Holistiline treening 2,0

Eneseteostuselt eneseületamisele!

Registreerimine 25. jaanuaril 2024 alustavasse eestikeelsesse holistilise treeningu 2,0 gruppi HT 2,0–Δ1 on lõppenud.
Järgmise grupi ootenimekirja on võimalik registreeruda allpool oleva vormi kaudu. Täpsem info järgmise grupi kohta avaldatakse siinsel lehel jooksvalt. Tule tagasi!

Holistiline treening 2,0

Eneseteostuselt eneseületamisele!

Holistiline treening 2,0 on Marina Paula Eberthi värskelt loodud õppekava alusel läbitav koolitus neile, kes soovivad pärast holistilise treeningu lõpetamist iseenda arenguteed jätkata.

„Holistiline treening 2,0“ (HT2,0) on jätkukoolitus enesearengukoolitusele „Holistiline treening“. Koolitus on suunatud nendele, kes on läbinud holistilise treeningu ning soovivad oma enesearengut jätkata. Kui holistiline treening on iseenda täiuslikumaks ja ehedamaks versiooniks saamise protsess, siis HT2,0 on samm edasi transpersonaalse mina suunas, see on arenguprotsess, kus toimub liikumine eneseteostuselt eneseületamiseni (self-transcendence). Eneseületamine tähendab oma kogemuse ja tunnetuse piiride ületamist, millega kaasneb ühendus kõige sellega, mis on suurem kui inimene ise. Selle eesmärk on aidata õppijatel avastada ja arendada oma spirituaalseid ja ego ületavaid aspekte, et elada rahuldust pakkuvat ja mõtestatud elu.

Koolituse aluseks on 4 suurt teemat, mis iga mooduli raames käsitlemisele tulevad:
A. eneseteostuselt eneseületamisele,
B. emotsionaalse intelligentsuse (EQ) kasv,
C. isikliku mineviku tervendamine,
D. iseenda ja oma elutee analüüsimine arhetüüpide abiga.

Iga teema jaguneb omakorda alateemadeks. Tutvustatakse lühidalt teooriat, tehakse praktilisi harjutusi, korraldatakse arutelusid ja meditatsioone. Terve koolituse jooksul toimub teoreetiline ja praktiline õpetus vaheldumisi, kusjuures põhirõhk on praktikal. See on kogemusõpe, kus analüüsitakse nii õppeprotsessi käigus saadud uusi kogemusi kui ka varasemaid kogemusi.

Loe koolitusel läbitavaid teemasid täpsemalt õppekavast:
HOLISTILINE TREENING 2,0 ÕPPEKAVA

Koolituse tulemusel on osalejal teadmised eneseteostuse ja eneseületamise (self-transcendence) põhimõtetest. Ta kasutab igapäevaelus mitmekülgseid transpersonaalse enesearengu meetodeid, et saavutada suurem teadlikkus, ületada seniseid piire ning elada eesmärgipärasemat ja tasakaalukamat elu, olles kooskõlas iseenda ja ümbritseva maailmaga.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:
1. Liigub eneseületamise teel erinevates eluvaldkondades, tunnetades end osana suuremast tervikust.
2. Näitab arenevat võimet ületada oma ego piire ja luua sügavam ühendus ümbritseva maailmaga.
3. Kasutab õpitud meetodeid ja praktikaid eneseteostuse ja eneseületamise saavutamiseks igapäevaelus.
4. Teadvustab oma emotsioone ja kasutab enesejuhtimise oskusi, et suunata oma käitumist positiivselt ja kiirelt taastuda emotsionaalsetest tagasilöökidest.
5. Näitab sügavamat empaatiat ja suudab luua tugevamaid sidemeid erinevate inimestega, mõistes ja tunnustades nende seisukohti.
6. Suhtleb sujuvalt erinevates olukordades, on teadlik suhete juhtimise võimalustest konstruktiivses dialoogis.
7. Tuleb toime lapsepõlves kogetud emotsionaalse hüljatusega parandades enesehinnangut ja suurendades eneseusaldust.
8. Teadvustab ja integreerib oma varju, aktsepteerib seni varjus olnud iseenda osi ja kasutab neid oma isiksuse tugevdamiseks.
9. Teadvustab oma kaassõltuvuse sümptomeid ja tervendab neid, seades paindlikke piire, väljendades oma vajadusi ja luues tasakaalustatud suhteid.
10. Kasutab arhetüüpide süsteemi, et iseennast sügavamalt mõista, teadvustada oma elu eesmärk ja leida iseenda jaoks õige suund elus.
11. Oskab läbi viia holistilist coachingut ja aidata teisi arhetüüpide juurutamisel enesearengus.
12. Mõistab sümbolite keelt ning rakendab seda enda ja oma elutee uurimisel, avastades sel moel seni teadvustamata infot ning edendades sisemist kasvu ja avanemist.

