Holistika Instituut

Holistika Instituut on täiskasvanute täienduskoolitusasutus. Me pakume tervise ja heaolu valdkonda kuuluvaid koolitusi ning tegeleme holistilise maailmanägemuse tutvustamise ja holistilise regressiooniteraapia arendamisega. 

Meie missiooniks on olla inimestele teenäitajaks ja toeks enesearengus, et igaühest saaks iseenda parim väljaanne.

Meie visiooniks on inimene, kes mõtleb selgelt ja kriitiliselt ning teeb oma elus otsustusi/valikuid, mis teevad teda õnnelikumaks, tervemaks, loovamaks ja edukamaks. Holistiline inimene teab, et kõik on üks ja kõik on kõigega seotud ning seetõttu ta arvestab teiste inimeste ja elukeskkonnaga kõige laiemas mõttes.

Edukas Eesti Ettevõte – sellise tiitli on Holistika Instituut mitmel korral saanud Krediidiinfo AS-ilt. Viimased AA klassi kuuluvad reitingud saime aastatel 2014 ja 2016. Kõrge krediidireiting räägib ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ning korrektsest maksekäitumisest.

2015. aastal väljastas Bisnode Estonia AS meile tunnistuse, millel seisab, et Holistika Instituut kuulub krediidireitingu kõrgeimasse AAA® klassi. Sellise reitingu on saavutanud ainult 3,8% kõigist Eesti ettevõtetest.

Lisaks eelnevale on instituut ära märgitud Äripäeva koolitusfirmade TOP-is, asetudes 2014. aasta edetabelis 8. kohale.

Instituudi asutas 1998. aastal Kopenhaagenis psühholoogiamagister, Taani Kuningriigi litsentsiga psühholoog-psühhoterapeut Marina Paula Eberth, kes on instituudi juhatajaks ka täna. Instituudis on läbi viidud transpersonaalse psühholoogia valdkonda kuuluvaid koolitusi, kursusi ja loenguid algul Taanis ja 2006.aastast alates peamiselt Eestis. Instituudi nimeks oli Holistilise Teraapia Instituut kuni aastani 2014. Loe instituudi ajaloost pikemalt meie mahukas artiklitekogus.

Koolituse esimene aste, aasta kestev enesearengu koolitus “Holistiline treening”, on saanud väga populaarseks. Oleme igal aastal avanud 2-3 uut gruppi. Kuna soovijaid on palju, siis aastatel 2015 ja 2016 avasime koguni 4 uut gruppi. Meie tegevusaastate jooksul on holistilise treeningu gruppides osalenud kokku 550 inimest. Osa holistilise treeningu lõpetanuist jätkab õpinguid koolituse teises astmes “Holistiline regressiooniteraapia”.

2016. aasta algul alustasime ettevalmistusi, et avada venekeelne koolitussuund. Suve hakul sai valmis meie kodulehe venekeelne osa. Oleme rõõmsad selle üle, et esimene venekeelne grupp juba töötab ja vilgas registreerumine käib teise holistilise treeningu gruppi, mis alustab Tania Haasma juhendamisel tööd septembris 2017.

Esimene kolm aastat pikk regressiooniteraapia koolitus Eestis algas 2003. aastal ja esimene lend sai oma tunnistused 2006. aasta suvel. Viieteiskümnest tolleaegsest lõpetajast seitse töötab tänagi veel terapeudina, olles kümne tööaasta jooksul kogunud soliidse kogemuste pagasi. Teine lend terapeute lõpetas 2010. aasta juulis ning kolmas lend 2012. aasta mais. Meie neljas lend sai lõputunnistused 2014. aasta septembris. Nemad olid esimesed, kes lõpetasid instituudi koos kutseeksami sooritamisega. Kutsetunnistus annab kvalifikatsiooni “holistilise regressiooni terapeut”, mis kuulub elukutsete klassifikatsioonis täiendmeditsiini ja loodusravi hulka.  2016. aasta oktoobris õnnitlesime kuuenda lennu lõpetajaid. Terapeudiväljaõppe on läbinud 95 spetsialisti, kes tegutsevad aktiivselt terapeutidena või kasutavad koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi muus kutsetöös.

Instituudi koolitusi, kursusi ja töötubasid viivad läbi põhiliselt Eesti holistilise regressiooni terapeudid, koolitajad, arstid ja psühholoogid, kuid me teeme koostööd ka külalisõppejõududega Taanist ja Soomest.

