KURSUSETÖÖD JA KUTSEEKSAM

Teisel õppeaastal eneseanalüüs „Terapeudi päevik“.
Analüüs koosneb kahest osast:
A. Kokkuvõte õppija arengust terapeudina. Aluseks on nende seansside analüüs, mis ta terapeudina on praktikumides läbi viinud.
B. Kokkuvõte õppija isiksuslikust arengust õppeaasta jooksul ja õppija eneseteraapia seansside analüüs. Koolitaja annab kirjaliku tagasiside õppijale.
Kolmandal õppeaastal kirjalik töö „Seansi salvestuse analüüs“.
Teraapiatsükli ühe seansi mahakirjutuse analüüs etteantud skeemi alusel. Töö annab võimaluse saada täpse ülevaate õppija terapeudioskustest ja kasutatavatest tehnikatest, samuti tema oskustest luua kontakti kliendiga, viia läbi holistilist rännakut jmt. Koolitaja annab suulise tagasiside igale õppijale individuaalselt.
Neljandal õppeaastal esitab õppija kutseeksamiks holistilise regressiooni terapeudi hindamisstandardi nõuete kohaselt vormistatud kirjaliku juhtumianalüüsi. Koolitus lõpeb kutseeksami sooritamisega. Kutseeksamit viivad läbi ja lõputöid hindavad Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoja juures asuva Kutsekomisjoni poolt määratud hindajad.