Koolituse “kolm vaala”

Koolituse “Holistiline treening ja regressiooniteraapia” baasiks on kolm valdkonda:

 • Holistiline maailma- ja inimesekäsitlus, mille kohaselt keha, meel, hing ja vaim moodustavad ühtse lahutamata terviku.
 • Positiivne psühholoogia – 21.sajandi särav täht psühholoogiamaailmas.
 • Salutoloogia – teadus, mis uurib tervise arengu ehk salutogeneesi protsesse.

1. Holistiline maailma- ja inimesekäsitlus, mille kohaselt keha, meel, hing ja vaim moodustavad ühtse lahutamata terviku. Kõik täiendmeditsiini ja looduravi terapeudid lähtuvad oma töös sellest käsitlusest ja ka holistilises regressiooniteraapias tegeldakse kõigi eespool nimetatud aspektidega, st teraapiaprotsessi on haaratud inimene tervikuna koos oma vajadustega nii füüsilisel, psüühilisel kui hingetasandil.

Holistilise käsitluse olulised osad:

 • Kvantfüüsikale põhinev maailmanägemus, mille kohaselt kõige olemasoleva aluseks ja ühendajaks on ühendväli, elava teadvuse väli (D.Bohmi, W.Pauli, M.Plancki, A.Goswami jt seisukohad).
 • Teadvuse mõiste on kesksel kohal ja teadvuse fenomeni käsitletakse märksa laiemalt kui traditsioonilises psühholoogias: teadvus on väli, täpsemalt infoväli. See väli sisaldab infot ja loob uut infot (R. Sheldrake’i morfoloogiliste väljade teooria, K.Pribrami aju töö holograafiline teooria). Informatsioon on Universumi loov energia.
 • Süsteemne lähenemine inimesele, avatud süsteemide toimimise ja arenemise seaduspärasuste tundmine. Inimene on keskkonna lahutamatu osa, ta mõjutab keskkonda alati ja kogu aeg ning keskkond omakorda inimest.
 • Transpersonaalse psühholoogia vallas tehtud teadvuse uuringud, eriti aju töö ja muutunud teadvuseseisundite uuringud, mille oluliseks praktiliseks väljundiks on oskus juhtida teadvuseseisundeid, oskus keskenduda, kasutada tahet tähelepanu koondamisel ja juhtimisel. Muutunud teadvuseseisundite kasutamine teraapias on muutnud kogu abistamisprotsessi efektiivsemaks, sest aju töötab siis teisiti kui argiteadvuse tasandil ning alateadvusele on vabam juurdepääs, psüühika on muutustele vastuvõtlikum ning tunde- ja mõtteblokeeringuid on kergem kõrvaldada. Holistilise regressiooniteraapia seanss ei ole lihtsalt vestlus terapeudi ja kliendi vahel – osa teraapiaajast viibib klient meditatiivses ehk muutunud teadvuseseisundis.
 • Holistlik õpetus inimese energeetikast (energiaväli, erinevad energiakehad, energiameridiaanid ja energiakeskused) ja keha-vaimu seostest, mille kohaselt saab keha tervendada vaimu abil. Holistilise tervishoiu üks põhimõtetest on, et terviseabis tuleb inimolemuse erinevate “osade” koostoimimist arvestada. Holistilise käsitluse kohaselt on inimesel võime end ise ravida, s.t. normaalsesse tasakaaluseisundisse tagasi liikuda. Tasakaal on harmoonia keha, meele ja hinge vahel ning harmoonia inimese ja keskkonna vahel.
 • Metameditsiin, kaasaegne, uudne ja integratiivne tervisekäsitlus, peab just emotsionaalset stressi kõige olulisemaks mõjuteguriks haiguste tekkel. Metameditsiini põhimõtete kohaselt on kõik probleemid, kehalised haigused kaasa arvatud, alguse saanud emotsionaalse konflikti poolt põhjustatud šokist. Meie kehaorganid, meel ja aju moodustavad lahutamatu terviku ning iga tugev emotsionaalne reaktsioon väljendub üheaegselt (holistiliselt) kogu organismis: psüühika, aju, organite/keha ja käitumise tasandil. Traumaatilisena kogetud elusündmus on psüühiliste ja füüsiliste muutuste alguspunkt. Vaata ka: www.metameditsiinikeskus.ee ja www.metamedicine.info
 • Südame matemaatika. Südame Matemaatika Instituudi Uurimiskeskus (Institute of HeartMath Research Center) on rohkem kui 20 aastat uurinud neid füsioloogilisi mehhanisme, mille abil süda suhtleb ajuga, mõjutades infotöötlust, tajuprotsesse, emotsioone ja tervist. Süda on teadvuse ja füsioloogiliste reaktsioonide vaheline liides, mis juhib emotsioone. Südamele keskendumine ja positiivsed tunded loovad meie kehas ja meeles koherentseid seisundeid, mis on vajalikud optimaalseks terviseks ja heaks sooritusvõimeks nii õppimises, töös kui spordis. Holistilise regressiooni terapeudid kasutavad neid teadmisi teraapiaprotsessi juhtimisel ning rakendavad instituudi poolt välja töötatud tehnikaid töös klientidega.

