Ehkki sellele raamatule on pandud pealkirjaks “Edu seitse vaimset seadust”, võik selleks olla ka “Elu seitse vaimset seadust”, sest need on needsamad printsiibid, mida kasutab loodus kõige loomisel materiaalses olemises – kõige, mida võime näha, kuulda, nuusutada, maitsta või puudutada.
Oma raamatus “Külluse loomine: rikkuseteadvus kõikide võimaluste väljas” olen visandanud sammud, mis tuleb astuda, et jõuda rikkuseteadvusse, ja mis põhinevad looduses toimuva mõistmisel. Edu seitse vaimset seadust moodustavad selle õpetuse tuuma. Kui see teadmine on ühendatud su teadvusega, siis annab see sulle võime luua pingutusetu kergusega piiramatut rikkust ja kogeda igas püüdluses edu.