Holistiline regressiooniteraapia

Holistiline regressiooniteraapia (HRT) on teraapia „normaalsetele“ ja tugi õnneliku elu loomisel. Me oleme harjunud pingutama ja „välja kannatama“, aga elu ei pea olema kannatus. HRT eesmärgiks on inimeste toetamine nii, et „normaalselt“ tavapärasest elust saaks optimaalne, parim võimalik elu.  Optimaalses elus on heaolu, rahulolu ja õnnetunnet, aga sealt ei puudu ka areng ja väljakutsed. See on elu, mida elatakse täiel rinnal, nautides, tundes oma tugevaid külgi ja rakendades oma loomulikke andeid.

Holistilise regressiooniteraapia protsess on terviklik ja võimas, sest holistilised rännakud sisemaailma võimaldavad töötada nii keha, meele, hinge kui vaimuga. Holistilistel rännakutel uurivad kliendid oma sisemaailma ja leiavad minevikust üles oma probleemide algpõhjused ning töötavad läbi olukorrad, kust hädad alguse on saanud. Nii vabastatakse minevikus kinnikiilunud tunde- ja mõttemustred, inimesed jõuavad iseendale lähemale ja ka tervenevad.

 

Holistiline regressiooniteraapia

Inimene on tervik – keha, meel (tunded ja mõtted) ja hing toimivad alati üheaegselt. Iga mõte, mis sa mõtled, iga tunne, mida sa tunned, mõjutab iga su keharakku, sest meeles toimuv on kehareaktsioonidega otseselt seotud. Ja vastupidi – kehas toimuv mõjutab seda, mis toimub su psüühikas. Kui üks osa sinust ei toimi harmoonias ülejäänuga, on kogu terviku töö häiritud.

Ilma põhjuseta pole tagajärge. Kõik meie probleemid on alguse saanud mingist hetkest, mingist eluolukorrast. Holistiline regressiooniteraapia on metameditsiiniga ühisel seisukohal: emotsionaalne stress on meie probleemide tekkel kõige olulisemaks mõjutajaks. Kõik meie probleemid, kehalised haigused kaasa arvatud, on alguse saanud olukorrast, millega me pole „hakkama saanud“. Selliste olukordadega kaasnevad negatiivsed emotsioonid – hirm, ärevus, viha, abitus, lootusetus, kurbus jne, mis on jäänud väljendamata.

Metameditsiini põhimõtete kohaselt on emotsionaalset konfliktišokki tekitav olukord:

 • Ootamatu – inimene pole selliseks olukorraks ette valmistatud.
 • Dramaatiline –  olukord või sündmus mõjutab teda sügavalt.
 • Isoleeritud – inimene on oma probleemiga üksi, ei jaga oma valu või muret teistega, ei otsi abi.
 • Puudub strateegia olukorra lahendamiseks. Ta ei oska seda olukorda lahendada ja ei tee midagi.

Olukord ise ei pruugi olla ohtlik, tegemist ei ole alati suure õnnetuse või traumaga, mõju määrab ära see, kuidas inimene olukorda kogeb ja mida ta selles olukorras tunneb. Meie kehaorganid, meel ja aju moodustavad lahutamatu terviku ning iga tugev emotsionaalne reaktsioon väljendub üheaegselt (holistiliselt) kogu organismis: psüühika, aju, organite/keha ja käitumise tasandil. Kui olukorraga kaasnevad negatiivsed emotsioonid jäävad väljendamata, siis need blokeeruvad. Blokeerumine toimub ka kehatasandil, tekivad pingekolded nii ajusse kui ka selle ajupiirkonnaga seotud kehaorganisse. Metameditsiinis öeldakse, et traumaatilisena kogetud elusündmus on psüühiliste ja füüsiliste muutuste alguspunkt.

Tagasi algpõhjuse juurde!

Kuna enamuse psühholoogiliste ja psühhosomaatiliste probleemide põhjusi asub minevikus, just mõnes sellises emotsionaalset konfliktišokki tekitavas olukorras, siis on nende põhjuste avastamiseks vaja samuti minna minevikku. Kui minna ajas tagasi, leida üles olukord, mis osutus tookord liiga raskeks, siis probleem kaob ja ka kehaline haigus kaob.

