Praktika 1: Arengut toetava vestluse seansside läbiviimine