SUPERVISIOON

Maht 1.aastal ATV supervisioon 10 tundi

2.aastal ATV supervisioon 10 tundi + HRT supervisioon 20 tundi

3.aastal HRT supervisioon 30 tundi

4.aastal HRT supervisioon 80 tundi

Kokku: 150 tundi

Superviisorid 1.aastal: Katariina Martens, Heili Laido, Kristiina Garancis, Tiina Pedak
2., 3. ja 4. aastal: Marina Eberth, Katariina Martens, Heili Laido
Eesmärk Õppija oskab töötada erinevate klientidega järgides kutse-eetikat.
Õpiväljund
  • Oskab analüüsida oma tööd, oma õnnestumiste ja ebaõnnestumiste tagamaid.
  • Oskab leida konstruktiivseid lahendusi teraapia käigus tekkinud probleemidele ja kasutada kolleegide abi lahenduste leidmisel.
  • Oskab märgata eetilisi dilemmasid ja väärtustab eetilist käitumist.
  • Oskab hoida head töövõimet ja kasutada isiklike energiaressursside taastamise võtteid.
Iseseisev töö Õppematerjali läbitöötamine. Kliendilugude analüüs ja ettekannete  ettevalmistamine.
Meetodid Kliendilugude kuulamine ja analüüs, arutelud, rühmatööd, terapeudi oskuste praktiline harjutamine.
Sooritamise nõuded Kliendilugude ettekandmine nõuetele vastavas vormis.

1. – 3. õppeaastal osalemine supervisioonis 80%.

4. õppeaastal supervisioonis osalemine täies mahus.