Probleem kaob ja sellega seotud kehalised sümptomid kaovad, kui inimene elab uuesti läbi olukorra, kus probleem tekkis:

 • Ta elab uuesti läbi samad tunded ja teadvustab need. Hea, kui ta leiab sõnad nende tunnete kirjeldamiseks, jagab oma kogemust.
 • Hakkab mõistma, mis tol korral viltu läks.
 • Muudab neid otsustusi, mida ta tookord vastu võttis, et hingevalust pääseda/kõrvale hoida, kui ei osanud olukorda lahendada.
 • Muudab oma käitumist.

Keeruliste, emotsionaalset kannatust põhjustanud lahendamata olukordade ülesleidmine polegi alati nii lihtne, kuna inimestel on kalduvus halbu asju „unustada“, st panna need ära kaugematesse mälusoppidesse. Selleks, et neid jälle üles leida, võib vaja minna spetsialisti abi. Holistilise regressiooni terapeudid oskavad oma kliente abistada ja need „kadunud“ mälestused üles leida.

Holistiline rännak

Osa teraapiaseansi ajast viibib klient muutunud e. meditatiivses teadvusseisundis ja uurib oma sisemaailma. Aju töötab siis teisiti kui argiteadvuse tasandil ning teraapia on efektiivne, kuna alateadvusele on vabam juurdepääs ja mälust on võimalik üles leida probleemide algpõhjused. Sa saad minna tagasi sündmuste juurde, kust probleemid on alguse saanud – taaskogeda lapsepõlve, looteiga või eelmisi elusid, et vabastada tundeid ja muuta mõttemustreid, mis takistavad sul oma praeguses eluperioodis olemast harmoonias ja tasakaalus. Muutunud teadvusseisundis on psüühika muutustele vastuvõtlikum ning tunde- ja mõtteblokeeringuid on kergem kõrvaldada.

Inimene saab oma elu juhtida ainult oma sisemaailma muutes

Inimene pole maailmas üksi – ta on suure Terviku osa. Holistiline regressiooniteraapia toetub kvantfüüsikale põhinevale maailmapildile, mille kohaselt kõige olemasoleva aluseks ja ühendajaks on ühendväli, elava teadvuse väli. See väli sisaldab infot ja loob uut infot.

Mitte luua pole võimalik. Me loome pidevalt oma maailma oma tajude, soovide, tahtmiste ja tegutsemisega.
Kui sa ei tunne rahulolu, tasakaalu ja harmooniat, siis on vähe kasu teiste inimeste ja elu süüdistamisest. Kõik, mis on su elus, kõik, mis on su ümber, oled sa ise oma ellu kutsunud. Mõtted ja sisetunne, millega sa elad, on väga olulised. Mõtted ja kujutlused on kui magnet, mis tõmbab sinu ellu just seda, millele oma mõtetes keskendud. Õnn ja rahulolu algab oma sisemaailma teadvustamisest ja ümberkujundamisest. Oskuslikust terapeudist võib siin olla suur abi.

Õnneliku inimese oskused

Õnnelik inimene valdab kolme oskust kolmes ajas – minevik-olevik-tulevik. Aeg mängib elukvaliteedis olulist rolli – me saame heaolu tunda, tegutseda, teistega suhelda, midagi luua või nautida, olles olevikuhetkes. Olevikku võib kergesti segada rahulolematus mineviku pärast ja hirm ning ebakindlus tuleviku pärast.
Kolm olulist oskust on:

 • oskus läbi töötada minevikku, võtta sellest õppetunnid ja lasta minna,
 • oskus elada olevikus ja
 • luua tulevikuperspektiivi, mis annab elule suuna ja mõtte.

Holistilise regressiooni terapeudid aitavad oma kliente minevikku läbi töötada ja luua kliendiga kooskõlas olevat tulevikuvisiooni. Teraapiaprotsessi käigus õpivad kliendid olema rohkem olevikus, juhtima oma tähelepanu fookust, olema kontaktis nii oma keha kui sisemaailmaga jmt.

Heaolul ja õnnetundel on viis olulist ehituskivi, ütleb positiivse psühholoogia klassik Martin Seligman:

 1. Hea tunne  – su emotsioonid on valdavalt positiivsed;
 2. Haaratus – teed kõike täie tähelepanuga, ka kõige lihtsam tegevus haarab sind täielikult kaasa;
 3. Head suhted, oled suhetes ehe „mina ise“;
 4. Elul on mõte ja tähendus – sa tegutsed millegi nimel, mis on suurem kui sa ise;
 5. Edutunne oma tegevusest ja millegi saavutamisest.

