PSÜHHOPATOLOOGIA

Maht 40 t kontaktõpet + 20 t iseseisvat tööd
Kokku 60 t
Õppejõud Kaia Tänna, Ülle Võhma või Karola Peebo
Eesmärk Õppijal on ülevaade olulisematest psüühikahäiretest ja nende ravimisel kasutatavatest ravimitest. Teab psühhiaatrilise abi põhimõtteid ja korraldamist.
Õpiväljund
  • Tunneb psühhiaatrilist sümptomatoloogiat, mõistab diagnostika põhimõtteid ja Rahvusvahelise Haiguste Klassifikatsiooni (RHK-10) ülesehitust.
  • Omab ülevaadet psühhiaatrilise abi seadusandlusest ja korraldusest Eestis.
  • Tunneb peamiste psühhiaatriliste haiguste gruppe ja nende põhisümptomatoloogiat.
  • Tunneb peamisi psüühikahäirete raviks kasutatavate ravimite gruppe.
Läbitavad teemad Psüühikahäirete klassifikatsioon, diagnostika (anamnees, seisundi hindamine). Psühhiaatriline sümptomatoloogia.
Meeleoluhäired: a) Depressioon  b) Bipolaarne häire.
Suitsidaalsus.
Psühhiaatrilise abi seadusandlus ja korraldus Eestis, tahtevastane ravi.
Skisofreenia ja teised psühhootilised häired:

  1. Psühhopatoloogia
  2. Diagnoosimine
  3. Epidemioloogia ja etioloogia
  4. Kulg ja prognoos
  5. Erinevad ravivõimalused
Söömishäired. Sõltuvushäired. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire.
Autismi spektri häired.
Ärevushäired: paanikahäire, sotsiaalfoobia, lihtfoobia, generaliseerunud ärevus, obsessiiv-kompulsiivse spektri häired, ärevushäirete põhjused ja ravi.
Somatisatsioonihäire. Läbipõlemissündroom. Isiksushäired.
Orgaanilised psüühikahäired – dementsus.
Väike tutvus psüühikahäirete ravimitega.
Sooritamise nõuded Osalemine 80% loengutes. Arvestuse sooritamine.
Õppematerjal