Vastuvõtunormid koolituse 2. astmesse

Holistika Instituudis on õppijate vastuvõtul teise astmesse välja töötatud kolm normi.

Vastuvõtunorm 1

 1. Bakalaureuse tasemele vastav kõrgharidus ühes järgmistest valdkondadest: tervishoid, psühholoogia, pedagoogika, sotsiaaltöö. Näiteks psühholoog, pedagoog, arst, medõde, ämmaemand, õpetaja, sotsiaaltöötaja, füsioterapeut vmt.
 2. Nõuetekohaselt lõpetatud koolituse 1. aste ”Holistiline treening”.
 3. Inglise keele oskus on tasemel B1.
 4. Läbinud vestluse ja näidanud piisavat isiksuslikku küpsust.


Vastuvõtunorm 2

Kui kandidaadil on bakalaureuse tasemele vastav kõrgharidus kuid see pole ühes järgmistest valdkondadest: tervishoid, psühholoogia, pedagoogika, sotsiaaltöö jmt, on tal võimalik taotleda vastuvõtmist Vastuvõtunorm 2 alusel, mille nõuded on järgmised:

 1. Kandidaadil on bakalaureuse tasemele vastav kõrgharidus.
 2. Vähemalt 2 aasta pikkune kogemus töötamisel inimestega ametites, kus ta on olnud vastutav inimeste käekäigu või heaolu eest või suhelnud inimestega neid abistades, motiveerides või juhendades. Näiteks: õpetamine, haigete või eakate inimeste hooldus tervishoiu või sotsiaaltöö valdkonnas, personalitöö, kriisiabi, usaldustelefon, juhiamet, konsultant.

Ka töötamine erapraksisega mõnel alal on töö inimestega. Näiteks täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudina spetsialiseerumisega homöopaatiale, hiina loodusravile vmt.
Ka muu inimestega töötamise kogemus läheb arvesse. Näiteks vabatahtlik töö sotsiaalsfääris, töö- või elukogemus välismaal, õpilasvahetus teiste riikidega, eneseteraapia kas gruppides või individuaalselt, supervisioon seoses tööga mingis ametis jne.

 1. Nõuetekohaselt lõpetatud koolituse 1. aste ”Holistiline treening”.
 2. Inglise keele oskus on tasemel B1.
 3. Kandidaat on läbinud vestluse ja näidanud piisavat isiksuslikku küpsust.


Vastuvõtunorm 3

Kui kandidaadil ei ole bakalaureuse tasemele vastavat kõrgharidust või rakenduslikku kõrgharidust, aga on piisavalt töökogemust inimestega ja isiksuslikke eeldusi, siis on tal võimalik taotleda vastuvõtmist Vastuvõtunorm 3 alusel.

 1. Kandidaadil on keskharidus VÕI lõpetamata kõrgharidus.
 2. Ta on töötanud inimestega vähemalt 5 aastat ametites, kus ta on olnud vastutav inimeste käekäigu või heaolu eest või suhelnud inimestega neid abistades, motiveerides, juhendades.
  Näiteks õpetamine, haigete või eakate inimeste hooldus, töö tervishoiu või sotsiaaltöö valdkonnas, personalitöö, kriisiabi, usaldustelefon, juhiamet, konsultant.

Ka töötamine erapraksisega mõnel alal on töö inimestega. Näiteks täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudina spetsialiseerumisega homöopaatiale, hiina loodusravile vmt.

Kui töökogemust inimestega on napilt, siis läheb arvesse ka muu inimestega töötamise kogemus nagu näiteks vabatahtlik töö sotsiaalsfääris, töö- või elukogemus välismaal, õpilasvahetus teiste riikidega või näiteks supervisioon seoses tööga mingis ametis jne.

 1. Täiendkoolitused relevantsetel teemadel. Arvesse lähevad täiendkoolitused, kus on õpetatud kompetentse, mis on terapeuditööks vajalikud.
 2. Enesearengu kogemus läbi eneseteraapia kas gruppides või individuaalselt.
 3. Nõuetekohaselt lõpetatud koolituse 1. aste ”Holistiline treening”.
 4. Inglise keele oskus on tasemel B1.
 5. Kandidaat on läbinud vestluse ja näidanud piisavat isiksuslikku küpsust.

VABASTUS ÜLDAINETEST DOKUMENTATSIOONI ESITAMISEL

Koolituse 2.astmes õpitakse järgmisi üldaineid:

 1. Inimese anatoomia ja füsioloogia – algtase.
 2. Psühhopatoloogia – algtase.
 3. Üldpsühholoogia – algtase.
 4. Erinevad teraapiasuunad – üldteadmised.

Kui õppija on oma varasemate õpingute käigus eespool loetletud aineid juba õppinud, siis on tal võimalus taotleda vabastust neist ainetest, kui ta esitab tõenduseks vastavad dokumendid.