Raske on elada, olles täielikult kaasa haaratud tegevusest, mis sulle ei sobi või ei meeldi. Elul pole mõtet ja tähendust, kui sa küsid endalt “Kes ma tegelikult olen?”, “Missugune on minu õige tee või õige valik elus?” ja sul pole vastust. Vastuseid võime leida vaid iseenda seest. Kui sa oled ühenduse loonud oma hingega, kui sa hakkad kuulama ja kuulma oma hinge sõnumeid, siis on sul vastus käes. Holistilises regressiooniteraapias õpitakse looma teadlikku ühendust hinge saadiku, Kõrgema Minaga.

Me kõik oleme oma Kõrgema Minaga tuttavad. Ta annab endast märku kui sisehääl, „kõhutunne”, intuitsioon vms. See on osa teadvusest, mis on alati sinuga, isegi siis, kui sa tema olemasolust teadlik ei ole.

Kõrgem Mina või intuitsioon saab sind aidata, kuna ta on su hinge saadik ja hinge valduses on kogu informatsioon sinust – terve su lugu otsast lõpuni. Ta teab, kes sa oled olnud ja kuhu su tee sind tulevikus viia võib.

Kõrgem Mina on inspiratsiooni, tarkuse ja tingimusteta armastuse allikas. Ta on sinu ja Looja vahendaja, sinu ühenduslüli ühendväljaga.

Inimesena on sul vaba tahe ja tavaliselt Kõrgem Mina ei sega su vabale tahtele vahele, ta ei arvusta sind, kuid abistab kui sa teda palud. Ta võib sekkuda olukordades, kui su elu on ohus.

Kui sa soovid Kõrgema Mina abi kasutada hea nõu või juhtnööride saamiseks või ka iseenda tervendamiseks, tuleb  luua temaga ühendus. See tähendab, et tuleb lõõgastuda ja pöörata pilk enda sisse, olles meditatiivses ehk muutunud  teadvusseisundis. Seda holistilises regressiooniteraapias tehaksegi.

Seansid

Valida on erinevate holistilise regressiooniteraapia vormide vahel:

 • Holistiline nelik ja pikad seansid
 • Holistilised lühiseansid

Holistiline nelik ja pikad seansid

Neljast pikast (2,5 – 3 tundi) seansist koosnev tsükkel on neile, kes soovivad oma elus kiiret muutust, armastavad töötada intensiivselt ja on valmis läbi viima tõhusat suurpuhastust.

Tsükkel koosneb neljast seansist 4 päeva jooksul. Need võivad olla järjestikused päevad või jagatud kahte ossa – 2 päeva ja umbes nädala pärast veel 2 päeva.
Iga seanss kestab umbes 3 tundi ja algab vestlusega sinust, su probleemidest, vajadustest ja elamustest. Tubli poole ajast aga lamad diivanil ja “rändad” oma Sisemise Tarkuse ehk Kõrgema Mina juhendamisel.

Töö on väga intensiivne ja sa saad tsüklist rohkem kasu kui sa pühendad need päevad iseendale ja ei planeeri sinna tööülesandeid ega muid kohustusi.

Peale holistilist nelikut võid terapeudiga koostööd jätkata kas ühe, kahe või enama seansiga, just sellises tempos nagu sulle sobib. Sul on võimalus läbi töötada spetsiifilisi teemasid, lahendada suheteprobleeme mõne konkreetse inimesega, parandada tervist, vabastada end sidemetest, mis on oma aja ära elanud vmt. Samas on see võimalus süvendada kontakti oma Kõrgema Minaga ning õppida kasutama kõrgema taseme energiaid oma igapäevases elus.

Holistilised lühiseansid

Need seansid sarnanevad oma sisult eespool kirjeldatutega, kuid on lühemad. Seansid pikkusega 75 minutit kuni 1,5 tundi toimuvad kord nädalas või kord kahe nädala jooksul.
Seansid sobivad neile, kes soovivad küll muutust, kuid eelistavad nii ennast kui oma elu muuta aeglaselt ja ettevaatlikult. Võib-olla sa isegi ei tea täpselt, milles muutus peaks seisnema, lihtsalt tunned rahulolematust.

Lähtepunktideks on:

 • Ole endaga kontaktis: Teadvusta oma tundeid, mõtteid ja kehatundmusi ning usalda neid!
 • Ole loominguline: Kui teed oma elus midagi, mis ei tööta, siis proovi midagi muud!
 • Ole positiivne: Tee rohkem seda, mis sind rõõmustab ja paneb end hästi tundma!

Teraapia kestvus võib olla väga erinev, kuna palju oleneb nii kliendist kui ka lahendust vajavatest teemadest.

