Marina Paula Eberth
  • HI koolitusprogrammide ja õppematerjalide autor ning kogu instituudi õppetöö läbiviimise eest vastutaja. Koolitab gruppe koolituse teises astmes, viib läbi holistilise regressiooni terapeutide väljaõpet.
  • Holistilise regressiooni terapeut, kutsetunnistus nr 093850.
  • Holistika Instituudi asutaja.
Kontaktid
Tallinn
eesti, inglise, taani
Haridus

Lõpetasin Tartu Ülikoolis psühholoogiaosakonna kliinilise psühholoogina aastal 1976. Aastaid hiljem, kui Eesti sai vabaks ja esimest korda avati magistriõpe, siis õppisin psühholoogiat veel 3 aastat Pedagoogikaülikooli magistrantuuris. Magistripaberid sain aastal 1994.

1995. aastal asusin elama Kopenhaagenisse. Mu ettevalmistust ja töökogemust praktikuna peeti Taanis nii heaks, et sain ilma lisakoolituste ja eksamiteta Taani Kuningriigi psühholoog-psühhoterapeudi litsentsi. Õppisin selgeks taani keele, koolitasin end Ingelise Emby (DEVA DK) käe all transpersonaalses psühholoogias ja psühho-spirituaalses nõustamises.

Olen alati olnud uudishimulik õppija ja aastate jooksul läbi teinud palju koolitusi. Need on olnud psühholoogia ja mitme erineva teraapiasuunaga seotud täiendkoolitused (süsteemne pereteraapia, gestaltteraapia, lahenduskeskne lühiteraapia, protsessitöö jt), aga ka inimeste energeetika ja tervendamisega seotud kursused nagu näiteks Reconnection ja Theta-Healing. Universumi ehitust ja toimimist süvatasandil õpetati maiade valguskeele koolitusel ja universumi algosakest Mereoni tutvustaval koolitusel. Suure rõõmuga olen osalenud šamanismi kursustel nii Taanis, Inglismaal kui Eestis ja oma kätega teinud endale šamaanitrummi. Ettevõtja ja juhi amet on toonud sisse uued teemad ja mu õpingutele on lisandunud teadmised ettevõtlusest, juhtimisest, raamatupidamisest ja seadusandlusest.

Isiklik areng ja töökogemus

Kogu oma elu olen õppinud ja õpetanud. Peale Tartu Ülikooli lõpetamist töötasin 18 aastat Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Olin üks eesti esimesi videotreenereid ning õpetasin 15 aasta jooksul erinevate elualade esindajatele suhtlemist, koostasin uusi treeningprogramme ja viisin läbi videotreenerite väljaõpet. Ajapikku süvenes mu huvi psühhoteraapia vastu, olen töötanud erapraksisega terapeudina juba 30 aastat.

1998. a. mais asutasin Kopenhaagenis Holistika Instituudi (Endine nimi Holistic Therapy Institute). Alates 2006. a jaanuarist asub instituudi peakorter Tallinnas.

Olen Ülemaailmse Regressiooniteraapia Assotsiatsiooni EARTh (Earth Association for Regression Therapy) liige, 4 aastat tegutsesin assotsiatsiooni juhatuses.

Teraapiaseansid ja hinnad
  • Holistiline nelik (neli kuni 3-tunnist regressiooniteraapia seanssi, kokku 12 tundi): 460 €
  • Holistilise regressiooniteraapia seanss (2,5 kuni 3 tundi): 125 €
  • Holistilise regressiooniteraapia lühiseanss (1,5 tundi): 75 €
  • Konsultatsioon (1 tund): 50 €

* Hinnasoodustus üliõpilastele 25%.

Häid mõtteid

Kõik probleemid, mis elus ette tulevad, on tekkinud armastuse puudusest ja seetõttu saab kõiki probleeme lahendada armastuse abil. Kui armastust on piisavalt, ei olegi mingeid probleeme.

/Inger Schiøtt ”De gyldne sandaler”/