HT 142
  • Koolitaja
  • Toimumise koht ja aeg
  • Lisainfo
  • Telefon
  • E-post

HT Moodul 1: Vaimuäratamine Grupp HT142

Tutvumine, ootused koolitusele. Isiklike eesmärkide paikapanek. Grupi tulevikunägemused.

• Initsiatsioon.
• Sissejuhatus vaimuteadusesse:
• Holistiline maailmanägemus: ühtne energiaväli ja maailm kui tervik, inimene kui osa sellest tervikust. Alanev ja ülenev põhjuslikkus. Universumi vaimsed seadused. Palve jõud.
• Seitse tšakrat: inimese seitse väge ja seitse õppetundi. Inimese energeetiline ülesehitus.
• Aju ja teadvus. Teadvuseseisundid, nende muutmise tehnikad. Ajulained: alfa, beeta, teeta, delta, gamma. Muutunud teadvuseseisundid teraapias.
• Keha on vaimu peegel. Keha sõnumite teadvustamine. Haigus kui keha sõnum, mõttemustrite ja tunnete seos tervise ja haigustega.
• Kolm “Mina”.

• Harjutused energiataseme tõstmiseks. Ülitajude ja intuitsiooni treenimine.

Töötuba: Teadvuse mitu nägu. Juhendab: Marina Paula Eberth, Taani Kuningriigi litsentsiga psühholoog-psühhoterapeut.

0