Erinevaid vorme saab omavahel kombineerida:

 • Võib alustada “Holistilise nelikuga” ja hiljem jätkata kas üksikute pikkade või hoopis lühikeste seanssidega kas kahe nädala tagant või umbes kord kuus.
 • Võib alustada üksikute teraapiaseanssidega ning kui tekib soov protsessi kiirendada, siis teha läbi “Holistiline nelik”.

Loe artikleid ja kuula saateid holistilisest regressiooniteraapiast ja seanssidest.

Kellele see teraapia ei sobi?

Holistiline rännak toimub muutunud teadvusseisundis ning ei sobi seetõttu neile, kellel on probleeme vahetegemisega reaalse ja mittereaalse, mina ja mitte-mina vahel nii nagu skisofreenia ja teised psühhootilised häired.

Samal põhjusel ei sobi sellised sisemaailma rännakud narkootiliste ainete mõju all olevatele inimestele ning ägeda kriisi- või šokiseisundi puhul, kui inimene on kaotanud adekvaatse enesetaju.
Vastunäidustatud on see ka neile, kelle psüühikahäirete põhjuseks on ajukahjustused.

Kes saab abi?

Holistilises regressiooniteraapias on abi saanud inimesed, kellel on:

 • Probleemid suhetes partneriga, vanematega, lastega, kolleegidega.
 • Elurõõmu, eluisu puudumine, kriisiolukorrad elus, traumad, hirmud ja foobiad.
 • Kehalised kaebused nagu näiteks seedehäired, peavalud, kroonilised valud või pinged kehas, põletikud, allergiad jne.
 • Seksuaalsed probleemid nii meestel kui naistel, seksuaalse ahistamise kogemus.
 • Sõltuvusprobleemid (sigaretid, ravimid, toit, töö, seks, uimastid jm.).

Kasu on saanud ka need inimesed, kes on enesearenduse ja vaimu äratamise teel ning kes tahavad:

 • Leida iseennast, oma elu mõtet või eesmärki.
 • Tundma õppida oma potentsiaali, võimeid ja võimalusi.
 • Luua paremat kontakti oma sisemise tarkusega, oma kõrgema Minaga.
 • Parandada oma elukvaliteeti, kuigi saavad oma elu ja tööga üldiselt hästi hakkama.
 • Äratada endas erilisi võimeid ja ülitajusid.

Miks pöörduda?

Miks pöörduda just holistilise regressiooni terapeudi poole?

Kui sa usud,

 • et peale keha, tunnete ja mõtete on sul ka hing …
 • et sa saad keha tervendada oma vaimuenergia abiga …
 • et kõik on kõigega seotud ja sina ise oled suure Terviku osa …
 • et su areng ei ole alanud su praeguse eluga ja jätkub ka siis, kui sa sellest elust lahkud …

… siis sa oled õiges kohas. Kui sa tahad

 • oma ellu muutust ja mõnest probleemist vabanemist …
 • elukvaliteedi kasvu, rohkem rõõmu ja loomingulisust …
 • et su intuitsioon sind su elus rohkem aitaks …
 • tundma õppida oma potentsiaali, võimeid ja võimalusi …

… siis sa võid abi saada.

Kuidas teraapia toimub?

Holistilise regressiooniteraapia seansi ajast umbes kolmandiku terapeut ja klient vestlevad, kaks kolmandikku ajast lebab klient diivanil suletud silmadega ja keskendub oma sisemaailmale. Järk-järgult mõnusalt lõõgastudes jõuab klient une-eelsesse meditatiivsesse seisundisse, ent vestlus terapeudiga jätkub. Muutunud teadvusseisundis tajub inimene iseennast, oma keha ja sisemaailma hoopis teistmoodi. Aju töötab erinevalt, alateadvusele on vabam juurdepääs ja lihtsam on oma harjumuspäraseid “programme” avastada, mõista ning muuta.

Dialoogis terapeudi ja omaenda sisemise tarkusega leiad sa üles ja töötad läbi need olukorrad ja tundeteemad, mis on seotud probleemidega su elus. Muutused sisemaailmas toovad kaasa muutusi välismaailmas ning sisemaailmas tehtud ümberkorraldused kanduvad üsna ruttu ka tavaellu – uskumustesse, hoiakutesse, suhetesse, käitumisse, kehasse.

