Koolitused

1. aste Holistiline treening

Pühenda üks aasta iseendale!

Holistiline treening on koolitus inimestele, kes tahavad parandada oma elukvaliteeti, osata paremini suhelda nii tööl kui eraelus ning elus esinevate väljakutsetega edukalt hakkama saada. Koolitusel õpitut saavad oma kutsetöös kasutada kõik õppijad, kuid eriti just need, kelle töö nõuab suhtlemist inimestega. See on koolitus neile, kes tahavad paremini mõista iseennast, otsivad oma kohta maailmas ning soovivad õppida kasutama oma intuitsiooni. Üldinimlike psühholoogiliste teemade süvakäsitlus, õpetus inimese energiaväljast ja tšakratest, kvantfüüsikale põhinev maailmanägemus, teadvusseisundid, regressioon, teadvustamine, suhted, mehelik ja naiselik energia, inimese võimed ja kasutamata potentsiaal, avatud süda, vaimsus argipäevas, on mõned koolitust iseloomustavad märksõnad.

Holistika Instituut viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteade nr 209059 on leitav Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registris.

Täiskasvanute täienduskoolitusel osalejal on õigus saada õppepuhkust kokku 30 kalendripäeva aastas. Kas täienduskoolitusel õppija saab õppepuhkuse ajal keskmist töötasu, uus täiskasvanute koolituse seadus ehk TäKS ei sätesta, see jääb tööandja otsustada. Tasu makstakse siis, kui tööandja leiab, et koolitus on suunatud tööalasele enesetäiendamisele. Tööalase enesetäiendamise vajadust hinnatakse tööst või ametikohast lähtuvalt.

 

Koolitusest

Pühenda üks aasta iseendale!

Novembris 2019 algav grupp on täis! Avatud on registreerimine 9. jaanuaril 2020 algavasse eestikeelsesse holistilise treeningu gruppi HT 201, mida juhendab Mare Kargu.

Koolituse toimumise kuupäevad leiad menüüpunkti KUUPÄEVAD alt.

Holistiline treening on kaheastmelise koolituse esimene osa. Koolitus on mõeldud neile, kes tunnevad huvi holistilise ehk tervikliku maailma- ja inimesekäsitluse vastu, mille kohaselt on inimesel peale keha, intellekti ning tunnete ka hing ja ühendus vaimuga. Koolituse keskmes on kaks olulist küsimust:

 • Kuidas muuta tavapäraselt „normaalne“ elu õnnelikuks, täis rahulolu ja heaolu? “Edu ei too alati õnne, aga õnn toob edu!”, on positiivses psühholoogias tuntud deviis. Aasta jooksul ongi võimalus uurida „oma õnne“, seada uusi sihte ning teha endas ja oma elus just selliseid muutusi, mida on vaja elukvaliteedi tõstmiseks.
 • Kuidas saada „iseenda parimaks väljaandeks? Kuidas sinu unikaalsus, tugevad küljed ja loomulikud anded saaksid avalduda? Holistilise inimkäsitluse seisukohalt selgitatakse paljusid probleeme ja tervisehädasid sellega, et inimene ei ole enda juures kodus, ta on ühenduse iseendaga kaotanud. Sellega kaasneb ka üsna madal energiatase.
  Mida tähendab – „ei ole enda juures kodus“?

  • See tähendab, et tähelepanu on kogu aeg iseendast väljaspool – kõigi nende tööde ja tegemiste juures, millega sa tahad hakkama saada.
  • See tähendab elamist ainult oma peas ja keha unarusse jätmist. Sa ei märka väsimuse märke õigel ajal ja keha peab oma puhkusevajadusest märku andma mõne haiguse või valuga.
  • See tähendab elamist teiste inimeste ja eesmärkide täitmise nimel ning oma vajaduste kõrvalejätmist. Teisi aidata, teha asju teiste pärast, on inimlik ja hea, aga kui sa iseendale piisavalt tähelepanu ei anna, siis on su enda aku ühel hetkel täiesti tühi. Kui su enda pihud on tühjad, pole sul midagi ka teistele anda. Sul pole enam häid ideid, sa pole oma töös enam loominguline. Raske on olla rahulik ja paindlik ning seetõttu võivad ka suhted kannatada.

Koolitus ühendab tänapäevased transpersonaalse psühholoogia meetodid ammutuntud teadmistega inimese energiasüsteemist ja keha-vaimu seostest. Terve koolituse jooksul toimub teoreetiline ja praktiline õpetus vaheldumisi. Iga läbivõetava teema alla käib rida praktilisi harjutusi ja ülesandeid.

Treening on üles ehitatud seitsme põhitšakra ümber, aasta jooksul käiakse läbi kogu tšakrasüsteem. Energeetilise tšakraõpetusega koos käsitletakse elulisi, kõiki inimesi puudutavaid psühholoogilisi õppetunde, mis on tšakratega seotud. Samal ajal toimub õppija enda infovälja puhastamine nii terapeutiliste kui energeetiliste tehnikate abil. Lisaks teoreetilisele infole ja grupiaruteludele on kavas palju praktilisi harjutusi, mille eesmärgiks on: inimese energiavälja tundmaõppimine ja blokeeringute kõrvaldamine, ülitajude arendamine, ajurütmide juhtimine ja muutunud teadvuseseisundite kasutamine igapäevases elus.

