Täienduskoolitus: Holistiline regressiooniteraapia lastele

HRT terapeutidele ja Holistika Instituudi terapeudiõppe 4. kursuse õppuritele

NB! Kestab registreerimine 14. oktoobril 2023 algavale eestikeelsele täienduskoolitusele “Holistiline regressiooniteraapia lastele”, mida juhendab Merle Vetesina-Unn.

Üldinfo

NB! 11. septembril 2023 kell 18-20 toimub täienduskoolituse õppekava tutvustusõhtu, koolitaja Merle Vetesina-Unn. Tutvustusõhtu on tasuta ja toimub Holistika Instituudis.

Täienduskoolitus “Holistiline regressiooniteraapia lastele” annab põhjaliku ülevaate, vajalikud teadmised ja praktilised oskused lastele ja peredele suunatud teraapiaseansside läbiviimiseks. Koolitus on sobilik praktiseerivatele holistilise regressiooni terapeutidele ja Holistika Instituudi terapeudiõppe 4. kursuse õppuritele.

Loe ülevaatlikku artiklit täienduskoolituse kohta siit:
holistika.ee/kauaoodatud-koolitus-holistiline-regressiooniteraapia-lastele

*****
Holistika Instituut viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 209059 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registrist. Holistika Instituudi õppekorralduse alustega saad tutvuda siin.

Täiskasvanute täienduskoolitusel osalejal on õigus saada õppepuhkust kokku 30 kalendripäeva aastas. Kas täienduskoolitusel õppija saab õppepuhkuse ajal keskmist töötasu, on tööandja otsustada. Tasu makstakse, kui tööandja leiab, et koolitus on suunatud tööalasele enesetäiendamisele. Tööalase enesetäiendamise vajadust hinnatakse tööst või ametikohast lähtuvalt.

Õppijal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses.
Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise. Kui ülekandeid teeb keegi teine, kas vanemad, vanavanemad, vend, õde, või keegi kolmas isik, saab see isik tulumaksu tagasi vaid juhul, kui instituudis õppija on alla 26 aasta vana. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt toimub ainult reaalselt makstud summadelt, mitte maksegraafiku ega esitatud arvete järgi.

Õppekava

 

HOLISTILINE REGRESSIOONITERAAPIA LASTELE

 

Sihtgrupp Praktiseerivad holistilise regressiooni terapeudid ja terapeudiväljaõppe 4. kursusel õppijad. 
Maht 112 ak tundi kontaktõpet + 30 tundi iseseisvat tööd, kokku 142 ak tundi
Õppejõud Merle Vetesina-Unn
Eesmärk Koolituse läbinu tunneb lastele ja nende vanematele suunatud teraapia iseärasusi ja oskab läbi viia holistilist regressiooniteraapiat laste ja nende vanematega.
Õpiväljundid  

–      Oskab leida seoseid lapse mure ja vanema vahel (uskumused, mustrid).

–      Teab lapse ealisi iseärasusi ning arvestab nendega seansi läbiviimisel.

–      Oskab kasutada erinevad meetodid lastele mõeldud seanssides, sealhulgas südame ruum, nähtamatu nabanöör, leinatöö, sisemine laps, aed, lapitöö jms.

–      Oskab läbi viia teraapiaseansse nii lastega kui nende vanematega.

Läbitavad teemad

 

Lapse ealised iseärasused. Kontakt lapse ja vanemaga seansi ajal ning peale seanssi, suhtlustõkked.

Lapse teraapia alused. Lapsevanema seanss, tagasiside lapsevanemale lapse seansist, konfidentsiaalsus lapse seansilt saadud info kohta. Seanss lapse ja vanemaga koos.

Lapse/lapsevanema lein/trauma, lapse enesevigastused. Kooliga/lasteaiaga seonduvad seansid. Vanema lahutus, adopteeritud laps/vanem, ärevus, hirmud, keskendumisraskused.

Füüsilise tervisega seotud seansside läbiviimine.

Rännaku seanss lapsele. Lapitöö lapsega. Metoodika „aed“ lapsele. Vestlusteraapia. Mängu olulisus lapse seansil. Abivahendid.

Lapse ja vanema omavahelise sideme taasloomine, vanema armastuse taasäratamine lapse südames, nähtamatu nabanöör. Terapeudi ettevalmistus, kirjavahetus lapsega, seansijärgne suhtlus lapsevanemaga. Teraapiakabineti sisustus lastega töötamisel, põhilised komistuskivid seanssidel.