2024. aastal avame esimese holistilise treeningu 2,0 grupi.
Koolituse toimumise kuupäevad avaldame kodulehel umbes 2 kuud enne iga uue grupi avamist.

REGISTREERU KOOLITUSELE SIIN

Õppe alustamise tingimused ja vastuvõtt

Koolituses saab osaleda õppija, kes on lõpetanud 2-astmelise õppekava „Holistiline treening ja regressiooniteraapia“ 1. astme „Holistiline treening“.

Dokumentide vastuvõtt toimub vastavalt kodulehel välja kuulutatud ajakavale.

Õppijakandidaadil on vaja:

 • täita registreerumisvorm Holistika Instituudi kodulehel,
 • tasuda registreerumismaks 40 eurot talle saadetud arve alusel,
 • läbida vestlus vastuvõtukomisjoniga, mille käigus selgitatakse välja õppijakandidaadi motivatsioon ja tema sobivus õppegruppi. Õppijakandidaat saab infot koolituse ülesehituse, sisu ja õppetöö korralduse kohta.

Koolituse Holistiline treening 2,0 lõpetanu ei ole kohustatud edasi õppima koolituse teises astmes.

REGISTREERU KOOLITUSELE SIIN

Õppekava

Vaata õppekava:
HOLISTILINE TREENING 2,0 ÕPPEKAVA

Õppekava eesmärk Holistiline treening 2,0 (HT 2,0)

Koolituse tulemusel on osalejal teadmised eneseteostuse ja eneseületamise (self-transcendence) põhimõtetest. Ta kasutab igapäevaelus mitmekülgseid transpersonaalse enesearengu meetodeid, et saavutada suurem teadlikkus, ületada seniseid piire ning elada eesmärgipärasemat ja tasakaalukamat elu, olles kooskõlas iseenda ja ümbritseva maailmaga.

NB! Vaata koolituse toimumise kuupäevi alamenüüst “KUUPÄEVAD”.

Koolituse maht

Kontaktõpe Õppepäevad 284
Veebiõhtud   24
Iseseisev töö Lugemine 166
Kirjutamine   36
Grupitöö Kirjanduse arutelud ja kokkuvõtete kirjutamine   20
Praktika Holistiline coaching   50
Eneseteraapia Neli 3-tunnist holistilise regressiooniteraapia seanssi   16
Kokku 546 ak tundi

Õppetöö korraldus

Õppepäevad toimuvad Holistika Instituudi koolitusruumides Tallinnas, aadressil Endla 15, IV korrus. Suvelaager väljaspool Tallinna mõnes turismitalus või puhkekeskuses. Nendel kuudel, mil mooduleid ei ole, toimub õppetöö kuu kolmanda teisipäeva õhtul veebiplatvormi Zoom kaudu.

 • Õppetöö kestab 1 aasta ja 2 kuud. Õppimine on tasuline.
 • Õppeaasta koosneb kaheksast moodulist. Enamus mooduleid on 4 päeva pikkused, st õppetöö toimub neljal järjestikusel päeval: neljapäev, reede, laupäev ja pühapäev.
  Suvelaagri pikkuseks on 5 päeva, pühapäevast neljapäevani.
  Moodul 8 kestab 5 päeva, kolmapäevast pühapäevani.
 • Koolituspäevad Holistika Instituudis algavad kell 10 ja lõppevad kell 18. Päeva keskel on 1 tunni pikkune lõunapaus. Ennelõunal ja pärastlõunal lühemad pausid pikkusega 10–20 minutit.
 • Õppegrupis on maksimaalselt 24 õppijat.
 • Õppetöö toimub eesti keeles.

