on spetsialistide järgi, kes oskavad inimesi aidata muutuste tegemisel juba enne kui haigused jõuavad tekkida, muutes mitte vaid eluviisi, vaid tehes muutusi ka isiksuse tasandil. Holistilise regressiooni terapeudid just sellist abi pakuvadki.

Õppekava

Holistika Instituudi tegevust juhib soov kaasa aidata Eesti inimeste heaolu tõstmisele ja elukvaliteedi paranemisele. Me oleme rõõmsad, kui meie tegevuse tulemusena tõuseb inimeste teadlikkus ja vastutustunne oma tervise säilitamisel ja terviseprobleemide ennetamisel.

Koolituse kogupikkuseks on 4 aastat. Koolitus koosneb kahest astmest:
1. aste: Holistiline treening: 1 aasta ja 2 kuud
2. aste: Holistiline regressiooniteraapia: 3 aastat

Õppeaastate ja kursuste nimetused:
Holistiline treening – Õppeaasta 1, 1. kursus
Holistiline regressiooniteraapia 1 – Õppeaasta 2, 2. kursus
Holistiline regressiooniteraapia 2 – Õppeaasta 3, 3. kursus
Holistiline regressiooniteraapia 3 – Õppeaasta 4, 4. kursus

1. aste Holistiline treening

Õppekava eesmärk: Holistilise treeningu läbinud õppija tunneb holistilist (terviklikku) maailma- ja inimkäsitlust, mõistab enesejuhtimise ja võimestumise olemust ning oskab neid teadmisi rakendada oma eesmärkide saavutamisel.
Koolituse tulemusel on õppija omandanud täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudi kutset läbivad kompetentsid nagu suhtlemisoskus, tegevuse eesmärgistamine, loovus ülesannete lahendamisel, muutustega kohanemine, pingetaluvus keerulistes olukordades, oskus saavutada ja hoida vaimset, emotsionaalset ja füüsilist tasakaalu ning arendanud tööks vajalikke isikuomadusi.

Holistilise treeningu läbinud õppija:

 • Tunneb holistilise (tervikliku) maailma- ja inimkäsitluse aluseid.
 • Analüüsib oma käitumist ja hoiakuid holistilisest inimkäsitlustest lähtuvalt.
 • Tunneb teadvuse erinevaid aspekte, ärksameelsuse (mindfullness) saavutamise põhimõtteid ja oskab neid teadmisi rakendada argielus ning seeläbi parandada oma elukvaliteeti.
 • Tunneb eesmärgistamise ja eneserefleksiooni põhimõtteid, oskab koostada tegevusplaane eesmärkide saavutamiseks.
 • Tunneb enesejuhtimise ja võimestumise põhimõtteid ning oskab neid rakendada kontrolli saavutamisel oma elu üle.
 • Tunneb suhtlemise aluseid ja valdab vestlustehnikaid, oskab luua ja juhtida kontakti suhtlemisel, motiveerida, lahendada konflikte.
 • Tunneb loomingulisuse arendamise võtteid, oskab ülesannetele loovalt läheneda, kasutab uute lahenduste leidmise strateegiaid oma elus.

Õppeained

Lühend Õppeaine nimetus
HT Holistilise maailma- ja inimkäsitluse rakendamine enesearengus
HOL Holistiline inimõpetus 1 ja 2
TER Eneseteraapia
PRAKTIKA 1

Praktika 1: Holistilise coachingu seansside läbiviimine
SUP Supervisioon
LÕPUTÖÖ Lõputöö

 

Tutvu õppekavaga

Vaata ka koolitust moodulite kaupa

Koolituse esimese astme lõpetanu ei ole kohustatud edasi õppima koolituse teises astmes. Koolitusleping sõlmitakse iga koolitusaasta peale eraldi.