Iseseisev töö Kirjanduse läbitöötamine, kahe teraapiaseansi, üks seanss lapsega ja üks lapsevanemaga, läbiviimine, seansside analüüsi ettevalmistamine.
Meetodid Loengud, demod, praktilised harjutused rollimängudena, arutelud
Sooritamise nõuded Osalemine koolituspäevadel 85% ulatuses. Läbi on viidud kaks teraapiaseanssi, üks lapsega ja üks lapsevanemaga. Koolitus lõppeb eksamiga: lapse ja vanemaga läbi viidud teraapiaseansside analüüsi suuline esitlus.
Õppematerjal

Juul, J. Sinu tark laps.

Losey, M. B. Tänapäeva lapsed.

Ojakäär, J. Loova elu teejuht.

Nekrassov, A. Emaarmastus.

Gordon, T. Millist last tahate Teie?

Ava õppekava fail Holistiline regressioonteraapia lastele_õppekava_2023.pdf

Õppemoodulid

Täienduskoolitus: Holistiline regressiooniteraapia lastele
Koolitus on suunatud praktiseerivatele holistilise regressiooni terapeutidele ja terapeudiväljaõppe 4. kursusel õppijatele.

Koolituse toimumise kuupäevad leiad menüüpunkti KUUPÄEVAD alt.

ÜLEVAADE MOODULITE KAUPA

MOODUL 1
1.päev Tutvumine ja tutvustamine. Terapeudi Sisemine Laps.
Sissejuhatus lastele suunatud holistilisse regressiooniteraapiasse.
Lõuna
Lapse ealised iseärasused.
Eripärade nüansid ja erandid.
2.päev Mille pärast pöördutakse spetsialisti poole? Teemad ja murekohad lastega.
Lõuna
Vanem võtab ühendust. Millal seanss algab?
Teraapiaseanss lapsevanema(te)ga, vanavanematega, lahutatud vanematega. Vanemate uued kaaslased. Vanem, kes on lapsendanud.
Küsimused vanematele nende endiga seoses. Genogramm.
MOODUL 2
1.päev Lapsevanema seanss jätkub. Kuldreeglid ja erandid. Komistuskivid.
Terapeudi tähelepanekud ja tagasiside.
Lõuna
Seose leidmine lapse ja vanema vahel. Millal pole seost?
Küsimused vanematele lapse murega seoses. Soovitused vanematele, kuidas lapsele serveerida teraapiasse tulemine.
2.päev Demo: lapsevanema seanss.
Arutelu
Lõuna
Ettevalmistus lapse seansiks: terapeudi hoiak, uudishimu, avatud olek, turvatunde loomine, reeglid lapsega, küsimused-vastused.
Kontakt.
MOODUL 3
1.päev Lapse seanss jätkub. Teraapiakabineti sisustus lapse seansil.
Olulised komistuskivid. Reeglid ja erandid.
Lõuna
Erinevad võimalused, meetodid lapse seansil.
Vestlus, rännak, lapitöö, südame ruum. Abivahendid: kaardid, mängud, pliiatsid jm.
2.päev Tagasiside vanemale lapse seansist.
Lapselt luba, kokkulepe.
Lõuna

Kirjavahetus lapsega: kui palju, milleks, kuidas.

Seansside sagedus ja vajadus.
Videoseansid: millal on võimalik, millal mitte, tugevused ja nõrkused.
Kodutööd perele, kokkulepped.

MOODUL 4
1.päev Demo/Praktika: lapse seanss, vestluspõhine.
Arutelu.
Lõuna
Laps ja vanem koos seansil: milleks ja millal.
Demo.
2.päev Rännak lastele. Nüansid ja eripärad.
Lõuna

Rännak füüsiliste probleemide puhul.

Praktika kolmikutes.