Õppemeetodid

Koolitusmoodulitel: lühikesed loengud, loetud kirjanduse ühisarutelud, rühmatööd ja diskussioonid, praktilised harjutused, juhitud meditatsioonid ja praktikad, rollimängud, demonstratsioonid, loovad tegevused nagu näiteks joonistamine, liikumine, häälimine.

Iseseisva tööna: õppematerjalide ja kohustusliku kirjanduse läbitöötamine, transpersonaalse enesearengu praktikad nagu meditatsioon, mindfullness, hingamistehnikad, visualiseerimine, iseenda psühholoogiline analüüs jmt.

Kirjalikud tööd: Õppematerjalis olevatele küsimustele vastamine, loetud kirjandusest kokkuvõtete tegemine, coachingu raportite kirjutamine, essee kirjutamine lõputööks.

Iseseisev praktika väikestes rühmades: Holistiline coaching kolmele kangelasele.
Moodulite vahepealsel ajal kohtutakse kindla kooseisuga kolmeliikmelistes gruppides, et harjutada holistilist coachingut. HT2,0 käigus on coachingu eesmärgiks tundma õppida inimese arenguga seotud arhetüüpe ja neid oma ellu juurutada.

Eneseteraapia: väljaspool õppepäevi vähemalt 4 holistilise regressiooniteraapia seanssi õppeaasta jooksul.

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused

Hindamine on mitteeristav.

Õppija on lõpetanud koolituse HT2,0 ja saab lõputunnistuse, kui ta on

 • osalenud kontaktõppes vähemalt 80% ulatuses;
 • väljaspool õppepäevi läbi teinud nõutud mahus praktika ja esitanud tähtajaks raporti iga praktikaseansi kohta. Praktika mahuks on nelja holistilise coachingu seansi läbiviimine, hindamiseks tuleb esitada 4 raportit;
 • väljaspool õppepäevi läbi teinud eneseteraapia nõutud mahus: vähemalt 4 holistilise regressiooniteraapia seanssi õppeaasta jooksul ning esitanud eneseteraapia voldiku koolituslepingus sätestatud tähtajaks;
 • esitanud lõputöö tähtaegselt ja see vastab nõuetele.

Kui kõik lõpetamise nõuded pole täidetud, väljastatakse tõend osalemise kohta. Tõendile märgitakse mõlemad, nii teemad, mille käsitlemisel õppija osales kui puuduvad osad, mille puhul õppekava nõuded jäid täitmata.

REGISTREERU KOOLITUSELE SIIN

Õppematerjal

Koolitusmoodulite vahepeal on vajalik iseseisev töö kirjandusega. Peamiseks õppematerjaliks on Marina Paula Eberthi koostatud „Holistiline treening 2,0, moodulid 1–8“. Osa materjali võetakse läbi mooduli ajal, osa on iseseisvaks lugemiseks ja süvenemiseks. Õppematerjali annab koolitaja.

Kohustuslik kirjandus
Arrien, Angeles. The Tarot Handbook: Practical Applications of Ancient Visual Symbols. Tarcher/Putnam, 1997.
Eberth, Marina Paula. Holistiline treening 2,0. Moodulid 1–8, Õppematerjal.
Eberth, Marina Paula. Holistiline coaching kolmele kangelasele: Holistiline coaching arhetüüpide juurutamise protsessis. Õppematerjal, 2014.
Eberth, M. P. Minateadvuse areng. Õppematerjal, 2012.
Hellinger, B. Weber, G., Beaumont, H. Armastuse varjatud sümmeetria. Bunga, 2023.
Hellsten, Tommy. Elu laps: Vastutustundliku täisea poole. Pilgrim, 2007.
Mate, Gabor. Kui keha ütleb ei. Varjatud stressi hind. Tänapäev, 2023.
Mellody, Pia. Kaassõltuvus. Väike Vanker, 2007.
Pearson, Carol. Sisemiste kangelaste äratamine. Kaksteist arhetüüpi, mis aitavad meil leida iseennast ja muuta oma maailma. ESTRA, 2017.
Webb, Jonice. Üksindusse jäetud: Mis on lapseea emotsionaalne hüljatus, kuidas see mõjutab sinu suhteid ja mida selle lõpetamiseks ette võtta. Väike Vanker, 2022.