Kas on võimalik alati heas vormis olla?
Jah, on küll, kui tunda võtteid, mis aitavad tagasi iseenda juurde koju. Meie kõigi sees on allikas, millest saab igal hetkel väge juurde ammutada. Selle sisemise allika ülesleidmine vaimsuse treenimise abiga, on üks koolitusaasta ülesannetest. Vaimsus ei tähenda elukauget pühalikkust ja askeetlikkust. Me saame vaimsusest rohkem kasu, kui oskame seda sulandada argiellu. Seepärast õpitakse holistilises treeningus:

 • hoidma vaimuväega kontakti ning kasutama seda küllusliku elu loomisel;
 • hoidma stabiilset energiataset;
 • kuulama oma intuitsiooni;
 • tundma oma võimeid ja tugevaid külgi;
 • teadvustama oma kasutamata potentsiaali.

Arengut toetava vestluse (ATV) läbiviimise oskus. Kõigi jaoks, eriti nende jaoks, kes töötavad inimestega, on oluline osata kasutada sõna jõudu ja suhelda nii, et sõnadel oleks mõju. Seetõttu pöörame esimesel aastal eraldi tähelepanu vestlustehnikate õppimisele. Holistilises treeningus osalejatel on aasta jooksul võimalus harjutada arengut ja muutusi toetava vestluse läbiviimist. Arengut toetavas vestluses (ATV) keskendutakse sellele, mida klient tahab, seejärel sellele, mis teda takistab saamast seda, mida ta tahab ning siis aidatakse kliendil soovitut saavutada. Õpitakse püstitama eesmärke, motiveerima klienti, leidma kliendi positiivset, kuid veel kasutamata potentsiaali ja koostama koos kliendiga konkreetset tegevuskava, et eesmärgi poole liikuda. Verbaalsetest tehnikatest harjutatakse kuulamist, peegeldamist, küsimuste esitamist, kokkuvõtete tegemist.

Õppetöö korraldus. Koolitus toimub moodulite kaupa. Holistilises treeningus on 8 moodulit. Üks õppemoodul koosneb neljast järjestikusest õppepäevast: neljapäev, reede, laupäev ja pühapäev. Iga koolituspäev algab kell 10 ja lõppeb kell 18. Päeva keskel on 1 tunni pikkune lõunapaus. Õppetöö toimub Holistika Instituudi koolitusruumides Tallinnas, aadressil Endla 15. Suvelaagri pikkuseks on 6 päeva ja see toimub väljaspool Tallinna.

Avame aasta jooksul 3 – 4 Holistilise treeningu gruppi. Koolituse toimumise kuupäevad avaldame kodulehel vähemalt 2 kuud enne iga uue grupi avamist.

HT moodul 1: VAIMU ÄRATAMINE

 • Tutvumine, ootused koolitusele. Isiklike eesmärkide paikapanek. Grupi tulevikunägemused.
 • Initsiatsioon.
 • Sissejuhatus vaimuteadusesse:
  • Holistiline maailmanägemus: ühtne energiaväli ja maailm kui tervik, inimene kui osa sellest tervikust. Alanev ja ülenev põhjuslikkus. Universumi vaimsed seadused. Palve jõud.
  • Seitse tšakrat: inimese seitse väge ja seitse õppetundi. Inimese energeetiline ülesehitus.
  • Aju ja teadvus. Teadvuseseisundid, nende muutmise tehnikad. Ajulained: alfa, beeta, teeta, delta, gamma. Muutunud teadvusseisundid teraapias.
  • Keha on vaimu peegel. Keha sõnumite teadvustamine. Haigus kui keha sõnum, tunnete ja mõttemustrite seos tervise ja haigustega.
  • Teadvus ja alateadvus. Kolm “Mina”.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine.
 • Töötuba „Teadvuse mitu nägu“. Juhendab: Marina P. Eberth, Taani Kuningriigi litsentsiga psühholoog-psühhoterapeut.

HT moodul 2: MINA ELAN

 • Esimene tšakra. Juurtšakra: „Kõik on üks” – hõimu vägi. Õppetunnid, mis on seotud füüsilise maailmaga. Elutahe, oskus ellu jääda, maaühendus ja turvatunne, suhted emaga ja Emakese Maaga.
 • Suhe materiaalsete ressurssidega: puuduseteadvus ja külluseteadvus.
 • Teadvus ja alateadvus. Teadvus ja tähelepanu. Teadlikkus. Teadlik Mina ja tahe.
 • Väärtused ja uskumused kui psüühika ja elu alustalad.
 • Verbaalsed oskused: kuulamine, peegeldamine, küsimuste esitamine.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine.
 • Meistri teadvuseseisund: oskus lõdvestuda. Beeta-rütm: mõtete taltsutamine, hingamine ja tähelepanu fookus.
 • Sissejuhatus ATV-sse (arengut toetav vestlus).