MOODUL 5
1.päev Osalejate kogemused/ küsimused/jagamised.
Lapitöö lastele, nüansid ja eripärad.
Lõuna
Töö vihaga laste seansil. Demo. Arutelu.
2.päev Enesevigastamised. Ärevus, hirmud. Eripärad laste seansil.
Lõuna
Lapse minapilt, seos vanemaga.
Minapildi teraapia lapsele. Maa-tuli-õhk-vesi metoodika.
Praktika
MOODUL 6
1.päev Kogemused/ jagamised/küsimused.
„Aed“ metoodika lapsele: millal kasutada, nüansid, eripärad.
Lõuna
Kurbus. Lapse lein.
Info vanemale: kui palju, seose võimalikkus vanemaga.
Leinatöö lapsega.
2.päev Leinatöö lapsega jätkub.
Demo/praktika/arutelu
Lõuna
Praktika ja arutelu.
Terapeudi puhastusmeetodid, hoiakud. Valmisolekud juhul kui laps katkestab seansi, tahab ära minna kabinetist vms.
MOODUL 7
1.päev Metoodika „Nähtamatu nabanöör“. Arutelu. Demo
Lõuna
Metoodika „Südame ruum“.
Piltide näitamine, neilt märkide lugemine, sümbolite tõlgendamine.
Praktika
2.päev Terapeudi eduelamused/ komistuskivid/jagamine.
Terapeudi eneseanalüüs.
Lõuna

Loodus lapse seansil: taimed, loomad, nähtused. Märkamine ja seosed.

Terapeudi Sisemine Laps.
Rituaal

MOODUL 8
1.päev Eksam
2.päev Eksam

Ava õppekava fail Holistiline regressioonteraapia lastele_õppekava_2023.pdf

Õppetöö korraldus. Koolitus toimub kord kuus moodulite kaupa. Kokku on 8 moodulit. Üks õppemoodul koosneb kahest järjestikusest õppepäevast: laupäev ja pühapäev. Iga koolituspäev algab kell 10 ja lõppeb kell 18. Päeva keskel on 1 tunni pikkune lõunapaus. Õppetöö toimub Holistika Instituudi koolitusruumides Tallinnas, aadressil Endla 15.

Vastuvõtt

Täienduskoolitusele registreerumiseks kirjuta palun info@holistika.ee või REGISTREERU SIIN.

Koolitusgrupi toimumise kuupäevad leiad menüüpunkti KUUPÄEVAD alt.

Eelteadmised ja keeleoskus: Koolitus on avatud praktiseerivatele holistilise regressiooni terapeutidele ja terapeudiväljaõppe 4. kursusel õppijatele. Koolitus toimub eesti keeles.

Kui soovid asuda õppima, siis:

 • Registreeru meie kodulehel.
 • Koolituslepingu sõlmimine ja ettemaksu ülekandmine Holistika Instituudi pangaarvele.

Koolitus toimub Tallinnas aadressil Endla 15, IV korrus.

Õppemoodulid kestavad 2 päeva, õppetöö toimub laupäevast pühapäevani.  Kõik koolituspäevad algavad kell 10 ja lõpevad kell 18.

Neile, kes tulevad treeningule väljastpoolt Tallinna, soovitab instituut soodsat majutusvõimalust. Palun küsi lisainfot telefoni või e-posti teel.

Kui soovid lisainfot või vastust mõnele küsimusele, võta meiega ühendust kas telefoni või e-posti teel.

 

Maksumus

Koolitusgrupi toimumise kuupäevad leiad menüüpunkti KUUPÄEVAD alt.
Vastuvõtutingimusi vaata menüüpunkti VASTUVÕTT alt.

Koolitus kestab 16 päeva, kokku 8 moodulit.
Koolituse maksumus on 1555 eurot, mida saab soovi korral maksta 9 osas (ettemaks 195 eurot + 8 igakuist makset 170 eurot).

Summa sisaldab koos registreerumisvormi täitmisega tasutud registreerumismaksu 40 eurot. Registreerumismaks arvestatakse koolituskulude hulka, kui registreerunu alustab õppimist instituudis. Registreerumismaksu ei tagastata.

Ettemaksu ei tagastata, kui koolitusse soovija mingil põhjusel koolitust ei alusta.

Kui sulle eespool kirjeldatud maksmisviis mingil põhjusel ei sobi, räägime läbi ja leiame üheskoos lahenduse.

Holistika Instituut viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 209059 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registrist.

Täiskasvanute täienduskoolitusel osalejal on õigus saada õppepuhkust kokku 30 kalendripäeva aastas. Kas täienduskoolitusel õppija saab õppepuhkuse ajal keskmist töötasu, täiskasvanute koolituse seadus ei sätesta, see jääb tööandja otsustada. Tasu makstakse, kui tööandja leiab, et meie tervise ja heaolu valdkonda kuuluv koolitus on suunatud tööalasele enesetäiendamisele ning on töötajale vajalik lähtuvalt tema tööst või ametikohast.

