SÜSTEEMNE PEREKONNAKÄSITLUS

Maht 40 t kontaktõpet + 30 t iseseisvat tööd
Kokku 70 t
Õppejõud Katrin Saul, Jena Maria Egeskov Andersen, Marina Paula Eberth
Eesmärk Õppija mõistab perekonna olulist osa inimese kujunemisel ja oskab läbi viia individuaalset perekonstellatsiooni.
Õpiväljund
  • Tunneb süsteemse pereteraapia põhiteemasid ja põhimõisteid.
  • Mõistab perekonna arengu faase ja arenemise iseärasusi.
  • Tunneb perekonna kujunemise ja toimimise seaduspärasusi perekonstellatsiooni põhimõtete valgusel.
  • Oskab analüüsida kliendi probleemi seoses tema perekondliku taustaga.
  • Oskab kasutada individuaalse perekonstellatsiooni võtteid.
Läbitavad teemad Pereteraapia alused: perekond on süsteem. Süsteemiteooria põhimõisted rakendatuna pereteraapias. Patoloogia käsitlus süsteemses pereteraapias: süsteem kui patoloogilise käitumise alalhoidja. Pereteraapia aksioomid suhtlemise kohta. Perekonna uurimise võimalused. Struktuurne pereteraapia. Süsteemid ja allsüsteemid. Perekonna müüdid. Pereteraapia tehnikad. Perekond kui arenev süsteem: kujunemine ja arengufaasid. Düsfunktsionaalsete perede tüübid.
Perekonstellatsioonide ajalugu ja kujunemise fenomenoloogilised alused. Süsteemse korra seadused peresüsteemis B. Hellingeri järgi ja nende eiramise tagajärjed. Peresüsteemis toimivad jõud.
Perekonstellatsioonide läbiviimise põhimõtted. Individuaalse konstellatsiooni tehnika. Praktikad.
Iseseisev töö Õppematerjali läbitöötamine.
Meetodid Loengud, praktilised harjutused, rühmatööd. Konstellatsioonid. Tehnika demonstratsioon. Praktikumid.
Sooritamise nõuded Osalemine 80% loengutes, osavõtt aruteludest ja rühmatöödest.
Osavõtt perekonstellatsioonidest grupis. Individuaalse konstellatsiooni praktikumides osalemine. Suuline raport.
Õppematerjal
  • Boltzmann, Tiiu. Perekonna varjatud seadused. Suhete käsiraamat sünnist surmani. Väike Vanker OÜ, 2013.
  • Hellsten, Tommy. Olla lapsevanem. Pilgrim, 2007.
  • Nelles, Wilfried. Tegelikkuse tervendav jõud. Väike Vanker OÜ, 2013.