HT moodul 3: MINA TUNNEN

 • Teine tšakra. Haratšakra: “Austage üksteist!” – suhete vägi. Õppetunnid seoses seksuaalsuse, loomingu, tugevate tunnete, loomisvõime ja rahaga. Mehelik ja naiselik energia.
 • Duaalsuse teke, vastandid. Eraldatus, võrdlemine, arvustamine, hindamine, kritiseerimine. Universumi paradoksaalne loomus.
 • Sünkroonsus. Põhjus ja tagajärg. Tähendusrikkad juhused.
 • Valikute tegemine. Spontaansus, areng, üldine tundetoonus.
 • Seksuaalsus. Seksuaalne polaarsus, mäng meheliku ja naiseliku vahel.
 • Kollektiivne alateadvus. Arhetüübid. Anima ja Animus. Esoteeriline abielu.
 • Kõrgem Mina.
 • Polaarsused ja oma Varju teadvustamine.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine.
 • Meistri teadvuseseisund. Alfa-rütm: visualiseerimine on silla ehitamine argiteadvuse ja teadvuse sügavamate kihtide vahele.

HT moodul 4: MINA TAHAN

 • Kolmas tšakra. Päikesepõimik: „Austa iseennast!” – isiklik vägi. Õppetunnid seoses ego, isiksuse ja enesehinnanguga. Eneseusaldus, eneseväärtustunne. Projektsioonid ja isiklikud piirid. Tunded: hirm, ärevus ja viha.
 • Väe avaldumise reeglid.
 • Kontakt, selle loomine, suhtlemise faasid.
 • Sisemine Laps: Haavatud Laps ja Õnnelik /Vaba/Loominguline Laps.
 • Häbi- ja süütunne. Hirm ja eraldatus.
 • Projektsioonid.
 • Keha on vaimu peegel: toidu kolm aspekti. Seedimine ja seedeorganid.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine.

HT moodul 5: MINA ARMASTAN

 • Neljas tšakra. Südametšakra: „Armastus on jumalik jõud!” – tunnete vägi. Õppetunnid seoses armastuse, andestamise ja kaastundega. Tingimustega ja tingimusteta armastus.
 • Südame püha ruum.  Südametšakra puhastamine.
 • Kriitika, tundlikkus kriitika suhtes, enesekriitika. Töö sisemise Kriitikuga.
 • Andestamise kunst.
 • Armastus iseenda vastu.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine.
 • Meistri teadvuseseisund. Teeta-rütm: sukeldumine teadvuse süvakihtidesse ja sealt info väljatoomine.

HT moodul 6: MINA KÕNELEN

 • Viies tšakra. Kurgutšakra: „Kooskõlasta oma tahe Looja tahtega!” – tahte vägi. Õppetunnid seoses eneseväljenduse ja info vastuvõtuga, usu ja tahtega. Meie eesmärgid tulenevad meie uskumustest ja väärtushinnangutest, tahe aga aitab meil oma eesmärke saavutada.
 • Kogu elu on heli: heli loob vorme, resonants, helilaine on teadvuse kandja. Ülemhelid. Mantrad.
 • Hirm ja usk, tasakaal südame ja pea vahel, suhtlemine, kommunikatsioon.
 • Inimhääl. Hääl kannab su sõnumit maailma. Sõna on tegu.
 • Suhtlemise vägi.
 • Tahte etapid.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine.
 • Meditatsioonid.
 • Töötuba „Hääletreening“, 2 päeva. Juhendab: Christiana Harle-Silvennoinen Soomest. Tõlge inglise keelest eesti keelde.

HT moodul 7: MINA NÄEN

 • Kuues tšakra. Laubatšakra ehk kolmas silm: “Otsi ainult tõde!” – mõistuse vägi. Õppetunnid seoses mõistuse, intuitsiooni, tarkuse ja teadlikkusega. Tõde ja vale, maailma nägemine kolmanda silmaga. Mõtlemine ja intuitiivne teadmine.
 • Manifesteerimine mõttejõu ja kujutluste abil.
 • Müüdid, sümbolid, unenäod.
 • Eluülesanne.
 • Isiklik müüt.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks.
 • Meditatsioonid. Kolmanda silma ja intuitsiooni treenimine.
 • Meistri teadvuseseisund: Delta rütm: Intuitiivne radar. Tervendav energia.

Lõputöö. Holistilise treeningu käigus õpitakse vaimsust ühendama igapäevase eluga. Oma eksperimendi “Vaimsus argielus” tulemused võtab iga koolitusest osavõtja kokku essees, mis tuleb esitada 1 kuu enne koolituse lõppu.

HT moodul 8: MINA OLEN

 • Seitsmes tšakra. Kroontšakra: “Ela olevikus!” – ühendus Loojaga. Õppetunnid, mis on seotud vaimse ärkamisega. Vaimuga teadliku kontakti loomine ja hoidmine. Tunnetus “Kõik on üks!” Minevik, olevik, tulevik.
 • Suhted isa ja autoriteetidega.
 • Otseühendus Kõrgema Minaga.
 • Hingede rändamine ja areng: sünd, elu planeedil Maa, surm, elu elude vahel.
 • Karma, dharma ja vaba tahe.
 • Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine. Meditatsioonid.
 • Gamma lained: ühendus suure Terviku ehk Loojaga.
 • Kokkuvõte arengut toetava vestluse (ATV) gruppide tööst.
 • Töötuba „Surm ja suremine“, 1 päev. Juhendab Tiina Mariam Reinsalu, holistilise regressiooni terapeut.