Õppijal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses. Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise. Kui ülekandeid teeb keegi teine, kas vanemad, vanavanemad, vend, õde, või keegi kolmas isik, saab see isik tulumaksu tagasi vaid juhul, kui instituudis õppija on alla 26 aasta vana. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt toimub ainult reaalselt makstud summadelt, mitte maksegraafiku ega esitatud arvete järgi.

Koolituse õppemaks on tasu õppetöö ja õppematerjalide eest. Iga mooduli juurde kuuluvad eestikeelsed õppematerjalid. Muud koolitusega seotud ja koolituse käigus tehtud kulutused, s.h. õpperaamatud, transport ja toitlustamine, vajadusel majutus- ja ööbimiskulud, katab õppija ise.

Vastuvõtul sõlmib koolituses osaleja Holistika Instituudiga lepingu. Leping sõlmitakse õppeaasta kaupa iga õppeaasta alguses.

Koolituse käigus tehtavate lisakulutuste ligikaudne arvestus?

NB! Kodulehel toodud hinnad võivad muutuda!

Kuupäevad

PEATSELT ALUSTAB:

Grupp HRT-L, koolitaja Merle Vetesina-Unn
2023
Moodul 1: 14.–15. oktoober, 2 päeva
Moodul 2: 11.–12. november, 2 päeva
Moodul 3: 16.–17. detsember, 2 päeva

2024
Moodul 4: 27.–28. jaanuar, 2 päeva
Moodul 5: 17.–18. veebruar, 2 päeva
Moodul 6: 16.–17. märts, 2 päeva
Moodul 7: 20.–21. aprill, 2 päeva
Moodul 8: 25.–26. mai, 2 päeva

 

NB! Kestab registreerimine 14. oktoobril 2023 algavale eestikeelsele täienduskoolitusele “Holistiline regressiooniteraapia lastele”, mida juhendab Merle Vetesina-Unn.

Üldinfo

NB! 11. septembril 2023 kell 18-20 toimub täienduskoolituse õppekava tutvustusõhtu, koolitaja Merle Vetesina-Unn. Tutvustusõhtu on tasuta ja toimub Holistika Instituudis.

Täienduskoolitus “Holistiline regressiooniteraapia lastele” annab põhjaliku ülevaate, vajalikud teadmised ja praktilised oskused lastele ja peredele suunatud teraapiaseansside läbiviimiseks. Koolitus on sobilik praktiseerivatele holistilise regressiooni terapeutidele ja Holistika Instituudi terapeudiõppe 4. kursuse õppuritele.

Loe ülevaatlikku artiklit täienduskoolituse kohta siit:
holistika.ee/kauaoodatud-koolitus-holistiline-regressiooniteraapia-lastele

*****
Holistika Instituut viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 209059 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registrist. Holistika Instituudi õppekorralduse alustega saad tutvuda siin.

Täiskasvanute täienduskoolitusel osalejal on õigus saada õppepuhkust kokku 30 kalendripäeva aastas. Kas täienduskoolitusel õppija saab õppepuhkuse ajal keskmist töötasu, on tööandja otsustada. Tasu makstakse, kui tööandja leiab, et koolitus on suunatud tööalasele enesetäiendamisele. Tööalase enesetäiendamise vajadust hinnatakse tööst või ametikohast lähtuvalt.

Õppijal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses.
Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise. Kui ülekandeid teeb keegi teine, kas vanemad, vanavanemad, vend, õde, või keegi kolmas isik, saab see isik tulumaksu tagasi vaid juhul, kui instituudis õppija on alla 26 aasta vana. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt toimub ainult reaalselt makstud summadelt, mitte maksegraafiku ega esitatud arvete järgi.

Õppekava

HOLISTILINE REGRESSIOONITERAAPIA LASTELE

Sihtgrupp
Praktiseerivad holistilise regressiooni terapeudid ja terapeudiväljaõppe 4. kursusel õppijad.

Maht

112 ak tundi kontaktõpet + 30 tundi iseseisvat tööd, kokku 142 ak tundi

Õppejõu
Merle Vetesina-Unn

Eesmärk
Koolituse läbinu tunneb lastele ja nende vanematele suunatud teraapia iseärasusi ja oskab läbi viia holistilist regressiooniteraapiat laste ja nende vanematega.