Õppemeetodid: lühikesed loengud, harjutused, meditatsioonid ja praktikad, rühmatööd ja arutelud, joonistamine, rollimängud. Teoreetiline ja praktiline õpetus on läbipõimunud, iga läbivõetava teema alla käib rida praktilisi harjutusi ja ülesandeid. Pearõhk on kogemusõppel, st. teadmisi saadakse isiklike kogemuste ja avastamise teel. Kogemusele liidetakse vaatlus ja arutlemine ning seejärel toimub teadvustamine ja mõtestamine.

Iseseisev töö õppepäevade vahelisel ajal:
1. Kirjanduse lugemine ja kirjalikud tööd.
2. Holistilise coachingu harjutamine kolmeliikmelistes gruppides.

Õpingute lõpetamine

Õppija on lõpetanud Holistilise treeningu ja saab lõputunnistuse kui ta

 • on osalenud auditoorses õppetöös vähemalt 80% ulatuses;
 • on väljaspool õppepäevi läbi teinud eneseteraapia, vähemalt 4 holistilise regressiooniteraapia seanssi ja esitanud eneseteraapia voldiku koolituslepingus sätestatud tähtajaks;
 • on väljaspool õppepäevi läbi teinud nõutud mahus praktika ja esitanud tähtajaks raporti iga praktikaseansi kohta. Praktika mahuks on 4 holistilise coachingu seanssi ja hindamiseks on vaja esitada 4 raportit;
 • on esitanud lõputöö tähtaegselt ja see vastab nõuetele. Lõputöö tuleb esitada hiljemalt 30 kalendripäeva enne õppeaasta lõppu.

Lõpetamisel väljastatav dokument: Holistika Instituudi 1. astme lõputunnistus.
Peale koolituse esimese astme edukat lõpetamist on kõrgharidust omavatel lõpetanutel võimalus õpinguid jätkata koolituse 2. astmes.

Vastuvõtt Holistilisse treeningusse

REGISTREERU SIIN

Koolitusgrupi toimumise kuupäevad leiad menüüpunkti KUUPÄEVAD alt.

Eelteadmised ja keeleoskus: Koolitus on avatud kõigile soovijatele, kel on keskharidus ja vanust 18 aastat. Külalisõppejõudude õpetust tõlgitakse  eesti keelde.

Kui soovid asuda õppima, siis:

 • Registreeru meie kodulehel.
 • Tasu registreerumismaks 40 eurot. Peale registreerumist saadame arve, mille alusel saad teha ülekande Holistika Instituudi arvelduskontole Swedbankis. Registreerumismaksu ei tagastata. Registreerumismaks arvestatakse õppemaksu hulka kui registreerunu alustab õppimist instituudis.
 • Eneseteraapia: Enne koolituse algust tuleb läbi teha “Holistiline nelik” − neli 3-tunnist holistilise regressiooniteraapia seanssi terapeudi juures, kelle ise meie kodulehel olevate terapeutide hulgast välja valid.
  Terapeutide nimekirja leiad Teraapia menüünupu alt.
 • Vestlus vastuvõtukomisjoniga, kuhu kuuluvad instituudi koolitusjuht ja koolitaja.
  Kohtade arv koolitusgrupis on piiratud. Ühe grupi suurus on umbes 20 inimest. Kui soovijaid on rohkem kui kohti grupis, siis arvestame vastuvõtul registreerumisvormi täitmise kuupäeva ja ka registreerumismaksu laekumise kuupäeva. Lõpliku otsuse gruppide koosseisu kohta teeb vastuvõtukomisjon.
 • Koolituslepingu sõlmimine ja ettemaksu ülekandmine Holistika Instituudi pangaarvele.

NB! Kohalolek: Kuna tegemist on õppega, mis põhineb grupidünaamikal ja isiklikul kogemusel, on vajalik, et õppija oleks esimesel õppemoodulil kohal kogu aeg. Me ei eelda seda, et õppija on kogu aeg kohal kõigi 35 õppepäeva jooksul, kuid esimesel moodulil on kohalolek möödapääsmatu.