Koolituse pidulik lõpetamine. Lõputunnistuste kätteandmine.

Õppekava

Holistika Instituudi tegevust juhib soov kaasa aidata Eesti inimeste heaolu tõstmisele ja elukvaliteedi paranemisele. Me oleme rõõmsad, kui meie tegevuse tulemusena tõuseb inimeste teadlikkus ja vastutustunne oma tervise säilitamisel ja terviseprobleemide ennetamisel.

Koolituse kogupikkuseks on 4 aastat. Koolitus koosneb kahest astmest:
1. aste: Holistiline treening: 1 aasta ja 2 kuud
2. aste: Holistiline regressiooniteraapia: 3 aastat

Õppeaastate ja kursuste nimetused:
Holistiline treening – Õppeaasta 1, 1. kursus
Holistiline regressiooniteraapia 1 – Õppeaasta 2, 2. kursus
Holistiline regressiooniteraapia 2 – Õppeaasta 3, 3. kursus
Holistiline regressiooniteraapia 3 – Õppeaasta 4, 4. kursus

1. aste Holistiline treening

Õppekava eesmärk: Holistilise treeningu läbinud õppija tunneb holistilist (terviklikku) maailma- ja inimkäsitlust, mõistab enesejuhtimise ja võimestumise olemust ning oskab neid teadmisi rakendada oma eesmärkide saavutamisel.
Koolituse tulemusel on õppija omandanud täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudi kutset läbivad kompetentsid nagu suhtlemisoskus, tegevuse eesmärgistamine, loovus ülesannete lahendamisel, muutustega kohanemine, pingetaluvus keerulistes olukordades, oskus saavutada ja hoida vaimset, emotsionaalset ja füüsilist tasakaalu ning arendanud tööks vajalikke isikuomadusi.

Holistilise treeningu läbinud õppija:

 • Tunneb holistilise (tervikliku) maailma- ja inimkäsitluse aluseid.
 • Analüüsib oma käitumist ja hoiakuid holistilisest inimkäsitlustest lähtuvalt.
 • Tunneb teadvuse erinevaid aspekte, ärksameelsuse (mindfullness) saavutamise põhimõtteid ja oskab neid teadmisi rakendada argielus ning seeläbi parandada oma elukvaliteeti.
 • Tunneb eesmärgistamise ja eneserefleksiooni põhimõtteid, oskab koostada tegevusplaane eesmärkide saavutamiseks.
 • Tunneb enesejuhtimise ja võimestumise põhimõtteid ning oskab neid rakendada kontrolli saavutamisel oma elu üle.
 • Tunneb suhtlemise aluseid ja valdab vestlustehnikaid, oskab luua ja juhtida kontakti suhtlemisel, motiveerida, lahendada konflikte.
 • Tunneb loomingulisuse arendamise võtteid, oskab ülesannetele loovalt läheneda, kasutab uute lahenduste leidmise strateegiaid oma elus.

Õppeained

Lühend Õppeaine nimetus
HT Holistilise maailma- ja inimkäsitluse rakendamine enesearengus
HOL Holistiline inimeseõpetus 1. osa
TER Eneseteraapia
PRAKTIKA ATV 1

Praktika 1: Arengut toetava vestluse seansside läbiviimine
SUP Supervisioon
LÕPUTÖÖ Lõputöö

 

Tutvu õppekavaga

Vaata ka koolitust moodulite kaupa

Koolituse esimese astme lõpetanu ei ole kohustatud edasi õppima koolituse teises astmes. Koolitusleping sõlmitakse iga koolitusaasta peale eraldi.

Õppemeetodid: lühikesed loengud, harjutused, meditatsioonid ja praktikad, rühmatööd ja arutelud, joonistamine, rollimängud. Teoreetiline ja praktiline õpetus on läbipõimunud, iga läbivõetava teema alla käib rida praktilisi harjutusi ja ülesandeid. Pearõhk on kogemusõppel, st. teadmisi saadakse isiklike kogemuste ja avastamise teel. Kogemusele liidetakse vaatlus ja arutlemine ning seejärel toimub teadvustamine ja mõtestamine.

Iseseisev töö õppepäevade vahelisel ajal:
1. Kirjanduse lugemine ja kirjalikud tööd.
2. Arengut toetava vestluse (ATV) harjutamine kolmeliikmelistes gruppides.

Õpingute lõpetamine

Õppija on lõpetanud Holistilise treeningu ja saab lõputunnistuse kui ta

 • on osalenud auditoorses õppetöös vähemalt 80% ulatuses;
 • on väljaspool õppepäevi läbi teinud eneseteraapia, vähemalt 4 holistilise regressiooniteraapia seanssi ja esitanud eneseteraapia voldiku koolituslepingus sätestatud tähtajaks;
 • on väljaspool õppepäevi läbi teinud nõutud mahus praktika ja esitanud tähtajaks raporti iga praktikaseansi kohta. Praktika mahuks on 4 ATV (arengut toetav vestlus) seanssi ja hindamiseks on vaja esitada 4 raportit;
 • on esitanud lõputöö tähtaegselt ja see vastab nõuetele. Lõputöö tuleb esitada hiljemalt 30 kalendripäeva enne õppeaasta lõppu.

