HOLISTILISE TREENINGU LÕPUTÖÖ

Esimesel õppeaastal kirjutab õppija essee. Holistilises treeningus õpitakse vaimsust ühendama argieluga. Kui vaimsus on meie igapäevase elu loomulik osa, siis on sellest rohkem abi. Õppeaasta jooksul õpitakse enesearengu, võimestumise ja ärksameelsuse (mindfullness) põhimõtteid ja kursusetöö peegeldab seda, kuidas õppija oskab õpitut oma elus rakendada. Kirjatöös saab õppija analüüsida oma kogemusi ja elus toimunud muutusi.Essee on selleks just õige vorm, sest essee on isikupärase mõttemaailma ja keelekasutusega tekst, milles autor esitab oma nägemuse mingi probleemi või nähtuse kohta, seda teaduslikult põhjendamata.

Koolitaja annab esseele tagasiside.