SUPERVISIOON

Maht1.aastal ATV supervisioon 10 tundi

2.aastal ATV supervisioon 10 tundi + HRT supervisioon 20 tundi

3.aastal HRT supervisioon 30 tundi

4.aastal HRT supervisioon 80 tundi

Kokku: 150 tundi

Superviisorid1.aastal: Katariina Martens, Heili Laido, Kristiina Garancis, Tiina Pedak
2., 3. ja 4. aastal: Marina Eberth, Katariina Martens, Heili Laido
EesmärkÕppija oskab töötada erinevate klientidega järgides kutse-eetikat.
Õpiväljund
  • Oskab analüüsida oma tööd, oma õnnestumiste ja ebaõnnestumiste tagamaid.
  • Oskab leida konstruktiivseid lahendusi teraapia käigus tekkinud probleemidele ja kasutada kolleegide abi lahenduste leidmisel.
  • Oskab märgata eetilisi dilemmasid ja väärtustab eetilist käitumist.
  • Oskab hoida head töövõimet ja kasutada isiklike energiaressursside taastamise võtteid.
Iseseisev tööÕppematerjali läbitöötamine. Kliendilugude analüüs ja ettekannete  ettevalmistamine.
MeetodidKliendilugude kuulamine ja analüüs, arutelud, rühmatööd, terapeudi oskuste praktiline harjutamine.
Sooritamise nõudedKliendilugude ettekandmine nõuetele vastavas vormis.

1. – 3. õppeaastal osalemine supervisioonis 80%.

4. õppeaastal supervisioonis osalemine täies mahus.