Lõpetamisel väljastatav dokument: Holistika Instituudi 1. astme lõputunnistus.
Peale koolituse esimese astme edukat lõpetamist on kõrgharidust omavatel lõpetanutel võimalus õpinguid jätkata koolituse 2. astmes.

Vastuvõtt Holistilisse treeningusse

Novembris 2019 algav grupp on täis! Avatud on registreerimine 9. jaanuaril 2020 algavasse eestikeelsesse holistilise treeningu gruppi HT 201, mida juhendab Mare Kargu.

Koolitusgrupi toimumise kuupäevad leiad menüüpunkti KUUPÄEVAD alt.

Eelteadmised ja keeleoskus: Koolitus on avatud kõigile soovijatele, kel on keskharidus ja vanust 18 aastat. Inglise keele oskus pole nõutav. Külalisõppejõudude õpetust tõlgitakse inglise keelest eesti keelde.

Kui soovid asuda õppima, siis:

 • Registreeru meie kodulehel.
 • Registreerumismaks 40 eurot kanna instituudi arvele Swedbanki.
  Raha saaja: Holistika Instituut OÜ Konto: EE622200221033445796, märge: Registreerumine HT
  Registreerumismaksu ei tagastata. Registreerumismaks arvestatakse õppemaksu hulka kui registreerunu alustab õppimist instituudis.
 • Eneseteraapia: Enne koolituse algust tuleb läbi teha “Holistiline nelik” − neli 3-tunnist holistilise regressiooniteraapia seanssi terapeudi juures, kelle ise meie terapeutide hulgast välja valid.
  Terapeutide nimekirja leiad Teraapia menüünupu alt.
 • Vestlus vastuvõtukomisjoniga, kuhu kuuluvad instituudi koolitusjuht ja koolitaja.
  Kohtade arv koolitusgrupis on piiratud. Ühe grupi suurus on umbes 20 inimest. Kui soovijaid on rohkem kui kohti grupis, siis arvestame vastuvõtul registreerumisvormi täitmise kuupäeva ja ka registreerumismaksu laekumise kuupäeva. Lõpliku otsuse gruppide koosseisu kohta teeb vastuvõtukomisjon.
 • Koolituslepingu sõlmimine ja ettemaksu ülekandmine Holistika Instituudi pangaarvele.

NB! Kohalolek: Kuna tegemist on õppega, mis põhineb grupidünaamikal ja isiklikul kogemusel, on vajalik, et õppija oleks esimesel õppemoodulil kohal kogu aeg. Me ei eelda seda, et õppija on kogu aeg kohal kõigi 35 õppepäeva jooksul, kuid esimesel moodulil on kohalolek möödapääsmatu.

Koolitus toimub Tallinnas aadressil Endla 15, IV korrus.

Enamus õppemooduleid kestab 4 päeva, õppetöö toimub neljapäevast pühapäevani.  Kõik koolituspäevad algavad kell 10 ja lõpevad kell 18. Suvelaagri pikkuseks on 6 päeva ja see toimub väljaspool Tallinna.

Neile, kes tulevad treeningule väljastpoolt Tallinna, soovitab instituut soodsat majutusvõimalust. Palun küsi lisainfot telefoni või e-posti teel.

Kui soovid lisainfot või vastust mõnele küsimusele, võta meiega ühendust kas telefoni või e-posti teel.

Maksumus

Novembris 2019 algav grupp on täis! Avatud on registreerimine 9. jaanuaril 2020 algavasse eestikeelsesse holistilise treeningu gruppi HT 201, mida juhendab Mare Kargu.

Koolitusgrupi toimumise kuupäevad leiad menüüpunkti KUUPÄEVAD alt.

Vastuvõtutingimusi vaata menüüpunkti VASTUVÕTT alt.

Holistilise treeningu (kestusega 14 kuud, vt Õppekava) maksumuseks koos käibemaksuga on 2665 eurot (175.-/kuu). Summa sisaldab koos registreerumisvormi täitmisega tasutud registreerumismaksu 40 eurot ja õppemaksu 2625 eurot. Registreerumismaks arvestatakse koolituskulude hulka, kui registreerunu alustab õppimist instituudis. Registreerumismaksu ei tagastata.

Võimalik on õppemaksu tasuda mitte ühekorraga vaid neljas osas või igakuise pangaülekandega osamaksete kaupa, kui õppija koolituslepingu sõlmimisel selleks soovi avaldab. Maksegraafiku järgi osamaksetena tasumise võimalust kasutavad paljud õppijad. Maksegraafiku järgi tasudes kantakse enne koolituse algust üle ettemaks 175 eurot ja seejärel 14 osamakset á 175 eurot kuus. Ettemaksu ei tagastata, kui koolitusse soovija mingil põhjusel koolitust ei alusta.