Õpiväljundid
Oskab leida seoseid lapse mure ja vanema vahel (uskumused, mustrid).
Teab lapse ealisi iseärasusi ning arvestab nendega seansi läbiviimisel.
Oskab kasutada erinevad meetodid lastele mõeldud seanssides, sealhulgas südame ruum, nähtamatu nabanöör, leinatöö, sisemine laps, aed, lapitöö jms.
Oskab läbi viia teraapiaseansse nii lastega kui nende vanematega.

Läbitavad teemad
Lapse ealised iseärasused. Kontakt lapse ja vanemaga seansi ajal ning peale seanssi, suhtlustõkked.
Lapse teraapia alused. Lapsevanema seanss, tagasiside lapsevanemale lapse seansist, konfidentsiaalsus lapse seansilt saadud info kohta. Seanss lapse ja vanemaga koos.
Lapse/lapsevanema lein/trauma, lapse enesevigastused. Kooliga/lasteaiaga seonduvad seansid. Vanema lahutus, adopteeritud laps/vanem, ärevus, hirmud, keskendumisraskused.
Füüsilise tervisega seotud seansside läbiviimine.
Rännaku seanss lapsele. Lapitöö lapsega. Metoodika „aed“ lapsele. Vestlusteraapia. Mängu olulisus lapse seansil. Abivahendid.
Lapse ja vanema omavahelise sideme taasloomine, vanema armastuse taasäratamine lapse südames, nähtamatu nabanöör. Terapeudi ettevalmistus, kirjavahetus lapsega, seansijärgne suhtlus lapsevanemaga. Teraapiakabineti sisustus lastega töötamisel, põhilised komistuskivid seanssidel.

Iseseisev töö
Kirjanduse läbitöötamine, kahe teraapiaseansi, üks seanss lapsega ja üks lapsevanemaga, läbiviimine, seansside analüüsi ettevalmistamine.

Meetodid
Loengud, demod, praktilised harjutused rollimängudena, arutelud

Sooritamise nõuded
Osalemine koolituspäevadel 85% ulatuses. Läbi on viidud kaks teraapiaseanssi, üks lapsega ja üks lapsevanemaga. Koolitus lõppeb eksamiga: lapse ja vanemaga läbi viidud teraapiaseansside analüüsi suuline esitlus.

Õppematerjal
Juul, J. Sinu tark laps.
Losey, M. B. Tänapäeva lapsed.
Ojakäär, J. Loova elu teejuht.
Nekrassov, A. Emaarmastus.
Gordon, T. Millist last tahate Teie?

Ava õppekava fail Holistiline regressioonteraapia lastele_õppekava_2023.pdf

Õppemoodulid

Täienduskoolitus: Holistiline regressiooniteraapia lastele
Koolitus on suunatud praktiseerivatele holistilise regressiooni terapeutidele ja terapeudiväljaõppe 4. kursusel õppijatele.

Koolituse toimumise kuupäevad leiad menüüpunkti KUUPÄEVAD alt.

ÜLEVAADE KOOLITUSEST MOODULITE KAUPA

MOODUL 1
1. päev
Tutvumine ja tutvustamine. Terapeudi Sisemine Laps.
Sissejuhatus lastele suunatud holistilisse regressiooniteraapiasse.
Lõuna
Lapse ealised iseärasused.
Eripärade nüansid ja erandid.

2.päev
Mille pärast pöördutakse spetsialisti poole? Teemad ja murekohad lastega.
Lõuna
Vanem võtab ühendust. Millal seanss algab?
Teraapiaseanss lapsevanema(te)ga, vanavanematega, lahutatud vanematega. Vanemate uued kaaslased. Vanem, kes on lapsendanud.
Küsimused vanematele nende endiga seoses. Genogramm.

MOODUL 2
1. päev
Lapsevanema seanss jätkub. Kuldreeglid ja erandid. Komistuskivid.
Terapeudi tähelepanekud ja tagasiside.
Lõuna
Seose leidmine lapse ja vanema vahel. Millal pole seost?
Küsimused vanematele lapse murega seoses. Soovitused vanematele, kuidas lapsele serveerida teraapiasse tulemine.

2. päev
Demo: lapsevanema seanss.
Arutelu
Lõuna
Ettevalmistus lapse seansiks: terapeudi hoiak, uudishimu, avatud olek, turvatunde loomine, reeglid lapsega, küsimused-vastused.
Kontakt.

