Raamatukeses seletatakse 1001 erinevasse valdkonda kuuluva sümboli tähenduse.