Kui sulle eespool kirjeldatud maksmisviis mingil põhjusel ei sobi, räägime läbi ja leiame üheskoos lahenduse.

Holistika Instituut viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteade nr 209059 on leitav Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registris.

Täiskasvanute täienduskoolitusel osalejal on õigus saada õppepuhkust kokku 30 kalendripäeva aastas. Kas täienduskoolitusel õppija saab õppepuhkuse ajal keskmist töötasu, uus täiskasvanute koolituse seadus ei sätesta, see jääb tööandja otsustada. Tasu makstakse, kui tööandja leiab, et meie tervise ja heaolu valdkonda kuuluv koolitus on suunatud tööalasele enesetäiendamisele ning on töötajale vajalik lähtuvalt tema tööst või ametikohast.

Koolituse õppemaks on tasu õppetöö ja õppematerjalide eest. Iga mooduli juurde kuuluvad eestikeelsed õppematerjalid, 40 – 60 lehekülge mooduli kohta. Muud koolitusega seotud ja koolituse käigus tehtud kulutused, s.h. eneseteraapia, õpperaamatud, transport ja toitlustamine, samuti majutus- ja ööbimiskulud suvelaagrite ajal, katab õppija ise.

Vastuvõtul sõlmib koolituses osaleja Holistika Instituudiga lepingu. Leping sõlmitakse õppeaastate kaupa iga õppeaasta alguses. Koolituse esimese astme lõpetamine ei kohusta õppijat osa võtma koolituse teisest astmest. Koolituse 1.astme lõpetanul on võimalus koolitust jätkata 2. astmes.

Koolituse käigus tehtavate lisakulutuste ligikaudne arvestus:

Eneseteraapia

 • “Holistiline nelik” (4 kolmetunnist seanssi) enne koolituse algust. Hind oleneb valitud terapeudist ja langeb vahemikku 250 – 480 eurot.
 • Õppeaasta jooksul 4 seanssi soodushinnaga á 57 eurot, kokku 228 eurot.

Raamatud

 • Kohustusliku kirjanduse hulka kuuluvate raamatute ostmiseks kulub umbes 120 eurot.

Suvelaagrid

 • Suvelaagrid toimuvad turismitaludes. Hind ööbimise ja toitlustamise eest on olnud vahemikus 40 – 50 eurot päevas, kogu laagri eest ca 250 – 300 eurot.

NB! Kodulehel toodud hinnad võivad muutuda!

Koolituskalender

Novembris 2019 algav grupp on täis! Avatud on registreerimine 9. jaanuaril 2020 algavasse eestikeelsesse holistilise treeningu gruppi HT 201, mida juhendab Mare Kargu.

GRUPP HT 201, koolitaja Mare Kargu

2020

Moodul 1: 9.-12. jaanuar, 4 päeva
Moodul 2: 5.-8. märts, 4 päeva
Moodul 3: 14.-17. mai, 4 päeva
Moodul 4: 19.-24. juuli, suvelaager 6 päeva
Moodul 5: 17.-20. september, 4 päeva
Moodul 6: 12.-15. november, 4 päeva

2021

Moodul 7: 21.-24.jaanuar, 4 päeva
Moodul 8: 17.-21. märts, 5 päeva

 

GRUPP HT 196, koolitaja Heili Laido Grupp on täis!

2019
Moodul 1: 21. – 24. november, 4 päeva
2020
Moodul 2: 30. jaanuar – 2. veebruar, 4 päeva
Moodul 3: 19. – 22. märts, 4 päeva
Moodul 4: 21. – 24. mai, 4 päeva
Moodul 5: 19. – 24. juuli, suvelaager 6 päeva
Moodul 6: 17. – 20. september, 4 päeva
Moodul 7: 05. – 08. november, 4 päeva
2021
Moodul 8: 13. – 17. jaanuar, 5 päeva

 

GRUPP HT 194, koolitaja Tiina Pedak

2019
M1: 12. – 15. september, 4 päeva
M2: 21. – 24. november, 4 päeva

2020

M3: 30. jaanuar – 2. veebruar, 4 päeva
M4: 12. – 15. märts, 4 päeva
M5: 21. – 24. mai, 4 päeva
M6: 26. – 31. juuli, suvelaager 6 päeva
M7: 24. – 27. september, 4 päeva
M8: 18. – 22. november, 5 päeva

 

GRUPP HT 193, koolitaja Katariina Liisa Martens

2019
M1: 06. – 09juuni, 4 päeva
M2: 11. – 16. august, suvelaager 6 päeva
M3: 17. – 20oktoober, 4 päeva
M4: 12. – 15. detsember, 4 päeva

2020

M5: 13. – 16. veebruar, 4 päeva
M6: 16. – 19aprill, 4 päeva
M7: 11. – 14. juuni, 4 päeva
M8: 12. – 16. august, 5 päeva

 

GRUPP HT 192RU, koolitaja Tania Haasma (õppetöö toimub vene keeles)

2019

M1: 06. – 09juuni, 4 päeva
M2: 18. – 23august, suvelaager 6 päeva
M3: 17. – 20oktoober, 4 päeva
M4: 12. – 15. detsember, 4 päeva

