INIMESE ANATOOMIA JA FÜSIOLOOGIA

Maht 40 t + 40 t  iseseisvat tööd
Kokku 80 t
Õppejõud Toomas Põld
Eesmärk Õppija mõistab organismis toimuvate protsesside füsioloogilisi reaktsioone tervikliku organsüsteemide koostöö võtmes.
Õpiväljund
  • Tunneb kõigi organsüsteemide talitlust ja omavahelist koostööd.
  • Mõistab organismi arengut terviksüsteemiks.
  • Tunneb närvisüsteemi toimimist ja tundetalitluse olulisi aspekte emotsioonide kujunemisel.
  • Oskab organismis toimuvaid reaktsioone holistiliselt ehk terviklikult käsitleda.
Läbitavad teemad Kudede talitlus: lihaskude, näärmed, närvikude. Organsüsteemide funktsioonid. Süda ja veresoonkond. Hingamissüsteem. Seede- ja ainevahetussüsteem. Naha tundlikkuse süsteem. Immuunsüsteem. Nägemine. Kuulmine. Lõhna- ja maitsetaju. Retseptsioon.
Limbiline süsteem. Kraniaalnärvid. Spinaalnärvid. Sünapsid. Aju integratiivsed funktsioonid.
Meetodid Loengud, õppefilmide vaatamine, arutelud, kirjanduse läbitöötamine, referaadi koostamine, ettekanne.
Iseseisev töö Kirjanduse lugemine, referaadi koostamine ja ettekande ettevalmistamine.
Sooritamise nõuded Osalemine 80% loengutes. Kirjaliku referaadi esitamine ja suuline ettekanne referaadi teemal.

Õppematerjal
  • Kingissepp, P-H. Inimese füsioloogia.
  • Watson, C., Kirkcaldie, M., Paxinos, G. The Brain: An Introduction to Functional Neuroanatomy. Elsevier Inc, 2010.