Koolitused

Ene Talvist

Telefon: 52 87 367
Aadress: Pärnu
Keeled: eesti

1980. aastal sain  Tartu Ülikoolist psühholoogi ja psühholoogia õpetaja kutse. Pärast seda olen otsinud aina efektiivsemaid inimese abistamise viise.

Töötasin kümmekond aastat koolipsühholoogina ja seejärel kümmekond aastat kriisipsühholoogina, nõustajana ning pereterapeudina.

Pereteraapia väljaõppe läbisin aastatel 1997-2001. See oli silmi avav koolitus – sain hoopis sügavama ja laiema teadmise iseendast peresüsteemi osana, õppisin nägema ja mõistma peredes toimivaid suhtemustreid, mille suhtes enne olin pime olnud. Meile õpetati süsteemset küsitlemist, mis suunab pereliikmeid nägema omavahelisi suhteid vastastikuses seoses ja muutumises, teadvustama päritoluperest kaasa saadud mõtte- ja käitumismustreid. Teadsin ennegi, et halvad suhted võivad kaasa tuua kannatusi ja koguni haigusi. Nüüd õppisin, kuidas aidata suhete parandamise läbi terveneda.

Uue aastatuhande algul viis elu mind kolmeks aastaks õppima ka  vabastavat hingamist. Sain täiesti uuelaadse kogemuse keha ja emotsioonide seostest ja teadliku hingamise tervendavast toimest ning rakendasin neidki oskusi klienditöös.

Veelgi mõjusamaks meetodiks osutus holistiline teraapia. Õpingute käigus 2003-2006 õppisin rohkem usaldama iseennast ja kogu maailma. Sain aimu, kui võimsad võivad olla inimese loovad jõud ja kui tohutult palju saab inimene ise enda õnneks ära teha, kui ta teadvustab ja kõrvaldab oma teel olevad takistused. On suur au olla selle juures teejuhiks.

Nii on mu „tööriistakast“  täienenud erinevate meetoditega, mida kasutan paindlikult vastavalt abivajaja soovidele ja vajadustele.

Olen tänulik, et nõustamise ja teraapia kõrval on mul pidevalt olnud võimalus pidada ka erinevaid psühholoogiateemalisi loenguid – põhiliselt pedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, tippjuhtidele. See on olnud arendav ka mulle endale.

Alates 2011. aastast õpetan Holistika Instituudis terapeudi eetikat ja psühhotraumaatilises kriisis olija abistamist. Suur rõõm on õppijatelt tagasisidena kuulda, et eetika on üle ootuste huvitav ja arvatust palju olulisem.


Seotud artiklid

Kui mäng läheb üle piiri

Dagmar Lamp
Kommenteerib Ene Talvist

Mõnikord satume olukordadesse, mis on vastikud ja segadusse ajavad. Kui pingeline hetk möödas, tekib küsimus: “Mis, kurat, see veel oli?” Vahel kummitab see küsimus aastakümnetegi pärast.

Maris, Teet ja Kati on kolm pealtnäha edukat täiskasvanut. Ometi on neil kõigil midagi ühist – lapsena kogetud seksuaalse alatooniga kokkupõrked, mida keegi kolmest üheselt “traumaks”

Hinge sisse minek

Jane Vain

Iga inimene on võimeline ise oma muresid ja probleeme lahendama, kui ta vaid seda tahab ja julgeb ning on kontaktis oma sisemise tarkusega.

Psühholoog, vabastava hingamise õpetaja ja holistiline terapeut Ene Talvist räägib ühest võimalusest iseendaga ja oma sisemise tarkusega parem kontakt saada.

Mida tähendab holistiline?

Holistiline tähendab terviklikkust ja tuleneb omakorda kreekakeelsest sõnast holos –

Tagasi