2020

M5: 13. – 16. veebruar, 4 päeva
M6: 16. – 19aprill, 4 päeva
M7: 18. – 21juuni, 4 päeva
M8: 12. – 16. august, 5 päeva

 

GRUPP HT 191, koolitaja Tiina Pedak

2019
M1: 24. – 27. jaanuar, 4 päeva
M2: 21. – 24. märts, 4 päeva
M3: 23. – 26. mai, 4 päeva
M4: 28. juuli – 2. august, suvelaager 6 päeva
M5: 3.–6. oktoober, 4 päeva
M6: 5.–8. detsember, 4 päeva

2020
M7: 6.-9. veebruar, 4 päeva
M8: 22. – 26. aprill, 5 päeva

 

GRUPP HT 185, koolitaja Kristiina Garancis

2018
M1: 1.– 4. november, 4 päeva
2019
M2: 10. – 13. jaanuar, 4 päeva
M3: 07. – 10. märts, 4 päeva
M4: 09. – 12. mai, 4 päeva
M5: 14.–19. juuli, suvelaager 6 päeva
M6: 12.–15. september, 4 päeva
M7: 07.-10. november, 4 päeva
2020
M8: 15. – 19. jaanuar, 5 päeva


GRUPP HT 184, koolitaja
Heili Laido

2018
M1: 20. – 23. september, 4 päeva
M2: 29. november – 02. detsember, 4 päeva
2019
M3: 31. jaanuar  – 03. veebruar, 4 päeva
M4: 28. – 31. märts, 4 päeva
M5: 30. mai – 02. juuni, 4 päeva
M6: 28. juuli – 02. august, suvelaager 6 päeva
M7: 26. – 29. september, 4 päeva
M8: 27. november – 01. detsember, 5 päeva

 

HT 186 koolitaja Tania Haasma (õppetöö toimub vene keeles)

2018
M1: 15.–18. november, 4 päeva
2019
M2: 17.–20. jaanuar, 4 päeva
M3: 21.–24. märts, 4 päeva
M4: 23.–26. mai, 4 päeva
M5: 21.–26. juuli, suvelaager 6 päeva
M6: 3.–6. oktoober, 4 päeva
M7: 28. november – 1. detsember, 4 päeva
2020
M8: 22.–26. jaanuar, 5 päeva

 

GRUPP HT 183, koolitaja Tiina Pedak

2018
M1: 31. mai – 3. juuni, 4 päeva
M2: 5. – 10. august, suvelaager 6 päeva
M3: 4. – 7. oktoober, 4 päeva
M4: 29. november – 2. detsember, 4 päeva

2019
M5: 31. jaanuar – 3. veebruar, 4 päeva
M6: 28. – 31. märts, 4 päeva
M7: 06. – 09. juuni, 4 päeva
M8: 14. – 18. august, 5 päeva

Seisuga 11. juuni 2019 on koolituse esimese astme “Holistiline treening” läbinud 736 inimest.

Grupp HT 182, koolitaja Kristiina Garancis
10. juunil 2019 lõpetas koolituse 16 inimest. 

Grupp HT 181, koolitaja Tiina Pedak
28. aprillil 2019 lõpetas koolituse 19 inimest. 

Grupp HT 176, koolitaja Heili Laido,
20. jaanuaril 2019 lõpetas koolituse 21 inimest.

Grupp HT 175, koolitaja Kristiina Garancis
11. novembril 2018 lõpetas koolituse 20 inimest.

Grupp HT 174 koolitaja Tania Haasma (õppetöö toimus vene keeles)
11. novembril 2018 lõpetas koolituse 18 inimest.

Grupp HT 173, koolitaja Katariina Liisa Martens
15. juunil 2018 lõpetas koolituse 18 inimest.

Grupp HT 172, koolitaja Tiina Pedak
15. aprillil 2018 lõpetas koolituse 15 inimest.

Grupp HT 171  koolitaja Tania Haasma (õppetöö toimus vene keeles)
18. märtsil 2018 lõpetas koolituse 16 inimest.

Grupp HT 164, koolitaja Heili Laido
11. veebruaril 2018 lõpetas koolituse 23 inimest.

Grupp HT 163, koolitaja Kristiina Garancis
3. detsembril 2017 lõpetas koolituse 20 inimest.

Grupp HT 162, koolitaja Katariina Martens
18. juunil 2017 lõpetas koolituse 14 inimest.

Grupp HT 161, koolitaja Tiina Pedak
23. aprillil 2017 lõpetas koolituse 22 inimest.

 Grupp HT 154, koolitaja Heili Laido
22. jaanuaril 2017 lõpetas koolituse 24 inimest.

Grupp HT 153, koolitaja Kristiina Garancis
4. detsembril 2016 lõpetas koolituse 24 inimest.

Grupp HT 152, koolitaja Katariina Martens
12. juunil 2016 lõpetas koolituse 22 inimest.

Grupp HT 151, koolitaja Heili Laido 
20. märtsil 2016 lõpetas koolituse 23 inimest.

Grupp HT 142, koolitaja Kristiina Garancis
17. jaanuaril 2016 lõpetas koolituse 22 inimest.