Maksumus

Koolitusgrupi toimumise kuupäevad leiad menüüpunkti KUUPÄEVAD alt.
Vastuvõtutingimusi vaata menüüpunkti VASTUVÕTT alt.

Holistilise treeningu 2,0 (kestusega 14 kuud) maksumus koos käibemaksuga on 3555 eurot. Summa sisaldab koos registreerumisvormi täitmisega tasutud registreerumismaksu 40 eurot ja õppemaksu 3515 eurot. Registreerumismaks arvestatakse koolituskulude hulka, kui registreerunu alustab õppimist instituudis. Registreerumismaksu ei tagastata.

Võimalik on õppemaksu tasuda mitte ühekorraga vaid neljas osas või igakuise pangaülekandega osamaksete kaupa, kui õppija koolituslepingu sõlmimisel selleks soovi avaldab. Maksegraafiku järgi osamaksetena tasumise võimalust kasutavad paljud õppijad. Maksegraafiku järgi tasudes kantakse enne koolituse algust üle ettemaks 365 eurot ja seejärel 14 osamakset á 225 eurot kuus. Kui soovite tasuda kvartali kaupa, siis 787,5 eurot kvartalis. Ettemaksu ei tagastata, kui koolitusse soovija mingil põhjusel koolitust ei alusta.

Kui sulle eespool kirjeldatud maksmisviis mingil põhjusel ei sobi, räägime läbi ja leiame üheskoos lahenduse.

Holistika Instituut viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 209059 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registrist.

Täiskasvanute täienduskoolitusel osalejal on õigus saada õppepuhkust kokku 30 kalendripäeva aastas. Kas täienduskoolitusel õppija saab õppepuhkuse ajal keskmist töötasu, täiskasvanute koolituse seadus ei sätesta, see jääb tööandja otsustada. Tasu makstakse, kui tööandja leiab, et meie tervise ja heaolu valdkonda kuuluv koolitus on suunatud tööalasele enesetäiendamisele ning on töötajale vajalik lähtuvalt tema tööst või ametikohast.

Õppijal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses. Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise. Kui ülekandeid teeb keegi teine, kas vanemad, vanavanemad, vend, õde, või keegi kolmas isik, saab see isik tulumaksu tagasi vaid juhul, kui instituudis õppija on alla 26 aasta vana. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt toimub ainult reaalselt makstud summadelt, mitte maksegraafiku ega esitatud arvete järgi.

Koolituse õppemaks on tasu õppetöö ja õppematerjalide eest. Iga mooduli juurde kuuluvad eestikeelsed õppematerjalid, 50–60 lehekülge mooduli kohta. Muud koolitusega seotud ja koolituse käigus tehtud kulutused, s.h. eneseteraapia, õpperaamatud, transport ja toitlustamine, samuti majutus- ja ööbimiskulud suvelaagrite ajal, katab õppija ise.

Vastuvõtul sõlmib koolituses osaleja Holistika Instituudiga lepingu. Leping sõlmitakse õppeaastate kaupa iga õppeaasta alguses. Koolituse esimese astme lõpetamine ei kohusta õppijat osa võtma koolituse teisest astmest. Koolituse 1. astme lõpetanul on võimalus koolitust jätkata 2. astmes.

Koolituse käigus tehtavate lisakulutuste ligikaudne arvestus:

Eneseteraapia

 • Õppeaasta jooksul 4 holistilise regressiooniteraapia seanssi soodushinnaga á 70 eurot, kokku 280 eurot.

