Holistilise maailma- ja inimkäsitluse rakendamine enesearengus