Holistiline regressiooniteraapia ei ole seotud ühegi religiooni ega religioosse mõtteviisiga. Teraapia lähtepunktiks on iga inimese enda sisemaailm, tema tõekspidamised, uskumused ja elusituatsioon. Seetõttu on teraapiaseansside sisu väga individuaalne.

Sa võid uuesti läbi elada sündmusi, mille kohta sa tead, et need on su elus toimunud. Pinnale võivad kerkida sündmused, mis on nii palju valu tekitanud, et sa oled need peitnud sügavale alateadvusse ning ei mäleta neid. Sa võid leida lahenduse oma probleemidele ka hoopis muud moodi – elades läbi unenäotaolisi või sümboolseid lugusid.

Probleem kaob ja sellega seotud kehalised sümptomid kaovad, kui inimene läheb tagasi selle momendi või olukorra juurde, kus probleem tekkis.

Selleks, et eluga edasi minna, tuleb vahetevahel vaadata tagasi. Tuleb vaadata iseenda sisse ja teadvustada see, mis takistab elu vooga koos edasi liikumast.
Kõrgem Mina saab sind viia ajas tagasi just nende sündmuste juurde, mis on olnud su probleemide ja blokeeringute alguspunktiks. See alguspunkt võib pärineda nii lapsepõlvest, sünnitusprotsessist, looteeast kui ka nii öelda “eelmistest eludest”.

Holistiline regressiooniteraapia on emotsionaalsete blokeeringute läbitöötamine. Iga su probleem on blokeering kogu süsteemis tervikuna. Blokeerunud on mõtted, mis käivad ringiratast samu radu, mõtteringe saadavad kehatunded ja emotsioonid. Blokeeringud, mis sisaldavad selliseid negatiivseid tundeid nagu viha, hirm, häbitunne, süütunne, abitus, üksindus, kurbus ja valu, pärsivad tohutul hulgal energiat, mida sa võiksid palju otstarbekamalt kasutada.

Kui probleemsed olukorrad ja emotsionaalsed blokeeringud on läbi töötatud, hakkab energia vabamalt voolama. Sinu tegelikel annetel, teadmistel ja talendil on võimalik siis paremini avalduda. Suhted teiste inimestega muutuvad, tunned suuremat rahu ja tasakaalu. Võid märgata muutusi ka oma kehas ning vanade valude ja sümptoomide kadumist, kuna kontakt Kõrgema Mina energiaga on iseenesest tõhusa tervendava toimega.

See muutuste jada, mis saab alguse teraapia ajal, võib jätkuda ka hiljem. Võimalik, et sa hakkad paremini aru saama, millised on su tõelised vajadused ja nägema selgemini oma elu mõtet. Märkad võimalusi, kuidas luua endale just selline elu nagu sa soovid.

Sa oled ainulaadne – maailmas pole teist sinusugust inimest ja vabanedes oma energiablokeeringutest jõuad lähemale iseendale nii nagu sa tegelikult oled.

Kas poleks tore olla selline inimene, kellest sa ise lugu pead? Selleks ei pea sa olema täiuslik ja veatu. Parim, mis sa teha saad, on olla sina ise. Fantastiline on olla iseendaga kontaktis, tunda end iseenda juures KODUS olevat ja elada just sellist elu, mis on su olemusega kooskõlas.

Info kliendile

 1. Klient ja terapeut lepivad enne koostöö algust kokku seansside aja, koha, hinna ja maksmise korra suhtes ning peavad sellest kinni. Kui klient ei teata oma mitteilmumisest vähemalt 24 tundi ette, tuleb tal kokkulepitud seansi hind siiski tasuda. Tasumine toimub sularahas või pangaülekandega.
 2. Terapeut jätab kõik seansi ajal kuuldu ja toimunu enda teada. Vajadusel võib terapeut arutada kliendi lugu ainult oma kolleegidega, kusjuures ta säilitab kliendi anonüümsuse.
 3. Terapeudi suhe klienti on hinnangutevaba ja tööalane, piirdudes teraapiaruumi ning -ajaga. Sotsiaalset suhtlemist väljaspool teraapiaaega püütakse vältida.
 4. Terapeut austab kliendi tõekspidamisi, olenemata kliendi usulistest, soolistest ja kultuurilistest eelistustest.
 5. Terapeudile on tähtis kliendi heaolu ja areng.
 6. Kui kliendi soovid ja terapeudi põhimõtted on vastuolus, siis lõpetatakse teraapiasuhe.

Terapeutide eetikakoodeksiga saad tutvuda Holistilise Regressiooniteraapia Seltsi (HORETES) kodulehel.