Koolitus toimub Tallinnas aadressil Endla 15, IV korrus.

Enamus õppemooduleid kestab 4 päeva, õppetöö toimub neljapäevast pühapäevani.  Kõik koolituspäevad algavad kell 10 ja lõpevad kell 18. Suvelaagri pikkuseks on 6 päeva ja see toimub väljaspool Tallinna.

Neile, kes tulevad treeningule väljastpoolt Tallinna, soovitab instituut soodsat majutusvõimalust. Palun küsi lisainfot telefoni või e-posti teel.

Kui soovid lisainfot või vastust mõnele küsimusele, võta meiega ühendust kas telefoni või e-posti teel.

Maksumus

Koolitusgrupi toimumise kuupäevad leiad menüüpunkti KUUPÄEVAD alt.
Vastuvõtutingimusi vaata menüüpunkti VASTUVÕTT alt.

Holistilise treeningu (kestusega 14 kuud, vt Õppekava) maksumuseks koos käibemaksuga on 3190 eurot (205 € / kuu). Summa sisaldab koos registreerumisvormi täitmisega tasutud registreerumismaksu 40 eurot ja õppemaksu 3150 eurot. Registreerumismaks arvestatakse koolituskulude hulka, kui registreerunu alustab õppimist instituudis. Registreerumismaksu ei tagastata.

Võimalik on õppemaksu tasuda mitte ühekorraga vaid neljas osas või igakuise pangaülekandega osamaksete kaupa, kui õppija koolituslepingu sõlmimisel selleks soovi avaldab. Maksegraafiku järgi osamaksetena tasumise võimalust kasutavad paljud õppijad. Maksegraafiku järgi tasudes kantakse enne koolituse algust üle ettemaks 280 eurot ja seejärel 14 osamakset á 205 eurot kuus. Ettemaksu ei tagastata, kui koolitusse soovija mingil põhjusel koolitust ei alusta.

Kui sulle eespool kirjeldatud maksmisviis mingil põhjusel ei sobi, räägime läbi ja leiame üheskoos lahenduse.

Holistika Instituut viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 209059 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registrist.

Täiskasvanute täienduskoolitusel osalejal on õigus saada õppepuhkust kokku 30 kalendripäeva aastas. Kas täienduskoolitusel õppija saab õppepuhkuse ajal keskmist töötasu, täiskasvanute koolituse seadus ei sätesta, see jääb tööandja otsustada. Tasu makstakse, kui tööandja leiab, et meie tervise ja heaolu valdkonda kuuluv koolitus on suunatud tööalasele enesetäiendamisele ning on töötajale vajalik lähtuvalt tema tööst või ametikohast.

Õppijal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses. Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise. Kui ülekandeid teeb keegi teine, kas vanemad, vanavanemad, vend, õde, või keegi kolmas isik, saab see isik tulumaksu tagasi vaid juhul, kui instituudis õppija on alla 26 aasta vana. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt toimub ainult reaalselt makstud summadelt, mitte maksegraafiku ega esitatud arvete järgi.

Koolituse õppemaks on tasu õppetöö ja õppematerjalide eest. Iga mooduli juurde kuuluvad eestikeelsed õppematerjalid, 50–60 lehekülge mooduli kohta. Muud koolitusega seotud ja koolituse käigus tehtud kulutused, s.h. eneseteraapia, õpperaamatud, transport ja toitlustamine, samuti majutus- ja ööbimiskulud suvelaagrite ajal, katab õppija ise.

Vastuvõtul sõlmib koolituses osaleja Holistika Instituudiga lepingu. Leping sõlmitakse õppeaastate kaupa iga õppeaasta alguses. Koolituse esimese astme lõpetamine ei kohusta õppijat osa võtma koolituse teisest astmest. Koolituse 1.astme lõpetanul on võimalus koolitust jätkata 2. astmes.

