Koolituse kolm sammast

Koolituse “Holistiline treening ja regressiooniteraapia” baasiks on kolm valdkonda:

 • Holistiline maailma- ja inimesekäsitlus, mille kohaselt keha, meel, hing ja vaim moodustavad ühtse lahutamata terviku.
 • Positiivne psühholoogia – 21. sajandi särav täht psühholoogiamaailmas.
 • Salutoloogia – teadus tervisest, mis uurib, kuidas olla terve ja kuidas jääda terveks.

1. Holistiline maailma- ja inimesekäsitlus, mille kohaselt keha, meel, hing ja vaim moodustavad ühtse lahutamata terviku. Kõik täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudid lähtuvad oma töös sellest käsitlusest ja ka holistilises regressiooniteraapias tegeldakse kõigi eespool nimetatud aspektidega, st teraapiaprotsessi on haaratud inimene tervikuna koos oma vajadustega nii füüsilisel, psüühilisel kui hingetasandil.

Holistilise käsitluse olulised osad:

 • Kvantfüüsikale põhinev maailmanägemus, mille kohaselt kõige olemasoleva aluseks ja ühendajaks on ühendväli, elava teadvuse väli (D. Bohmi, W. Pauli, M. Plancki, A. Goswami jt seisukohad).
 • Teadvuse mõiste on kesksel kohal. Teadvuse fenomeni käsitletakse märksa laiemalt kui traditsioonilises psühholoogias. Teadvus on väli, täpsemalt infoväli, mis sisaldab infot ja loob pidevalt uut infot. Informatsioon on Universumi loov energia. Tuginetakse R. Sheldrake’i morfiliste väljade teooriale, K. Pribrami aju holonoomsele teooriale.
 • Süsteemne lähenemine inimesele, avatud süsteemide toimimise ja arenemise seaduspärasuste tundmine. Inimene on keskkonna lahutamatu osa, ta mõjutab keskkonda  kogu aeg ning keskkond mõjutab omakorda inimest.
 • Transpersonaalse psühholoogia vallas tehtud teadvuse uuringud, eriti aju töö ja muutunud teadvusseisundite uuringud, mille oluliseks praktiliseks väljundiks on oskus juhtida teadvusseisundeid, oskus keskenduda, kasutada tahet tähelepanu koondamisel ja juhtimisel. Muutunud teadvuseseisundite kasutamine teraapias on muutnud kogu abistamisprotsessi efektiivsemaks, sest aju töötab siis teisiti kui argiteadvuse tasandil ning alateadvusele on vabam juurdepääs, psüühika on muutustele vastuvõtlikum ning tunde- ja mõtteblokeeringuid on kergem kõrvaldada. Holistilise regressiooniteraapia seanss ei ole lihtsalt vestlus terapeudi ja kliendi vahel – osa teraapiaajast viibib klient meditatiivses ehk muutunud teadvuseseisundis.
 • Holistlik õpetus inimese energeetikast (energiaväli, erinevad energiakehad, energiameridiaanid ja energiakeskused) ja keha-vaimu seostest, mille kohaselt saab keha tervendada vaimu abil. Holistilise tervishoiu üks põhimõtetest on, et terviseabis tuleb inimolemuse erinevate “osade” koostoimimist arvestada. Holistilise käsitluse kohaselt on inimesel võime end ise ravida, s.t. normaalsesse tasakaaluseisundisse tagasi liikuda. Tasakaal on harmoonia keha, meele ja hinge vahel ning harmoonia inimese ja keskkonna vahel.
 • Meta-tervise kontseptsioonid: kaasaegne, uudne ja integratiivne tervisekäsitlus. Meta-tervis on integratiivse meditsiini diagnostika- ja teraapiamudel, mis baseerub bio-psühho-sotsiaalsete tegurite seostel. See mudel aitab meil mõista ja parandada tervislikku olukorda, kuna osutab haiguste algsetele tekkepõhjustele, võimaldades sel moel meil saavutada heaolu ning tervis. Meta-tervise põhimõtete kohaselt on kõik probleemid, kehalised haigused kaasa arvatud, alguse saanud emotsionaalse konflikti poolt põhjustatud šokist. Meie kehaorganid, meel ja aju moodustavad lahutamatu terviku ning iga tugev emotsionaalne reaktsioon väljendub üheaegselt (holistiliselt) kogu organismis: psüühika, aju, organite/keha ja käitumise tasandil. Traumaatilisena kogetud elusündmus on psüühiliste ja füüsiliste muutuste alguspunkt. Meta-tervis annab meile täpse, kõikide haiguslike seisundite empiiriliselt tõestatud mõistmise, olgu selleks siis seljavalu, vähk, diabeet, südamehaigus, ekseem või lihtsalt külmetushaigus.Vaata ka: www.metatervis.ee ja www.meta-health.info
 • Südame matemaatika. Südame Matemaatika Instituudi Uurimiskeskus (Institute of HeartMath Research Center) on rohkem kui 25 aastat uurinud neid füsioloogilisi mehhanisme, mille abil süda suhtleb ajuga, mõjutades infotöötlust, tajuprotsesse, emotsioone ja tervist. Süda on teadvuse ja füsioloogiliste reaktsioonide vaheline liides, mis juhib emotsioone. Südamele keskendumine ja positiivsed tunded loovad meie kehas ja meeles koherentseid seisundeid, mis on vajalikud optimaalseks terviseks ja heaks sooritusvõimeks nii õppimises, töös kui spordis. Holistilise regressiooni terapeudid kasutavad neid teadmisi teraapiaprotsessi juhtimisel ning rakendavad instituudi poolt välja töötatud tehnikaid töös klientidega.

