Jana Reidla
  • Holistilise regressiooni terapeut, kutsetunnistus nr 105326.
  • Lõpetamise aasta: 2015

Kontaktid

Tallinn, Kuressaare
eesti
Haridus
  • Kõrgharidus: Tartu Ülikool 1992 (ajalugu, etnoloogia)
  • Holistilise regressiooniterapeudi õpe Holistika Instituudis 2010–2015, kutsetunnistus (2015)
  • Tartu Ülikooli kultuurikorralduse magistriõpe 2015–2017, sotsiaalteaduse magister (2017)
  • Alates 2017 Tartu Ülikooli etnoloogia doktorant
Isiklik areng ja töökogemus

Sündisin 1968. aastal Kuressaares ja lõpetasin seal keskkooli 1986. Lapsepõlvest saadik on mulle tähtsad raamatud ja lugemine. Raamatutega on seotud ka suur osa mu töökogemusest: olen töötanud Tartu Ülikooli raamatukogus lugemissaali teenindajana ja erinevates kirjastustes toimetaja ja küljendajana. Minu teine suurem töövaldkond on muuseumialane – olen töötanud Eesti Rahva Muuseumis fotokogu arhivaarina ja näitusemaja juhatajana ning Eesti Panga Muuseumis uue püsinäituse projektijuhina. See tähendas kultuurikorralduslikku tööd eelarvetest ja lepingutest turunduse ja esitlusteni.

Kui paljud avastavad enesearengu kursustel käies või vastavaid raamatuid lugedes, et nad on algselt vale eriala valinud ja tahavad täiesti uuele rajale astuda, siis minuga juhtus vastupidi. Õpingud Holistika Instituudis andsid mulle ühelt poolt terapeudi kutse ja teadmise, et individuaalne töö inimestega, nende abistamine rahu ja rõõmu leidmise teekonnal sobib mulle ning õpitud meetod on tõhus. Teiselt poolt aga jõudsin selgusele, et olen vahepealsetest kõrvalepõigetest hoolimata ajaloolane ja etnoloog. Tänu terapeudiks õppimisele leidsin üles enesekindluse, et jätkata õppimist etnoloogia doktorantuuris ja seda ma praegu teengi. Nii ongi minu isiklik areng hetkel jõudnud selleni, et mu elus on ühtviisi olulised süvenemine akadeemilisse teadusesse ja tegutsemine holistilise regressiooniterapeudina. Ma tunnen, et nii on mulle kõige parem, see hoiab mu analüüsiva mõistuse ja empaatilise südame tasakaalus. Sisult on siin sarnast: tegeleb ju nii etnoloog kui ka psühhoterapeut inimeste kuulamise ja analüüsimisega. Inimesed, kes minu vastuvõtule tulevad, on oma lugudega alati oodatud, nad ei väsita ega muserda mind. Seda võimaldab inimeste ummikusoleku tunde, valu ja vaeva mõistmine, ilma et ma peaksin ise kannatama. Ma ei saaks õpetada inimestele enesearmastust, enesega arvestamist, elutervet isekust ja täiel rinnal elamist, kui ma seda ise oma elus ei kogeks. Kõige olulisem, mida ma inimeselt endalt ootan, on soov oma elus midagi (paremaks) muuta.

Terapeudina töötan 2014. aastast. Tänu enese elule mõistan ja saan koostöös inimesega aidata eriti neid, kellel on probleeme ärevusega, liigse tublidusega, enese soovide ja vajaduste mittemärkamisega, enese alahindamisega ja saboteerimisega. Ka armastus ja paarisuhe on n-ö minu teemad. See on mitmekülgne valdkond, sisaldades nii leidmist, hoidmist kui vajadusel lahti laskmist. Väga häid tulemusi on olnud klientidega söömisprobleemide, eneseteostuse ja ebaõigluse-õigluse teemade lahti harutamisel. Sagedased probleemid, mis teraapiaseanssidel lahendust leiavad on veel ebakõlad suhetes ema või isaga, õdede-vendadega ehk teisisõnu: armastuse-vihkamise heitlik side lähedastega.

Minu teraapiatöö kohta on võimalik lisa lugeda kodulehelt: www.sinuterapeut.ee ja facebookist: Sinu Terapeut.

Teraapiaseansid ja hinnad
  • Holistiline nelik (neli 3-tunnist seanssi holistilist regressiooniteraapiat): 320 €
  • Holistilise regressiooniteraapia üksikseanss (2,5–3 h): 80 €
  • Holistiline lühiseanss (1,5–2 h): 55 €
  • Holistiline nõustamine (1 h): 35 €

Võtan vastu Tallinnas, vahel kokkuleppel ka Kuressaares.

Häid mõtteid

Need tsitaadid olen kogunud julgustamaks inimesi teraapiasse tulema:

Arengut taotledes ei saa mööduda tõest iseenda kohta. Ainult sel viisil on terve vaimsus tagatud. Kõik muu kujutab enesest põgenemist ja haiget vaimsust, seda leidub meis hulgaliselt. Paljudele tähendabki vaimsus tegelikkuse eest põgenemist. Inimene on vaimne olend, vaimsus tähendab, et inimene on suuteline elama inimesele määratud elu. Vaimsus ei vabasta sellest kohustusest.

Tommy Hellsten, „Elu laps“.

***

Kui oleme enda suhtes ausad, ei hoia me enam kinni mõttest, et peame olema täiuslikud. Sellel hetkel saame vabaks. Põhjus, miks kriitika meid ärritab, on see, et klammerdume väärkujutelma külge, et peaksime olema täiuslikud.

Colin P. Sisson. „Sisemine ärkamine. Kohaloleku praktika“

***

Just selle veendumuse – „Ma saan ise sellega hakkama!“ pärast peavad asjaolud sõltuvushaigusega võitleja jaoks muutuma nii palju halvemaks, enne kui nad saavad hakata minema paremaks.

Robin Norwood „Naised, kes armastavad liiga palju“

***

Alateadvusel on seaduspära, et kõik, mille naasmist püütakse vältida, tuleb kindlasti tagasi, ja mida tugevam on soov vältida, seda rängem on naasmine. Inimesed, kes vannuvad endale, et ei tunne enam kunagi nii suurt hirmu, viha või lüüasaamist, valmistavad ennast vaid ette uuele hirmule, vihale ja lüüasaamisele. Kui tahate mõnest emotsioonist vabaneda, on vältimise asemel parem see avatult vastu võtta, omaks tunnistada ja oma vastupanu läbi tunnetada.

/…/ Vastupanu muudab asjad ainult halvemaks. Laske emotsioonidel vabalt tekkida. Vabanege nendest nuttes, karjudes, endast välja minnes või hirmuvärinates – peaasi on vabanemine.

Deepak Chopra „Tee armastuse juurde“