Koolituse käigus tehtavate lisakulutuste ligikaudne arvestus:

Eneseteraapia

 • “Holistiline nelik” (4 kolmetunnist seanssi) enne koolituse algust. Hind oleneb valitud terapeudist ja langeb vahemikku 280–500 eurot.
 • Õppeaasta jooksul 4 holistilise regressiooniteraapia seanssi soodushinnaga á 70 eurot, kokku 280 eurot.

Raamatud

 • Kohustusliku kirjanduse hulka kuuluvate raamatute ostmiseks kulub umbes 120 eurot.

Suvelaagrid

 • Suvelaagrid toimuvad turismitaludes. Hind ööbimise ja toitlustamise eest on olnud vahemikus 60–65 eurot päevas, kogu laagri eest ca 330–390 eurot.

NB! Kodulehel toodud hinnad võivad muutuda!

Kuupäevad

Venekeelse holistilise treeningu kuupäevad leiad SIIT ja ingliskeelse holistilise treeningu kuupäevad leiad SIIT.

PEATSELT ALUSTAB:

Grupp HT 243, koolitaja Heili Laido. Registreerimine on avatud!
2024
Moodul 1: 6.—9. juuni, 4 päeva
Moodul 2: 8.—11. august, 4 päeva
Moodul 3: 10.—13. oktoober, 4 päeva
Moodul 4: 28. november—1. detsember, 4 päeva
2025
Moodul 5: 30. jaanuar—2. veebruar, 4 päeva
Moodul 6: 3.—6. aprill, 4 päeva
Moodul 7: 25.—30. mai, 6 päeva, kevadlaager
Moodul 8: 6—10. august, 5 päeva

 

ALANUD KOOLITUSED:

Grupp HT 242, koolitaja Ivar Raav
2024
Moodul 1: 21.—24. märts, 4 päeva
Moodul 2: 23.—26. mai, 4 päeva
Moodul 3: 21.—26. juuli, suvelaager 6 päeva
Moodul 4: 19.—22. september, 4 päeva
Moodul 5: 14.—17. november, 4 päeva
2025
Moodul 6: 16.—19. jaanuar, 4 päeva
Moodul 7: 13.—16. märts, 4 päeva
Moodul 8: 7—11. mai, 5 päeva

Grupp HT 237, koolitaja Mare Kargu.
2024
Moodul 1: 11.–14. jaanuar, 4 päeva
Moodul 2: 29. veebruar – 3. märts, 4 päeva
Moodul 3: 2.–5. mai, 4 päeva
Moodul 4: 14.–19. juuli, 6 päeva suvelaager
Moodul 5: 19.–22. september, 4 päeva
Moodul 6: 7.–10.november, 4 päeva
2025
Moodul 7: 9.–12. jaanuar, 4 päeva
Moodul 8: 5.–9. märts, 5 päeva

Grupp HT 235, koolitaja Katariina Liisa Martens.
2023
Moodul 1: 7.–10. september, 4 päeva
Moodul 2: 9.–12. november, 4 päeva
2024
Moodul 3: 18.–21. jaanuar, 4 päeva
Moodul 4: 14.–17. märts, 4 päeva
Moodul 5: 26.–31. mai, 6 päeva, kevadlaager
Moodul 6: 4.–7. juuli, 4 päeva
Moodul 7: 12.–15. september, 4 päeva
Moodul 8: 6.–10. november, 5 päeva

Grupp HT 234, koolitaja Tiina Pedak.
2023
Moodul 1: 25.–28. mai, 4 päeva
Moodul 2: 20.–23. juuli, 4 päeva
Moodul 3: 10.–15. september, 6 päeva, sügislaager
Moodul 4: 9.–12. november, 4 päeva
2024
Moodul 5: 11.–14. jaanuar, 4 päeva
Moodul 6: 14.–17. märts, 4 päeva
Moodul 7: 23.–26. mai, 4 päeva
Moodul 8: 24.–28. juuli, 5 päeva