MOODUL 3
1. päev
Lapse seanss jätkub. Teraapiakabineti sisustus lapse seansil.
Olulised komistuskivid. Reeglid ja erandid.
Lõuna
Erinevad võimalused, meetodid lapse seansil.
Vestlus, rännak, lapitöö, südame ruum. Abivahendid: kaardid, mängud, pliiatsid jm.

2.päev
Tagasiside vanemale lapse seansist.
Lapselt luba, kokkulepe.
Lõuna
Kirjavahetus lapsega: kui palju, milleks, kuidas.
Seansside sagedus ja vajadus.
Videoseansid: millal on võimalik, millal mitte, tugevused ja nõrkused.
Kodutööd perele, kokkulepped.

MOODUL 4
1. päev
Demo/Praktika: lapse seanss, vestluspõhine.
Arutelu.
Lõuna
Laps ja vanem koos seansil: milleks ja millal.
Demo.

2. päev
Rännak lastele. Nüansid ja eripärad.
Lõuna
Rännak füüsiliste probleemide puhul.
Praktika kolmikutes.

MOODUL 5
1. päev
Osalejate kogemused/ küsimused/jagamised.
Lapitöö lastele, nüansid ja eripärad.
Lõuna
Töö vihaga laste seansil. Demo. Arutelu.

2. päev
Enesevigastamised. Ärevus, hirmud. Eripärad laste seansil.
Lõuna
Lapse minapilt, seos vanemaga.
Minapildi teraapia lapsele. Maa-tuli-õhk-vesi metoodika.
Praktika

MOODUL 6
1. päev
Kogemused/ jagamised/küsimused.
„Aed“ metoodika lapsele: millal kasutada, nüansid, eripärad.
Lõuna
Kurbus. Lapse lein.
Info vanemale: kui palju, seose võimalikkus vanemaga.
Leinatöö lapsega.

2. päev
Leinatöö lapsega jätkub.
Demo/praktika/arutelu
Lõuna
Praktika ja arutelu.
Terapeudi puhastusmeetodid, hoiakud. Valmisolekud juhul kui laps katkestab seansi, tahab ära minna kabinetist vms.

MOODUL 7
1. päev
Metoodika „Nähtamatu nabanöör“. Arutelu. Demo
Lõuna
Metoodika „Südame ruum“.
Piltide näitamine, neilt märkide lugemine, sümbolite tõlgendamine.
Praktika

2. päev
Terapeudi eduelamused/ komistuskivid/jagamine.
Terapeudi eneseanalüüs.
Lõuna
Loodus lapse seansil: taimed, loomad, nähtused. Märkamine ja seosed.
Terapeudi Sisemine Laps.
Rituaal

MOODUL 8
1. päev
Eksam

2. päev
Eksam

Ava õppekava fail Holistiline regressioonteraapia lastele_õppekava_2023.pdf

Õppetöö korraldus. Koolitus toimub kord kuus moodulite kaupa. Kokku on 8 moodulit. Üks õppemoodul koosneb kahest järjestikusest õppepäevast: laupäev ja pühapäev. Iga koolituspäev algab kell 10 ja lõppeb kell 18. Päeva keskel on 1 tunni pikkune lõunapaus. Õppetöö toimub Holistika Instituudi koolitusruumides Tallinnas, aadressil Endla 15.

Vastuvõtt

Täienduskoolitusele registreerumiseks kirjuta palun info@holistika.ee või REGISTREERU SIIN.

Koolitusgrupi toimumise kuupäevad leiad menüüpunkti KUUPÄEVAD alt.

Eelteadmised ja keeleoskus: Koolitus on avatud praktiseerivatele holistilise regressiooni terapeutidele ja terapeudiväljaõppe 4. kursusel õppijatele. Koolitus toimub eesti keeles.

Kui soovid asuda õppima, siis:

 • Registreeru meie kodulehel.
 • Koolituslepingu sõlmimine ja ettemaksu ülekandmine Holistika Instituudi pangaarvele.

Koolitus toimub Tallinnas aadressil Endla 15, IV korrus.

Õppemoodulid kestavad 2 päeva, õppetöö toimub laupäevast pühapäevani.  Kõik koolituspäevad algavad kell 10 ja lõpevad kell 18.

