PRAKTIKA 3 HRT: HOLISTILINE REGRESSIOONITERAAPIA

Maht Holistilise regressiooniteraapia praktiseerimine 160 tundi
Praktika juhendajad Marina Eberth, Katariina Martens, Heili Laido
Eesmärk Õppija oskab läbi viia holistilist regressiooniteraapiat klientidega.
Õpiväljund
  • Tunneb kutsestandardis kirjeldatud kompetentse ja rakendab neid praktikas.
  • Reflekteerib iseenda tegevust terapeudina ja oskab sellele hinnangut anda.
  • Näitab vastutustunnet ja järgib eetilisi printsiipe oma töös.
Iseseisev töö Seanssideks ettevalmistumine. Praktika päeviku kirjutamine. 
Sooritamise nõuded

 

 

 

 

Praktika sooritamine täies mahus. Praktika mahu hindamiseks täidab õppija Erapraksise vormi ja esitab selle tähtajaks.

Klientidelt kirjalik tagasiside, mis on positiivne. Õppija annab igale oma kliendile teraapiaprotsessi lõppedes  täitmiseks tagasiside vormi, milles klient annab hinnangu toimunud teraapia tulemustele ja terapeudi tööle. Tagasiside läheb esmalt superviisori kätte ja on individuaalse supervisiooni aluseks.