Ühtekokku õpib HI-s hetkel üle 180 inimese.

Seisuga 1. juuli 2017 on koolituse esimese astme “Holistiline treening” läbinud 550 inimest.

2017. aastal lõpetas holistilise treeningu:

 • Jaanuaris 24 inimest, grupp HT 154, koolitaja Heili Laido.
 • Aprillis 22 inimest, grupp HT 161, koolitaja Tiina Pedak.
 • Juunis 14 inimest, grupp HT 162, koolitaja Katariina Martens.

2016. aastal lõpetas holistilise treeningu:

 • Jaanuaris 22 inimest, grupp HT 142, koolitaja Kristiina Garancis.
 • Märtsis 23 inimest, grupp HT 151, koolitaja Heili Laido.
 • Juunis 22 inimest, grupp HT 152, koolitaja Katariina Martens.
 • Detsembris 24 inimest, grupp HT 153, koolitaja Kristiina Garancis.

2015. aastal lõpetas holistilise treeningu 2 gruppi:

 • Jaanuaris 23 inimest, grupp HT 134, koolitaja Katariina Liisa Martens.
 • Juunis 20 inimest, grupp HT 141, koolitaja Heili Laido

2014. aastal lõpetas holistilise treeningu 3 gruppi:

 • Märtsis 20 inimest, grupp HT 131, koolitaja Katariina Liisa Martens.
 • Juunis 18 inimest, grupp HT 132, koolitaja Heili Laido
 • Detsembris 20 inimest, grupp HT 133, koolitaja Kristiina Garancis.

2013. aastal lõpetas holistilise treeningu 4 gruppi:

 • Jaanuaris 19 inimest, grupp HT 113, juhendas Kristiina Garancis.
 • Märtsis 22 inimest, grupp HT 121, juhendas Katariina Liisa Martens.
 • Juunis 18 inimest, grupp HT 122, juhendas Heili Laido.
 • Detsembris 20 inimest, grupp HT 123, juhendas Kristiina Garancis.

2012. aastal lõpetas holistilise treeningu 3 gruppi:

 • Veebruaris 20 inimest, grupp HT 102, juhendas Kristiina Garancis.
 • Aprillis 16 inimest, Tartu grupp HT 111, juhendas Heili Laido.
 • Juunis 18 inimest, grupp HT 112, juhendas Heili Laido.

2011. aastal lõpetas holistilise treeningu 2 gruppi:

 • Grupp HT 101, 22 inimest, juhendas Katariina Liisa Martens.
 • Grupp HT 209, 20 inimest, juhendas Heili Laido.

2010. aastal lõpetas holistilise treeningu 1 grupp:

 • Grupp HT 109, 16 inimest, juhendas Katariina Liisa Martens.

2009. aastal lõpetas holistilise treeningu 3 gruppi:

 • Grupp HT 108, 20 inimest, juhendas Marina Paula Eberth.
 • Grupp HT 208, 14 inimest, juhendas Heili Laido.
 • Grupp HT 308, 19 inimest, juhendas Katariina Liisa Martens.

2008. aastal lõpetas holistilise treeningu 2 gruppi:

 • Grupp HT 107, 17 inimest, juhendas Marina Paula Eberth.
 • Grupp HT 207, 19 inimest, juhendas Marina Paula Eberth.

2004. aastal lõpetas holistilise treeningu esimene eesti grupp 18 osalejaga, juhendas Marina Paula Eberth.

Holistika Instituudi pere:

Holistika Instituudi naiskond

Üleval: Tiina Pedak, Marju Heinlaid, Heili Laido, Kristiina Garancis ja Tania Haasma

All: Katariina Liisa Martens, Marina Paula Eberth, Jaana Ojakäär 

Eelolevad sündmused 

parlid

Moodul 2: MINA ELAN Grupp HT 175

 • 16. november 2017 - 19. november 2017
Esimene tšakra. Juurtšakra: “Kõik on üks” – hõimu vägi. Õppetunnid, mis on seotud füüsilise maailmaga. …
rasedate voimlemine

Rasedate võimlemine

 • 20. november 2017
  Ämmaemanduskeskuses algas 12. õppeaasta – 11 aastat perekooli, rasedate- ja beebide võimlemist! Loomulikuks sünnituseks …