Grupp HT 232, koolitaja Heili Laido
2023
Moodul 1: 2.–5. märts, 4 päeva
Moodul 2: 4.–7. mai, 4 päeva
Moodul 3: 29. juuni – 2. juuli, 4 päeva
Moodul 4: 13.–18. august, 6 päeva, suvelaager
Moodul 5: 12.–15. oktoober, 4 päeva
Moodul 6: 14.–17. detsember, 4 päeva
2024
Moodul 7: 15.–18. veebruar, 4 päeva
Moodul 8: 10.–14. aprill, 5 päeva

 

LÕPETANUD KOOLITUSGRUPID:

Grupp HT 232, koolitaja Heili Laido
14. aprillil 2024 lõpetas koolituse 23 inimest.

Grupp HT 231 RU, koolitaja Viktoria Vorobjova
17. märtsil 2024 lõpetas koolituse 18 inimest.

Grupp HT 227, koolitaja Mare Kargu
21. jaanuaril 2024 lõpetas koolituse 20 inimest.

Grupp HT 226, koolitaja Tiina Pedak
17. detsembril 2023 lõpetas koolituse 24 inimest.

Grupp HT 224, koolitaja Mare Kargu
15. oktoobril 2023 lõpetas koolituse 23 inimest.

Grupp HT 222, koolitaja Katariina Liisa Martens
9. juulil 2023 lõpetas koolituse 22 inimest.

Grupp HT 221, koolitaja Tiina Pedak
12. märtsil 2023 lõpetas koolituse 23 inimest.

Grupp HT 216 RU, koolitaja Nadiya Bazaralieva (õppetöö vene keeles)
12. veebruaril 2023 lõpetas koolituse 18 inimest.

Grupp HT 217, koolitaja Heili Laido
15. jaanuaril 2023 lõpetas koolituse 16 inimest.

Grupp HT 215, koolitaja Mare Kargu
4. detsembril 2022 lõpetas koolituse 21 inimest.

Grupp HT 211, koolitaja Katariina Liisa Martens
13. novembril 2022 lõpetas koolituse 22 inimest.

Grupp HT 214, koolitaja Tiina Pedak
9. oktoobril 2022 lõpetas koolituse 20 inimest.

Grupp HT 212, koolitaja Mare Kargu
28. augustil 2022 lõpetas koolituse 18 inimest.

Grupp HT 213, koolitaja Heili Laido
14. augustil 2022 lõpetas koolituse 19 inimest.

Grupp HT 209, koolitaja Tiina Pedak
12. juunil 2022 lõpetas koolituse 17 inimest.

Grupp HT 207, koolitaja Heili Laido
13. veebruaril 2022 lõpetas koolituse 18 inimest.

Grupp HT 206, koolitaja Mare Kargu
6. märtsil 2022 lõpetas koolituse 15 inimest.

Grupp HT 202, koolitaja Tiina Pedak
29. augustil 2021 lõpetas koolituse 21 inimest.

Grupp HT 204, koolitaja Katariina Liisa Martens
8. augustil 2021 lõpetas koolituse 24 inimest.

Grupp HT 196, koolitaja Heili Laido
30. mail 2021 lõpetas koolituse 16 inimest.

Grupp HT 195RU, koolitaja Nadiya Bazaralieva (õppetöö vene keeles)
9. mail 2021 lõpetas koolituse 15 inimest.

Grupp HT 201, koolitaja Mare Kargu
23. mail 2021 lõpetas koolituse 18 inimest.

Grupp HT 194, koolitaja Tiina Pedak
22. novembril 2020 lõpetas koolituse 24 inimest.

Grupp HT 193, koolitaja Katariina Liisa Martens
4. oktoobril 2020 lõpetas koolituse 20 inimest.