Kõigi gruppide loetelu, kes läbi aegade holistilise treeningu on lõpetanud, leiad siit.

Tagasiside

Minu elu enne ja pärast holistilist regressiooniteraapiat

Kristel T. Kaljulaid

Minult on tihti küsitud, et kuidas on holistiline regressiooniteraapia minu elu muutnud?

Minu elu enne holistilist regressiooniteraapiat ja minu elu pärast holistilist regressiooniteraapiat. Hmmm, milline see erinevus siis

|20. november 2018|Kategooriad: 1. astme tagasiside, Psühholoogia, Tagasiside, Teraapia||0 Kommentaari|

Kas elumuutus on võimalik ka kuldses eas?

Sirje Sikmann

Minu tutvus holistilise maailmaga algas instituudi logost.

Sellel 2013. aasta hilissügisel, kui tundsin, et maailm minu ees on kui kuristik (lühikese perioodi jooksul olin matnud kolm endale kallist inimest,

|13. november 2018|Kategooriad: 1. astme tagasiside, 2. astme tagasiside, Meie lood, Tagasiside||0 Kommentaari|

Videotagasiside holistilisele treeningule – Riho

Videos räägib oma õpikogemustest Holistika Instituudis aastase enesearengukursuse “Holistiline treening” läbinud Riho.

Lisainfo koolituse kohta leiad siit…

Video on salvestatud 2015. aastal.

|13. august 2018|Kategooriad: 1. astme tagasiside, 2. astme tagasiside, Meie lood, Tagasiside, Video|Sildid:, , , , |0 Kommentaari|

Videotagasiside holistilisele treeningule – Maria

Videos räägib oma õpikogemustest Holistika Instituudis aastase enesearengukursuse “Holistiline treening” ja terapeudiõppe läbinud Maria.

Lisainfo koolituse kohta leiad siit…

Video on salvestatud 2015. aastal.

|13. august 2018|Kategooriad: 1. astme tagasiside, 2. astme tagasiside, Meie lood, Tagasiside, Video|Sildid:, , , , , |0 Kommentaari|

Videotagasiside holistilisele treeningule – Kuldar

Videos räägib oma õpikogemustest Holistika Instituudis aastase enesearengukursuse “Holistiline treening” ja terapeudiõppe läbinud Kuldar.

Lisainfo koolituse kohta leiad siit…

Video on salvestatud 2015. aastal.

|13. august 2018|Kategooriad: 1. astme tagasiside, 2. astme tagasiside, Meie lood, Tagasiside, Video|Sildid:, , , , , , |0 Kommentaari|

Videotagasiside holistilisele treeningule – Kristjan

Videos räägib oma õpikogemustest Holistika Instituudis aastase enesearengukursuse “Holistiline treening” ja terapeudiõppe läbinud Kristjan.

Lisainfo koolituse kohta leiad siit…

Video on salvestatud 2015. aastal.

|13. august 2018|Kategooriad: 1. astme tagasiside, 2. astme tagasiside, Meie lood, Tagasiside, Video|Sildid:, , , , , |0 Kommentaari|

Videotagasiside holistilisele treeningule – Katrin

Videos räägib oma õpikogemustest Holistika Instituudis aastase enesearengukursuse “Holistiline treening” ja terapeudiõppe läbinud Katrin.

Video on salvestatud 2015. aastal.

Lisainfo koolituse “Holistiline treening” kohta…

|13. august 2018|Kategooriad: 1. astme tagasiside, 2. astme tagasiside, Meie lood, Tagasiside, Video|Sildid:, , , , , , , , |0 Kommentaari|

Vaimsus argielus. Tagasivaade holistilise regressiooniteraapia õpingutele.

Koolitaja Ingelise Israel vahendab holistilise treeningu ja teraapiaõppe teekonna kogemusi oma “Elu hetkede raamatu” blogis.

15. aprill 2010. Esimene holistilise treeningu kursuse koolituspäev. Ühelt poolt olen ma ootusärev ja põnevil. Teiselt poolt…

|15. september 2014|Kategooriad: 1. astme tagasiside, 2. astme tagasiside, Meie lood||0 Kommentaari|

Madis Marki blogi

IT-tudeng Madis Mark vahendab oma blogis holistilisel treeningul õpitut ja kogetut. Madis osales treeningus 2012-2013.
Sisemine vägi
Täna lõppes mul HTI koolituse 6. moodul, milles käsitlesime kurgutšakrat ja kõike häälega seonduvat.

|30. august 2014|Kategooriad: 1. astme tagasiside||0 Kommentaari|

Mida on holistiline treening minule andnud?

Kaja (44), arst
Tunnen, et kõige rohkem olen õppinud endast lugu pidama ja iseenda vajadustest aru saama. Tänu sellele oskan ka neid enda ja teiste tarvis väljendada, soovi korral endale

|11. august 2014|Kategooriad: 1. astme tagasiside, Meie lood|Sildid:|0 Kommentaari|

Registreeru

* Nõutud väljad

Olen tutvunud Isikuandmete töötlemise põhimõtetega Holistika Instituudis ja registreerides end koolitusele annan nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.