2. Positiivne psühholoogia on 21.sajandi särav täht. Tekkinud on psühholoogiaharu, mis aitab inimestel, peredel ja kogukondadel olla edukad, elujõulised ja õitsvad ning pakub ühtlasi õnne ja heaolu teaduspõhise mõistmise ja ka efektiivse sekkumise alused. Tulipunkt on liikunud inimeste vaimsete häirete diagnoosimiselt ja kannatuste leevendamiselt kõige selle uurimisele, mis muudab elu rahuldustpakkuvaks. Kui varem käsitleti inimeste elu ja psüühikat skaalal „ebanormaalne-normaalne“, siis viimased paarkümmend aastat on toonud skaalale juurde uue dimensiooni – optimaalne elu.

Uuritakse teaduslikult teemasid nagu rõõm ja nauding, tugevused, voorused, anded. Töötatakse välja praktikaid, mis aitavad inimestel õnnelikult elada ja keskendutakse ka sellele, kuidas sotsiaalsed süsteemid ja institutsioonid saaksid oma tegevusega inimeste heaolu toetada.

Heaolul ja õnnetundel on viis olulist ehituskivi, ütleb positiivse psühholoogia klassik Martin Seligman. Heaolutunne on püsiv, kui sul on olemas 3H + 2E (PERMA model):

1.    Hea tunne  – su emotsioonid on valdavalt positiivsed;

2.    Haaratus – teed kõike täie tähelepanuga, ka kõige lihtsam tegevus haarab sind täielikult kaasa;

3.    Head suhted, oled suhetes ehe „mina ise“;

4.    Elul on mõte ja tähendus –  sa tegutsed millegi nimel, mis on suurem kui sa ise;

5.    Edutunne oma tegevusest ja millegi saavutamisest.

Õnnelik inimene valdab kolme oskust kolmes ajas – minevik-olevik-tulevik.
Aeg mängib elukvaliteedis olulist rolli – me saame heaolu tunda, tegutseda, teistega suhelda, midagi luua või nautida olles kohal, olevikuhetkes. Olevikku võib kergesti segada rahulolematus mineviku pärast ja hirm ning ebakindlus tuleviku pärast.
Kolm olulist oskust on:

 • oskus läbi töötada minevikku, võtta sellest õppetunnid ja lasta ülejäänul minna,
 • oskus elada olevikus ja
 • oskus luua tulevikuperspektiiv, mis annab elule suuna ja mõtte.

Holistilise regressiooni terapeudid aitavad oma kliente minevikku läbi töötada ja luua kliendiga kooskõlas olevat tulevikuvisiooni. Teraapiaprotsessi käigus õpivad kliendid olema rohkem olevikus, juhtima oma tähelepanu fookust, olema kontaktis nii oma keha kui sisemaailmaga jmt.

3. Salutoloogia on teadus tervisest, mis uurib, kuidas olla terve ja kuidas jääda terveks. Meditsiinis on haigusekeskse patogeneesi mudeli kõrvale tekkinud tervisekeskne salutogeneesi mudel ja see on kaasaegses rahvatervise valdkonnas saanud arvestatavaks kontseptsiooniks. Küsimuse „Kuidas diagnoosida ja ravida haigusi?“  kõrval on üha olulisem küsimus „Kuidas säilitada tervist?“

Tervishoius pööratakse aina rohkem tähelepanu haiguste ennetamisele, üha olulisem on inimese enda vastutus oma tervise ja heaolu eest. Inimene pole mitte ainult tervendamise objekt, ta on iseenda tervendaja. Kuidas inimene end tervendab? Tervis paraneb ja elukvaliteet tõuseb, kui ta muudab oma mõtteviisi, uskumusi, eluhoiakuid ja selle mõjul muidugi ka oma tegevust. Suur vajadus on spetsialistide järgi, kes oskavad inimesi aidata muutuste tegemisel juba enne kui haigused jõuavad tekkida. Vaja on neid, kes oskavad aidata muuta mitte vaid toitumist ja eluviisi, vaid teha muutusi isiksuse tasandil, näiteks vabaneda minevikust, mis teeb valu ka täna. Holistilise regressiooni terapeudid just sellist abi pakuvadki.