TRANSPERSONAALNE PSÜHHOLOOGIA JA TERAAPIA

Maht 20 t kontaktõpet + 60 t iseseisvat tööd
Kokku 80 t
Õppejõud Heili Laido
Eesmärk Õppija tunneb transpersonaalse psühholoogia ja teraapia põhiseisukohti ja meetodeid ning oskab neid kriitiliselt analüüsida.
Õpiväljund
 • Tunneb transpersonaalse psühholoogia ja teraapia (TP) mõisteid, põhiseisukohti ja meetodeid.
 • Tunneb transpersonaalse suuna tähtsamaid esindajaid
 • Tunneb transpersonaalse suuna tugevaid ja nõrku külgi.
 • Oskab võrrelda holistilist regressiooniteraapiat transpersonaalse suuna teraapiatega.
Läbitavad teemad Transpersonaalse psühholoogia ja teraapia tekkepõhjused ja suhted teiste teaduste ja filosoofia suundadega. Tähtsamad eelkäijad: James, Jung, Assagioli, Maslow. Transpersonaalne psühholoogia kui teadus ja filosoofia: Wilber, Grof. Transpersonaalse psühholoogia uurimisobjektid: teadvus, teadvusseisundid, teadvuse arenguetapid, ego transtsendeerumine, areng, surm, vaimse arengu tähtsus, inimeste võimed, keha-vaimu seosed, muutused inimeste mõttemaailmas ja käitumises. Tähtsamad esindajad, nende põhiseisukohad ja panus transpersonaalse psühholoogia ja teraapia arengusse: Walsh, Tart, Wilber, Grof jt. Rakendusvaldkond: teraapiasuunad, teraapilised võtted, tehnikad ja protseduurid. Transpersonaalsete teraapiate erinevus võrreldes teiste teraapiatega.Transpersonaalse psühholoogia ja teraapia organisatsioonid, koolkonnad, õppimisvõimalused.

Transpersonaalse suuna kriitika ja nõrgad küljed.

Iseseisev töö Õppekirjanduse läbitöötamine. Arutelud väikestes rühmades + referaadi koostamine ja ettekanne klassis.
Meetodid Loengud, arutelud loetud kirjanduse põhjal, ühisarutelud, rühmatööd.
Sooritamise nõuded Ettekande koostamine ja ettekandmine. Osalemine õppetöös 80% ulatuses, osavõtt aruteludest ja rühmatöödest. Teadmiste kontroll testiga.
Õppematerjal 
 • Transpersonaalse psühhiaatria ja psühholoogia tekstikogumik. Scotton B.W., Chinen A.B., Battista  J.R.(Toim). ESTRA, 2011.
 • Walsh, Roger ja Vaughan, Frances. Egost kõrgemale. Väike Vanker, 2007.Wilber, Ken „Kõiksuse lühilugu“. ESTRA, 2013.
 • Metzner, Ralph. Alkeemiline kaemus: Hingetarkuse kasutamine tervendamiseks ja juhiste saamiseks. ESTRA, 2012.
 • Metzner, Ralph. Meeleruum ja ajavoog: Teadvusseisundite mõistmine ja oskus neid kasutada. ESTRA, 2012.

Soovituslik:

 • Tart, Charles. Teadvuse seisundid. Väike Vanker, 2008.
 • Wilber, Ken. Arm ja meelekindlus. Pilgrim 2007.
 • Grof, Stanislav. Tuleviku psühholoogia. ESTRA, 2008.
 • Robert Lanza ja Bob Berman “Biotsentrism. Kuidas elu ja teadvus on võtmed universumi tõelise olemuse mõistmiseks”. ESTRA, 2013.