2. Positiivne psühholoogia on 21.sajandi särav täht. Tekkinud on psühholoogiaharu, mis pakub teaduspõhise mõistmise ja efektiivse sekkumise alused, et aidata inimestel, peredel ja kogukondadel olla edukad, elujõulised ja õitsvad. Tulipunkt on liikunud inimeste vaimsete häirete diagnoosimiselt ja kannatuste leevendamiselt kõige selle uurimisele, mis muudab elu rahuldustpakkuvaks. Kui varem käsitleti inimeste elu ja psüühikat skaalal „ebanormaalne-normaalne“, siis viimased paarkümmend aastat on toonud skaalale juurde uue dimensiooni – optimaalne elu.

Uuritakse teaduslikult teemasid nagu rõõm ja nauding, tugevused, voorused, anded ja töötatakse välja praktikaid, mis aitavad inimestel õnnelikult elada, keskendudes ka sellele, kuidas sotsiaalsed süsteemid ja institutsioonid oma tegevusega inimeste heaolu saaksid toetada.

Positiivse psühholoogia klassiku Martin Seligmani järgi on heaolul ja õnnel 5 olulist ehituskivi (PERMA model). Heaolutunne on püsiv, kui on olemas 3H + 2E:

1.    Hea tunne  – positiivsed emotsioonid;

2.    Haaratus – oskus elada, olles “kohal”, täielikult kaasa haaratud mingist tegevusest, kasvõi kõige igapäevasemast ja lihtsamast;

3.    Head suhted, kusjuures inimene oskab/julgeb olla ehe „mina ise“;

4.    Elul on mõte ja tähendus –  inimene elab ja tegutseb millegi nimel, mis on suurem kui ta ise;

5.    Edutunne oma tegevusest, kui inimene saavutab eesmärgi, mis on vastavuses tema väärtustega ja ta teab, et ta on hea selles, mida teeb.

Õnnelik inimene valdab kolme oskust kolmes ajas – minevik-olevik-tulevik.
Aeg mängib elukvaliteedis olulist rolli – me saame heaolu tunda, tegutseda, teistega suhelda, midagi luua või nautida olles kohal, olevikuhetkes. Olevikku võib kergesti segada rahulolematus mineviku pärast ja hirm ning ebakindlus tuleviku pärast.
Kolm olulist oskust on:

 • oskus läbi töötada minevikku, võtta sellest õppetunnid ja lasta minna,
 • oskus elada olevikus ja
 • oskus luua tulevikuperspektiiv, mis annab elule suuna ja mõtte.

Holistilise regressiooni terapeudid aitavad oma klientidel minevikku läbi töötada ja luua tulevikuvisiooni, mis on kliendiga kooskõlas. Teraapiaprotsessi käigus õpivad kliendid olema rohkem olevikus: juhtima oma tähelepanu fookust, olema kontaktis nii oma keha kui sisemaailmaga jmt.

3. Salutoloogia on teadus, mis uurib tervise arengu ehk salutogeneesi protsesse. Meditsiinis on haigusekeskse patogeneesi mudeli kõrvale tekkinud tervisekeskne salutogeneesi mudel ja see on kaasaegses rahvatervise valdkonnas saanud arvestatavaks kontseptsiooniks. Küsimuse „Kuidas diagnoosida ja ravida haigusi?“  kõrval on saanud oluliseks küsimuseks „Kuidas säilitada tervist?“

Tervishoius saab aina rohkem tähelepanu ennetamistegevus ning oluliseks peetakse inimese enda vastutust oma tervise ja heaolu eest. Inimene pole mitte ainult tervendamise objekt, ta on iseenda tervendaja, kelle tervis paraneb ja elukvaliteet tõuseb tema enda mõtteviiside, eluhoiakute ja tegevuse muutmise tulemusena. Tekkinud on vajadus spetsialistide järgi, kes oskavad inimesi aidata muutuste tegemisel juba enne kui haigused jõuavad tekkida, muutes mitte vaid eluviisi, vaid tehes muutusi ka isiksuse tasandil. Holistilise regressiooni terapeudid just sellist abi pakuvadki.