Neile, kes tulevad treeningule väljastpoolt Tallinna, soovitab instituut soodsat majutusvõimalust. Palun küsi lisainfot telefoni või e-posti teel.

Kui soovid lisainfot või vastust mõnele küsimusele, võta meiega ühendust kas telefoni või e-posti teel.

 

Maksumus

Koolitusgrupi toimumise kuupäevad leiad menüüpunkti KUUPÄEVAD alt.
Vastuvõtutingimusi vaata menüüpunkti VASTUVÕTT alt.

Koolitus kestab 16 päeva, kokku 8 moodulit.
Koolituse maksumus on 1555 eurot, mida saab soovi korral maksta 9 osas (ettemaks 195 eurot + 8 igakuist makset 170 eurot).

Summa sisaldab koos registreerumisvormi täitmisega tasutud registreerumismaksu 40 eurot. Registreerumismaks arvestatakse koolituskulude hulka, kui registreerunu alustab õppimist instituudis. Registreerumismaksu ei tagastata.

Ettemaksu ei tagastata, kui koolitusse soovija mingil põhjusel koolitust ei alusta.

Kui sulle eespool kirjeldatud maksmisviis mingil põhjusel ei sobi, räägime läbi ja leiame üheskoos lahenduse.

Holistika Instituut viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 209059 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registrist.

Täiskasvanute täienduskoolitusel osalejal on õigus saada õppepuhkust kokku 30 kalendripäeva aastas. Kas täienduskoolitusel õppija saab õppepuhkuse ajal keskmist töötasu, täiskasvanute koolituse seadus ei sätesta, see jääb tööandja otsustada. Tasu makstakse, kui tööandja leiab, et meie tervise ja heaolu valdkonda kuuluv koolitus on suunatud tööalasele enesetäiendamisele ning on töötajale vajalik lähtuvalt tema tööst või ametikohast.

Õppijal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses. Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise. Kui ülekandeid teeb keegi teine, kas vanemad, vanavanemad, vend, õde, või keegi kolmas isik, saab see isik tulumaksu tagasi vaid juhul, kui instituudis õppija on alla 26 aasta vana. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt toimub ainult reaalselt makstud summadelt, mitte maksegraafiku ega esitatud arvete järgi.

Koolituse õppemaks on tasu õppetöö ja õppematerjalide eest. Iga mooduli juurde kuuluvad eestikeelsed õppematerjalid. Muud koolitusega seotud ja koolituse käigus tehtud kulutused, s.h. õpperaamatud, transport ja toitlustamine, vajadusel majutus- ja ööbimiskulud, katab õppija ise.

Vastuvõtul sõlmib koolituses osaleja Holistika Instituudiga lepingu. Leping sõlmitakse õppeaasta kaupa iga õppeaasta alguses.

Koolituse käigus tehtavate lisakulutuste ligikaudne arvestus?

NB! Kodulehel toodud hinnad võivad muutuda!

Kuupäevad

PEATSELT ALUSTAB:

Grupp HRT-L, koolitaja Merle Vetesina-Unn
2023
Moodul 1: 14.–15. oktoober, 2 päeva
Moodul 2: 11.–12. november, 2 päeva
Moodul 3: 16.–17. detsember, 2 päeva

2024
Moodul 4: 27.–28. jaanuar, 2 päeva
Moodul 5: 17.–18. veebruar, 2 päeva
Moodul 6: 16.–17. märts, 2 päeva
Moodul 7: 20.–21. aprill, 2 päeva
Moodul 8: 25.–26. mai, 2 päeva

 

Registreeru koolitusele

*nõutud väljad


  1. aste Holistiline treening2. aste: Holistiline regressiooniteraapiaHolistiline treening 2,0
  Millise kooli, ülikooli või muu õppeasutuse oled lõpetanud ja millal?  Lühike ülevaade tööalasest tegevusest  Millised on sinu arvates su tugevad küljed ja/või positiivsed omadused?  Kuidas jõudis esimest korda sinuni info Holistika Instituudi koolituste kohta?  Olen tutvunud Isikuandmete töötlemise põhimõtetega Holistika Instituudis ja registreerides end koolitusele annan nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
  Olen teadlik, et holistilisse treeningusse registreerimise aluseks on lisaks siinse vormi esitamisele registreerimismaksu (40€) tasumine arve alusel, mis saadetakse eraldi minu e-posti aadressile.