Raamatud

 • Kohustusliku kirjanduse hulka kuuluvate raamatute ostmiseks kulub umbes 120 eurot.

Suvelaagrid

 • Suvelaagrid toimuvad turismitaludes. Hind ööbimise ja toitlustamise eest on olnud vahemikus 60–65 eurot päevas, kogu laagri eest ca 330–390 eurot.

NB! Kodulehel toodud hinnad võivad muutuda!

Kuupäevad


Grupp HT 2,0–Δ1, koolitaja Marina Paula Eberth

2024
Moodul 1: 25.–28. jaanuar, 4 päeva
Veebiõhtu 1: 20. veebruar kell 18.00–20.15

Moodul 2: 21.–24. märts, 4 päeva
Veebiõhtu 2: 16. aprill kell 18.00–20.15

Moodul 3: 23.–26. mai, 4 päeva
Veebiõhtu 3: 18. juuni kell 18.00–20.15

Veebiõhtu 4: 16. juuli kell 18.00–20.15
Moodul 4: 04.–08. august, 5 päeva suvelaager

Veebiõhtu 5: 17. september kell 18.00–20.15
Moodul 5: 10.–13. oktoober, 4 päeva

Veebiõhtu 6: 19. november kell 18.00–20.15
Moodul 6: 05.–08. detsember, 4 päeva

2025
Veebiõhtu 7: 21. jaanuar kell 18.00–20.15
Moodul 7: 06.–09. veebruar, 4 päeva

Veebiõhtu 8: 18. märts kell 18.00–20.15
Moodul 8 09.–13. aprill, 5 päeva

Vaata õppekava:
HOLISTILINE TREENING 2,0 ÕPPEKAVA GRUPILE HT 2,0–Δ1

Üldinfo

Holistilises treeningus 2,0 (HT 2,0) saab osaleda õppija, kes on lõpetanud 2-astmelise õppekava „Holistiline treening ja regressiooniteraapia“ 1. astme „Holistiline treening“. Koolituse Holistiline treening 2,0 lõpetanu ei ole kohustatud edasi õppima koolituse teises astmes.

Koolituse 2. aste on kolm aastat kestev terapeudiväljaõpe. Loe lähemalt koolituse 2. astme kohta.

Holistika Instituut viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 209059 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registrist. Holistika Instituudi õppekorralduse alustega saad tutvuda siin.

Täiskasvanute täienduskoolitusel osalejal on õigus saada õppepuhkust kokku 30 kalendripäeva aastas. Kas täienduskoolitusel õppija saab õppepuhkuse ajal keskmist töötasu, on tööandja otsustada. Tasu makstakse, kui tööandja leiab, et koolitus on suunatud tööalasele enesetäiendamisele. Tööalase enesetäiendamise vajadust hinnatakse tööst või ametikohast lähtuvalt.

Õppijal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses.
Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise. Kui ülekandeid teeb keegi teine, kas vanemad, vanavanemad, vend, õde, või keegi kolmas isik, saab see isik tulumaksu tagasi vaid juhul, kui instituudis õppija on alla 26 aasta vana. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt toimub ainult reaalselt makstud summadelt, mitte maksegraafiku ega esitatud arvete järgi.

Registreeru koolitusele

*nõutud väljad


  1. aste Holistiline treening2. aste: Holistiline regressiooniteraapiaHolistiline treening 2,0
  Millise kooli, ülikooli või muu õppeasutuse oled lõpetanud ja millal?  Lühike ülevaade tööalasest tegevusest  Millised on sinu arvates su tugevad küljed ja/või positiivsed omadused?  Kuidas jõudis esimest korda sinuni info Holistika Instituudi koolituste kohta?  Olen tutvunud Isikuandmete töötlemise põhimõtetega Holistika Instituudis ja registreerides end koolitusele annan nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
  Olen teadlik, et holistilisse treeningusse registreerimise aluseks on lisaks siinse vormi esitamisele registreerimismaksu (40€) tasumine arve alusel, mis saadetakse eraldi minu e-posti aadressile.