Grupp HT 192RU koolitaja Tania Haasma (õppetöö vene keeles)
4. oktoobril 2020 lõpetas koolituse 15 inimest.

Grupp HT 191, koolitajaTiina Pedak
31. mail 2020 lõpetas koolituse 19 inimest.

Grupp HT 186 koolitaja Tania Haasma (õppetöö vene keeles)
22. jaanuaril 2020 lõpetas koolituse 18 inimest.

Grupp HT 185, koolitaja Kristiina Garancis
19. jaanuaril 2020 lõpetas koolituse 20 inimest.

Grupp HT 184, koolitaja Heili Laido
1. detsembril 2019 lõpetas koolituse 22 inimest.

Grupp HT 183, koolitaja Tiina Pedak
18. augustil 2019 lõpetas koolituse 20 inimest.

Grupp HT 182, koolitaja Kristiina Garancis
10. juunil 2019 lõpetas koolituse 16 inimest.

Grupp HT 181, koolitaja Tiina Pedak
28. aprillil 2019 lõpetas koolituse 19 inimest.

Grupp HT 176, koolitaja Heili Laido
20. jaanuaril 2019 lõpetas koolituse 21 inimest.

Grupp HT 175, koolitaja Kristiina Garancis
11. novembril 2018 lõpetas koolituse 20 inimest.

Grupp HT 174 koolitaja Tania Haasma (õppetöö vene keeles)
11. novembril 2018 lõpetas koolituse 18 inimest.

Grupp HT 173, koolitaja Katariina Liisa Martens
15. juunil 2018 lõpetas koolituse 18 inimest.

Grupp HT 172, koolitaja Tiina Pedak
15. aprillil 2018 lõpetas koolituse 15 inimest.

Grupp HT 171 koolitaja Tania Haasma (õppetöö vene keeles)
18. märtsil 2018 lõpetas koolituse 16 inimest.

Grupp HT 164, koolitaja Heili Laido
11. veebruaril 2018 lõpetas koolituse 23 inimest.

Grupp HT 163, koolitaja Kristiina Garancis
3. detsembril 2017 lõpetas koolituse 20 inimest.

Grupp HT 162, koolitaja Katariina Martens
18. juunil 2017 lõpetas koolituse 14 inimest.

Grupp HT 161, koolitaja Tiina Pedak
23. aprillil 2017 lõpetas koolituse 22 inimest.

Grupp HT 154, koolitaja Heili Laido
22. jaanuaril 2017 lõpetas koolituse 24 inimest.

Grupp HT 153, koolitaja Kristiina Garancis
4. detsembril 2016 lõpetas koolituse 24 inimest.

Grupp HT 152, koolitaja Katariina Martens
12. juunil 2016 lõpetas koolituse 22 inimest.

Grupp HT 151, koolitaja Heili Laido
20. märtsil 2016 lõpetas koolituse 23 inimest.

Grupp HT 142, koolitaja Kristiina Garancis
17. jaanuaril 2016 lõpetas koolituse 22 inimest.

Kõigi gruppide loetelu, kes läbi aegade holistilise treeningu on lõpetanud, leiad siit.

Registreeru koolitusele

*nõutud väljad


  1. aste Holistiline treening2. aste: Holistiline regressiooniteraapiaHolistiline treening 2,0
  Millise kooli, ülikooli või muu õppeasutuse oled lõpetanud ja millal?  Lühike ülevaade tööalasest tegevusest  Millised on sinu arvates su tugevad küljed ja/või positiivsed omadused?  Kuidas jõudis esimest korda sinuni info Holistika Instituudi koolituste kohta?  Olen tutvunud Isikuandmete töötlemise põhimõtetega Holistika Instituudis ja registreerides end koolitusele annan nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
  Olen teadlik, et holistilisse treeningusse registreerimise aluseks on lisaks siinse vormi esitamisele registreerimismaksu (40€) tasumine arve alusel, mis saadetakse eraldi minu e-posti aadressile.