Heili grupp
  • Koolitaja
  • Heili Laido
  • Toimumise koht ja aeg
  • Endla 15

Moodul 3: Mina tunnen. Grupp HT 176

Teine tšakra. Haratšakra: “Austa teisi” – suhete vägi.

Õppetunnid seoses seksuaalsuse, loomingu, tugevate tunnete, loomisvõime ja rahaga. Mehelik ja naiselik energia. Duaalsuse teke, vastandid. Eraldatus, võrdlemine, arvustamine, hindamine, kritiseerimine. Valikute tegemine. Spontaansus, areng, üldine tundetoonus. Universumi paradoksaalne loomus. Kõrgem Mina. Sünkroonsus. Põhjus ja tagajärg. Tähendusrikkad juhused. Seksuaalsus. Seksuaalne polaarsus, mäng meheliku ja naiseliku vahel. Kollektiivne alateadvus. Arhetüübid. Anima ja Animus. Esoteeriline abielu. Vastandid ja oma Varju teadvustamine. Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine. Meistri teadvuseseisund. Alfa-rütm: visualiseerimine on silla ehitamine argiteadvuse ja teadvuse sügavamate kihtide vahele.

0