JUHATUS

ADMINISTRATSIOON

KOOLITAJAD

Instituuti juhib kolmeliikmeline juhatus, kes kannab hoolt õppetöö korralduse, majandamise ning instituudi koolituste, kursuste ja loengute hea taseme eest.

Holistika Instituut areneb kiiresti ning juhatuse oluliseks ülesandeks on vaadata tulevikku ning välja töötada tegevussuundi ja arengukavasid.

Marina Paula Eberth

Marina Paula Eberth

instituudi asutaja ja juhataja

Signe Arusoo

Signe Arusoo

tegevjuht

Heili Laido

Heili Laido

haldus- ja kvaliteedijuht